emise co2 klesají | Trendy | autoweek.cz

Emise CO2 klesají

Emise CO2 klesají

20.05.2010 | Rybecký Vladimír | Trendy

Průměrné emise CO2 u průměrných nových automobilů klesají rychleji než kdy předtím.

Emise CO2 u průměrného nového evropského automobilu klesají rychlejším tempem než kdy předtím. Podle zjištění přední firmy poskytující informace o automobilovém průmyslu JATO Dynamics jsou na cestě splnit emisní cíle EU pro rok 2015.

V minulém roce došlo k největšímu poklesu průměrných emisí CO2 za jediný rok. Potřeba dodávat na silnice čistší vozy byla urychlena požadavky zákazníků na hospodárnější vozidla (či přesněji levnější, které mají menší spotřebu), zavedením daní, vycházejících z úrovně emisí CO2 na některých trzích, a zejména z vládních pobídek ("šrotovacích prémií"), uskutečněných v jednotlivých státech, které upřednostňovaly menší, čistší automobily.

Průměrné emise u nového sériově vyráběného vozu v Evropě jsou nyní 145,9 g/km, což je téměř o 20 g/km méně než v roce 2003, kdy firma JATO začala shromažďovat údaje o emisích CO2 v Evropě. Kromě toho polovina všech nových vozů prodaných ve 21 zemích, které byly analyzovány, má oficiálně udávané emise CO2 nižší než 140 g/km nebo méně. V roce 2003 to bylo pouze 23 % vozů.

Komentář Davida Di Girolameho ze společnosti JATO Dynamics: "Tempo zlepšování je pozoruhodné a ukazuje, jak rychle odvětví zareagovalo na ekologické požadavky. V roce 2003 dosáhlo průměru 130 g/km pouze 24 % trhu. V roce 2007 to bylo 40 %, v roce 2008 51 % a v loňském roce 69 %, což již tehdy předstihlo cíle EU pro rok 2012. Tento úspěch je o to větší, když si uvědomíme, že nové vozy jsou větší, bezpečnější a lépe vybavené v souvislosti s tím, jak rostou požadavky spotřebitelů."

 

Pokrok v oblasti emisí CO2 nastal díky třem klíčovým faktorům:

1. Vývoj automobilů, včetně účinnějších zážehových a vznětových motorů, hybridních pohonných jednotek, sofistikovanějších převodovek, pneumatik s nižším valivým odporem, více pozornosti věnované detailům, aerodynamika, systém stop-start a regenerativní systémy nabíjení.

Většina automobilek v současnosti nabízí zvláštní ekologicky zaměřené verze, kombinuje mnoho těchto prvků, které je však možné najít i jednotlivě u široké řady modelů a segmentů. Tento trend bude pokračovat tak, jak motory budou stále menší, lehčí a účinnější.

2. Zdanění orientuje poptávku k nákupu modelů a technologií, které jsou zaměřeny na emise CO2.

V některých zemích jsou tyto daně zaváděny současně s vyššími daněmi na fosilní paliva. Značný nárůst cen paliva dále ovlivňuje výběr vozidel ze strany spotřebitelů.

3. Pobídky v podobě šrotovného na konci roku 2008 a v roce 2009 v řadě evropských zemí přispěly k prodeji menších, účinnějších automobilů. V některých případech byly zákazníci přímo směřováni na vozy s nižšími emisemi CO2. I na trzích, které nebyly podpořeny šrotovným byl zaznamenán posun k levnějším a tudíž menším vozům vzhledem k tomu že tlak recese na rodinné rozpočty přiměl poprvé mnoho zákazníků po celé Evropě uvažovat ze všech možných faktorů především o účinnosti paliva.

Přínosem je, že průměrné emise CO2 u nových vozů v 21 zemích klesly z 165,3 g/km v roce 2003 na 153,7 g/km v roce 2008. V průběhu roku 2009 se průměrné emise CO2 u nových automobilů snížily na 145,9 g/km.

Di Girolamo pokračuje: „Je nutné zmínit, že tempo zlepšování se zrychluje od roku 2007, a to zásluhou technologií, které emitují menší množství CO2 a specifickým modelům s nízkými emisemi CO2 na silnicích. Při pohledu na tento trend se zdá, že při současném tempu bude reálné do roku 2015 dosáhnout emise 130 g/km podle požadavku legislativy EU.“

Legislativa EU z roku 2008 udává, že do roku 2012 musí 65 % nových automobilů splnit cíl 130 g/km, 75 % vozů do roku 2013, 80 % vozů do roku 2014 a 100 % do roku 2015.

 

  • Emise CO2 klesají
  • Emise CO2 klesají
  • Emise CO2 klesají
  • Emise CO2 klesají
  • Emise CO2 klesají