nutný je přechod k cyklistice, nejen k elektromobilům | Aktuality | autoweek.cz

Nutný je přechod k cyklistice, nejen k elektromobilům

Nutný je přechod k cyklistice, nejen k elektromobilům

16.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Balíček účinné a ekologické mobility Evropské komise má za cíl snížit emise z dopravy tím, že bude městská mobilita čistší. Jak uvádí Euractiv, elektrifikace automobilů nebude stačit: ke snížení emisí z městské dopravy bude nutný přechod k cyklistice.
Evropská komise přijala balíček „Efektivní a zelená mobilita“ s návrhy v oblasti dopravy zaměřenými na dosažení cíle Evropské zelené dohody snížit emise z dopravy o 90 % a zavést klíčová opatření Strategie udržitelné a chytré mobility. Ty zahrnují legislativní návrhy na revizi nařízení o transevropské dopravní síti (TEN-T) a směrnice o inteligentních dopravních systémech (ITS), jakož i nový evropský rámec městské mobility, jehož cílem je „nastartovat evropskou mobilitu pro udržitelnou budoucnost.“
 
V posledních letech bylo do elektrifikace vozidel jako klíče ke snížení emisí uhlíku z dopravy vloženo mnoho nadějí, peněz a lobbistického úsilí. To ale může být pouze část řešení. I kdyby všechna nová osobní, užitková a nákladní auta měla elektrický pohon, stále by trvalo desítky let, než by nahradila všechna vozidla spalující fosilní paliva, a to dokonce i v Evropě. Elektrifikace navíc nepomůže vyřešit další problémy našich měst, jako jsou dopravní zácpy, nespravedlivé rozdělení městského prostoru a systémový nedostatek fyzické aktivity.
 
Minulý měsíc konference COP26 ukázala jak moc elektrifikace motorových vozidel dominuje veřejné diskusi o snižování emisí z dopravy. Návrh dopravní deklarace COP26 byl zaměřen jen na elektrifikaci vozidel dokud tlak aktivistů, koalice nevládních organizací a zásah Evropské komise na poslední chvíli neprosadil zahrnutí věty: „Uvědomujeme si, že vedle přechodu na vozidla s nulovými emisemi bude udržitelná budoucnost silniční dopravy vyžadovat širší transformaci systému, včetně podpory aktivního cestování, veřejné a sdílené dopravy.“
 
Podle Evropské federace cyklistů ECF neexistuje způsob, jak dosáhnout ambiciózní klimatické cíle Zeleného údělu aniž by se ve městech výrazně víc jezdilo na kole. Jízda na kole pro každodenní mobilitu je jedním z nejlepších řešení pro snížení emisí z dopravy, boj proti změně klimatu a zajištění obyvatelnosti naší planety pro další generace, které již máme k dispozici, uvádí ECF.
 
Výzkum ukazuje, že cyklisté mají o 84 % nižší denní emise CO2 než necyklisté. Přechod z aut na kola ušetří 150 g CO2 na kilometr. Elektrokola snižují emise CO2o 90 % ve srovnání s dodávkami s turbodiesely. Jízda na kole nebo chůze místo jízdy autem jednou týdně může snížit uhlíkovou stopu člověka přibližně o půl tuny CO2 za rok. Vzhledem k tomu, že většina cest autem měří méně než 5 km, potenciál cyklistiky nahradit takové cesty a zmírnit změnu klimatu je obrovský.
 
To musí být podpořeno politiky a investicemi, které slouží k dalšímu využití tohoto potenciálu. Komise proto ve svém novém evropském rámci městské mobility nastínila dosud nejambicióznější přístup k podpoře cyklistiky. Nejenže uznala, že elektrická vozidla jsou pouze součástí řešení, ale klade jasnou prioritu na rozvoj veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy a služeb sdílené mobility.
 
To je poprvé, co Evropská komise prohlásila rozvoj udržitelných způsobů dopravy včetně cyklistiky v městském kontextu za jasnou prioritu. Podle Evropské federace cyklistů není možné dosáhnout ambiciózní cíle klimatické politiky, včetně mise 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030, bez většího posunu směrem k cyklistice. Kromě upřednostňování udržitelné mobility mezi prvky balíčku, které ECF vítá, patří zejména:
- požadavek, aby více než 400 měst v městských uzlech TEN-T přijalo plány udržitelné městské mobility, které rovněž slouží ke zvýšení úrovně cyklistiky
- plány na urychlení nasazení nákladních kol a elektrokol pro městskou logistiku a dodávky na poslední míli jako nedílnou součást plánů udržitelné městské logistiky (SULP)
- výzva k zajištění lepší integrace mezi veřejnou dopravou a službami sdílené mobility a aktivní mobilitou
- požadavek, aby cyklistům a chodcům byl poskytnut dostatečný prostor na vozovce, a to i prostřednictvím bezpečné a oddělené infrastruktury
- plány na zahájení programu pro sběr údajů o městské mobilitě pro harmonizované ukazatele, včetně podílu na jednotlivých způsobech dopravy.