obměna vozového parku veřejné správy | Aktuality | autoweek.cz

Obměna vozového parku veřejné správy

Obměna vozového parku veřejné správy

06.12.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Program obměny vozového parku veřejné správy za ekologicky přátelská vozidla byl vládou schválen 16. prosince 2008. Podíl ekologických vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy musí být do konce roku 2013 ve výši alespoň 25 %.

Vládou schválený program obměny vozového parku veřejné správy za ekologická vozidla 2009-2013 se zatím neplní. Vyjma několika výjimek úřadů státní správy je rok před vládou stanoveným termínem podíl těchto vozidel velmi malý - necelých 10 %. Slíbených 25 % dosáhly zatím jen ČSÚ, ERÚ, Kancelář PSP, NKÚ a MPO. Dosáhly jej také krajské úřady ve Zlíně a Liberci i přesto, že pro orgány samosprávy byla obměna pouze doporučena.

Jednou z cest, jak snížit negativní vlivy automobilové dopravy na životní prostředí, je použití vozidel s nízkou spotřebou paliva a s nízkými emisemi CO2. Mezi ně patří i vozy na stlačený zemní plyn (CNG). Pro podporu těchto vozidel jde v některých zemích státní správa příkladem a nakupuje pro svoje potřeby tato vozidla s nižšími emisemi. I u nás byl vládou 16. prosince 2008 schválen takovýto program. Podle závazku vlády podíl těchto vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy musí být do konce roku 2013 ve výši alespoň 25 %. Výjimku mají pouze vozidla používaná Policií ČR a Hasičskými záchrannými sbory, ale jen ta k přímému výkonu služby.

Bohužel po čtyřech letech fungování programu a jen rok před jeho naplněním jej splnily jen ČSÚ, ERÚ, Kancelář PSP, NKÚ a jediné ministerstvo průmyslu a obchodu. ČSÚ si pořídilo takovýchto ekologických vozidel dokonce téměř 61 % a ERÚ 56 %.

Ani jedno takové vozidlo si doposud nepořídily ÚOOÚ, ČNB, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, z ministerstev jediné, a sice Ministerstvo práce a sociálních věcí. Velmi nízké procento (jen do 10 %) těchto vozidel má 9 ministerstev: vedle Ministerstva práce a sociálních věcí (ani jedno vozidlo) je to Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí. Z dalších úřadů do 10 % těchto vozů má HK ČR, Nejvyšší soud, Správa státních hmotných rezerv, ČBÚ, Úřad pro zahraniční styky a informace, ČTÚ, ČÚZK i Úřad vlády. V průměru mají ministerstva zatím 6,9 % takových vozidel, ostatní úřady 12,4 %. Počet provozovaných "ekologicky přátelských" vozidel se ale za poslední rok zvýšil o 140 %. Pokud bude tento trend pokračovat, měly by úřady vládou schválený program splnit.