obnova vozového parku v čr je stále na nízké úrovni | Aktuality | autoweek.cz

Obnova vozového parku v ČR je stále na nízké úrovni

Obnova vozového parku v ČR je stále na nízké úrovni

16.01.2012 | | Aktuality

Export ojetých osobních automobilů z ČR vzrostl téměř o 25 %. Téměř polovina těchto vozidel byla vyvezena do jednoho roku po první registraci. Upozorňuje na to zpráva Sdružení automobilového průmyslu.

Přestože trh nových osobních automobilů v ČR vzrostl v roce 2011 o 2,39 %, obnova vozového parku v této kategorii vozidel dosáhla hodnoty 3,85 %. V motoristicky vyspělých zemích se tento parametr u osobních automobilů pohybuje v rozmezí od 8 % do 10 %, v dobách ekonomického růstu se přibližuje hodnotě 12 %.
Hodnota obnovy vozového parku novými osobními automobily se tak v roce 2011 dostala na úroveň roku 2003, v letech 2004 až 2008 se pohybovala dokonce pod 3,5 %. Tento pokles byl způsoben deformací na trhu osobních automobilů danou nemožností odpočtu DPH při nákupech firemních vozidel. Nejvyšší hodnota obnovy parku novými osobními automobily byla dosažena v roce 1997, kdy činila 5,13 %.
Zcela opačný vývoj byl zaznamenán v dovozu ojetých osobních automobilů, kde se hodnota "obnovy" v letech 2004 až 2008 prudce zvyšovala a v roce 2008 dosáhla 5,40 %, tedy historického maxima.
V součtu za nové a dovezené ojeté osobní automobily byly hodnota obnovy vozového parku v ČR vyšší než 8 % pouze 4x - v roce 1996 (historické maximum 9,09 %) a dále v letech 1997 (8,86 %), 2007 (8,41 %) a 2008 (8,75 %).

Údaje z Centrálního registru vozidel umožňují provést celou řadu zajímavých porovnání. Z dat za rok 2011 vyplývá, že každoročně vzrůstá počet ojetých osobních automobilů v ČR zaregistrovaných a z ČR následně exportovaných. V roce 2011 se jednalo celkem (tedy bez ohledu na stáří vozidel) o 20 040 ks, přičemž v roce předchozím to bylo 16 191 ks (nárůst o 23,77 %) a v roce 2009 bylo z ČR exportováno jen 12 041 ks ojetých osobních automobilů.

Nejvíce vyváženou značkou v roce 2011 byla značka Ford (3717 vozů) následovaná značkou Volkswagen (3074 vozů) a Škoda (2551 vozů). Z uvedeného počtu 20 040 vyvezených ojetých osobních automobilů bylo celkem 9 928 vozů (tedy téměř polovina) ve věku do jednoho roku od první registrace (šlo tedy vozidla poprvé zaregistrována v roce 2011).

Na druhé straně bylo v roce 2011 v ČR poprvé zaregistrováno 131 707 ojetých osobních automobilů z dovozu. Nejvíce dováženou značkou byla Škoda s celkem 23 498 vozy (z toho 588 vozů ve věku do jednoho roku), následovaly značky Ford s 19 387 vozů (z toho do jednoho roku 483 ks) a Volkswagen s 16 557 vozů (z toho do jednoho roku 372 ks). Ojetých osobních automobilů ve věku do jednoho roku bylo dovezeno jen 3841 ks.

K diskusím k otázce vykazování prvních registrací osobních automobilů v ČR nutno uvést, že statistika prvních registrací vozidel v ČR je tvořena podle stejných pravidel jako statistika prvních registrací v celé Evropské unii. Z těchto údajů je Evropskou organizací výrobců automobilů (ACEA) následně sestavována statistika prvních registrací vozidel v zemích EU27+EFTA.
Pro objasnění podstaty problematiky prvních registrací AutoSAP poprvé a zcela výjimečně zpracoval stručnou analýzu údajů o registracích osobních automobilů ve věku do jednoho roku, tedy přehled zahrnující všechna vozidla ve věku do jednoho roku v daném roce v ČR zaregistrovaná a vozidla, od jejichž první registrace uplynul méně než jeden rok a která byla z ČR exportována (dále uváděno jako přehled "nových a zánovních" osobních automobilů).

Další sledovaným údajem jsou osobní automobily vyřazené z provozu. V roce 2011 bylo z registru vyřazeno 172 496 osobních automobilů, z toho 20 040 vozů bylo exportováno a 152 456 ks bylo zrušeno. Nejvíce zrušených vozidel bylo značky Škoda (66 150 vozů, to je 43,39 % všech zrušených), následují značky Ford (15 266 vozů), Renault (10 238 vozů), Peugeot (8923 vozů) a Opel (8716 vozů).

V roce 2011 byla zveřejněna studie Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) "Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 2010". V této studii je uvedeno průměrné stáří vozového parku za rok 2010 ve výši 8,5 roku, což bylo v řadě případů převzato jako argument s tím, že stáří vozového parku osobních automobilů v ČR je vlastně na úrovni motoristicky vyspělých zemí (tedy pod 10 let). K tomu je nutno uvést, že roční proběh km u vozidel starších než 10 let je zhruba poloviční než u vozidel mladších, tedy že starší vozidla jsou v provozu zhruba 2x méně "vidět" a proto byla při šetření logicky zaznamenána v cca 2x menším počtu. Pokud se tento fakt se promítne do výpočtu průměrného věku, vychází průměrný věk osobních automobilů na silnicích v ČR ve výši 13,62 roku. Podle údajů CRV byl průměrný věk vozového parku osobních automobilů k 30. 6. 2010 na hodnotě 13,65 roku. Studie ŘSD tak vlastně potvrdila, že průměrné stáří vozového parku osobních automobilů v ČR odpovídá údajům z CRV. K datu 30. 6. 2011 bylo v České republice registrováno celkem 4 552 158 osobních automobilů a jejich průměrný věk činil 13,76 roku. Více než 60 % registrovaných vozidel bylo starších než 10 let.