ochrana osobních údajů není položka na přání | Aktuality | autoweek.cz

Ochrana osobních údajů není položka na přání

Ochrana osobních údajů není položka na přání

14.03.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Continental se zaměřila na poptávku koncových uživatelů po digitálních službách založených na vzájemném propojení. Pro Continental je ochrana osobních údajů naprosto zásadní. Rychlá implementace nových standardů je nezbytná pro zajištění počítačové bezpečnosti.
Podle nejnovější studie Continental Mobility řidiči v Německu, Spojených státech, Číně a Japonsku využívají nové služby založené na digitalizaci vozidel. Respondenti však současně uvedli, že u služeb týkajících se mobility považují za zcela zásadní ochranu osobních údajů. Například necelá polovina řidičů sdělila, že by nechtěla sdílet své osobní údaje o jízdě se svojí pojišťovnou.
 
„Osobní údaje představují závazek. Pro nás jako technologickou společnost je ochrana údajů naprosto zásadní, ať už se týká výrobků, služeb nebo procesů. Naším přístupem chceme dlouhodobě posilovat důvěru zákazníků v nové přepravní služby, které osobní data využívají,“ řekl předseda představenstva společnosti Continental Elmar Degenhart.
 
Společnost Continental ve svých systémech využívá anonymně zpracovaná data o jízdě pro ještě bezpečnější, čistší a promyšlenější budoucnost. „Těží z toho účastníci dopravního provozu a také životní prostředí. Integrita, diskrétnost a dostupnost dat představují spolu s bezpečností, ochranou a šetrným zacházením základní principy, kterými se společnost Continental při své činnosti řídí. Z tohoto důvodu jsme zaměstnancům v naší celosvětové firemní síti zakázali používání některých aplikací, jako je například WhatsApp. Podle našeho názoru tyto služby mají v oblasti ochrany osobních údajů nedostatky. Přenos datových údajů ve vozidle musí být z hlediska ochrany osobních údajů stejně bezpečný jako moderní online bankovnictví,“ vysvětlil Degenhart.
 
Zabezpečení údajů a informací dnes patří mezi základní požadavky na ochranu dat v automobilu. Tato potřeba se jeví o to naléhavější, že v blízké budoucnosti budou prakticky všechny nové vozy připojeny na internet. Předseda představenstva společnosti Continental proto volá po co nejrychlejší implementaci nového průmyslového standardu pro kybernetické zabezpečení (ISO/SAE 21434 Silniční vozidla - vývoj kybernetického zabezpečení). Tento nový standard pokrývá celý životní cyklus vozidel, počínaje vývojem a výrobou přes aktualizaci softwaru, rychlou odezvu na nový vývoj v kybernetickém zabezpečení až po bezpečnější vyřazení z provozu s adekvátní ochranou dat.
 
 „Ochrana osobních údajů a zabezpečení jako součást návrhu se stala jednou z klíčových zásad při vývoji hardwaru i softwaru ve společnosti Continental. Od první fáze vývoje musí být v automobilu zajištěna všechna rozhraní s elektronickými systémy, velmi podrobně se zkoumají toky dat a řidiči i uživatelé musí mít k dispozici možnosti kontroly. Navíc digitálně propojená zařízení musí být zajištěna nejen jednotlivě, ale také jako celek. Musí být rovněž zaručeno, že osobní údaje jsou využívány způsobem, který zajistí ochranu soukromí za všech okolností a během celé životnosti vozidla,“ uvedl vedoucí oddělení strategie a předvývojových opatření pro zabezpečení a soukromí ve společnosti Continental Stefan Römmele.
 
Společnost Continental zajišťuje, aby všechny funkční prvky ve voze zůstávaly nepřetržitě pod kontrolou a dostávaly pravidelné bezpečnostní aktualizace. Slouží k tomu mimo jiné i technologie Continental pro zabezpečené bezdrátové aktualizace softwaru („over-the-air“). Nezbytné softwarové klíče mají záměrně natolik krátkou životnost, aby byly odolné vůči zneužití během své platnosti. Každé vozidlo má svůj vlastní digitální klíč. Jak ale vysvětluje Stefan Römmele: „Stejně jako u domu, bytu nebo u přenosného počítače, ani pokročilý zabezpečovací systém nemůže garantovat absolutní ochranu. Efektivita všech systémů musí podléhat pravidelné kontrole.“
 
Také všechny budoucí produkty společnosti Continental budou obsahovat kryptografické funkce, které mohou využít bezpečnostní klíče. Ty jsou generovány individuálně pro každý jednotlivý výrobek, což zajišťuje maximální bezpečnost, protože v případě napadení jednoho vozu zůstanou ostatní stále chráněné. „Klíče lze použít pro různé činnosti a nelze je dekódovat zvenčí – stejně jako kód PIN pro váš smartphone,“ vysvětluje manažer programu kybernetické bezpečnosti společnosti Continental Dennis Kutschke.