odborové svazy vyžadují ambiciózní plán obnovy | Aktuality | autoweek.cz

Odborové svazy vyžadují ambiciózní plán obnovy

Odborové svazy vyžadují ambiciózní plán obnovy

30.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Po mnoho desetiletí byl evropský automobilový průmysl jedním z pilířů evropského hospodářského a sociálního blahobytu. Ochrana pracovních míst při současném snižování emisí podle odborových organizací a oborových asociací pro automobilový průmysl vyžaduje ambiciózní plán obnovy.
Automobilový průmysl je hybnou silou hospodářského růstu v Evropě se silnou exportní orientací. Toto odvětví nepřímo poskytuje zaměstnání 13,8 milionům pracovníků, což představuje 6,1 % všech pracovních míst v EU, přičemž 11,4% pracovních míst ve výrobě v rámci EU - tj. 3,5 milionu lidí - je v automobilovém průmyslu. Automobilový průmysl je také vysoce inovativní - každoročně investuje do výzkumu a vývoje 57,4 miliardy eur, takže je největším soukromým přispěvatelem v Evropě k inovacím a představuje 28 % celkových výdajů EU na výzkum a vývoj.
 
V důsledku ekonomických propojení s ostatními sektory je jeho význam pro zaměstnanost i celou ekonomiku EU jasný. Krize COVID-19 v tomto odvětví vyvolala bezprecedentní situaci se zastavením výroby po dobu několika týdnů. Prodej se zastavil, investice klesly a uvádění nových čistých modelů na trh bylo odloženo. Organizace práce po pandemii zároveň zvyšuje výrobní náklady.
 
Hospodářský a sociální dopad krize COVID-19 na automobilový průmysl je obzvláště závažný. Zaměstnanci, přestože jsou podporováni krátkodobými pracovními dohodami, mají snížené příjmy a společnosti čelí odlivu hotovosti, protože jejich příjmy zmizely. Pokud tato situace přetrvá, hrozí, že se tento sektor rozpadne v důsledku velkých bankrotů a restrukturalizace. Během krize v letech 2008 - 2013 automobilový průmysl ztratil 440 000 pracovních míst ve výrobě i aftermarketu. Nebudou-li přijata žádná opatření, riskujeme, že toto číslo bude vlivem současné recese mnohem větší.
 
Proto průmyslové asociace industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA, evropské obchodní sdružení a odborové organizace v tomto sektoru vyzývají Evropskou komisi, aby uskutečnila odvážný plán průmyslové obnovy. Ten by měl toto odvětví znovuoživit stimulací prodeje a oživením výroby a současně jej podporovat na cestě k uhlíkově neutrální budoucnosti.
 
Toto odvětví významně investovalo do svého přechodu k nové uhlíkově neutrální a digitalizované ekonomice včetně alternativních pohonných jednotek, akumulátorů, propojených automobilů, mobilních služeb a autonomního řízení. Může proto přispět k Zelenému údělu a zmírnit dopady klimatické krize. Vzhledem k důsledkům pandemie COVID-19 je však nezbytná silná podpora národních vlád a Komise, aby se tomuto odvětví pomohlo realizovat nezbytné investice do přechodu na oduhličení a zároveň podpořit pracovní místa a udržet jeho příspěvek k exportu EU a sociálnímu blahobytu evropských občanů.
 
K tomu, aby evropský automobilový průmysl vyšel z této recese a vrátil se na správnou cestu, naléhavě potřebuje:
- Koordinovaná opatření na podporu oživení průmyslu, včetně aftermarketu, s harmonizovanými pokyny k preventivním zdravotním a bezpečnostním opatřením na pracovištích. Je rovněž zapotřebí koordinace, aby se zabránilo dalším narušením v sofistikovaných dodavatelských řetězcích.
- Podporu životaschopných společností pro zachování jejich odolnosti. Aby se předešlo ztrátám likvidity je třeba na nezbytnou dobu poskytnout jim státní podporu, investiční záruky, daňové úlevy a zvýhodněné půjčky.
- Podporu společností při udržování resp. rozvoji jejich lidského kapitálu při zajištění příjmů a zaměstnání pracovníků.
- Zavedení resp. posílení dočasných opatření pro stimulaci poptávky prostřednictvím systémů obnovy vozidel, která budou koordinována na úrovni EU a finančně podporována Komisí. Tato opatření by měla být uzpůsobená pro nejnovější technologie a měla by rozlišovat podle bezpečnosti a vlivu na životní prostředí na základě certifikovaných emisí CO2. K opětovnému spuštění montážních linek a uchování pracovních míst je zapotřebí stimulace poptávky.
- Při posuzování dopadu regulačních reforem na toto odvětví brát v úvahu tyto mimořádné okolnosti.
 
Pro podporu tohoto odvětví při realizaci přechodu k digitálním a nízkouhlíkovým technologiím je nutné, aby Evropská komise podnikla mnoho nezbytných kroků, mj. poskytovat investiční podporu (granty, půjčky, kapitál) pro uvádění nových udržitelných technologií na trh, urychlit budování infrastruktury nabíjení, usnadnit investice do digitální infrastruktury jako klíčového nástroje pro spolehlivější propojení mezi vozidly, zvýšení investic do výzkumu, vývoje a výroby akumulátorů, vodíku a nízkouhlíkových kapalných paliv.
 
Důležitá je také podpora malých a středních podniků v automobilovém průmyslu při předefinování jejich postavení v hodnotovém řetězci v rychle se měnícím automobilovém prostředí.
 
Sdružení IndustriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA trvají na tom, aby nadcházející evropský plán obnovy věnoval náležitou pozornost odvětví, které již do svého přechodu výrazně investovalo a má ambice pokračovat v těchto investicích jakmile překoná krizi COVID-19. Pro záchranu pracovních míst a společností je důležité jednat rozhodně, aby se zajistila kontinuita hospodářské činnosti, zabránilo se bankrotům a předešlo se hromadnému propouštění.
 
EU si musí zachovat ambici udržet celý automobilový hodnotový řetězec uvnitř EU. To by EU umožnilo udržet silné evropské automobilové odvětví a udržet si celosvětové vedoucí postavení v oblasti čistých vozidel, plnit své cíle v oblasti klimatu a vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa. Oživení automobilového odvětví proto bude mít pozitivní dopady na celkovou ekonomiku.
 
Informační přehled o automobilovém průmyslu EU
Zdanění motorových vozidel přináší vládám na hlavních evropských trzích 440,4 miliardy eur. Automobilový průmysl vytváří pro EU obchodní přebytek 84,4 miliardy eur a obrat vytvořený automobilovým průmyslem představuje více než 7 % HDP EU. Motorová vozidla v EU meziročně stárnou. Osobní automobily jsou nyní v průměru 11,1 let, dodávková vozidla 11 let a těžká užitková vozidla 12 let.