odklad měření emisí online do konce roku 2016! | Aktuality | autoweek.cz

Odklad měření emisí online do konce roku 2016!

Odklad měření emisí online do konce roku 2016!

26.07.2016 | | Aktuality

Po televizním vysílání s vystoupením mluvčího Ministerstva dopravy Tomáše Neřolda o definitivním termínu nasazení emisního programu on-line od 1. 9. 2016 požádal ASEM ministra Ťoka o naléhavou schůzku. Ministr vyhověl.
Nová metodika měření emisí ze 7. 6. 2016, kterou se ruší původní Metodika oznámená na konci roku 2015, je nedokonalá a neobsahuje dostatek alternativ. Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) proto vyvolala krizovou schůzku s Ministrem dopravy, kde přednesla argumenty k oprávněným obavám, že nová metodika bude od 1. 9. 2016 vyhazovat lidi z emisí neodůvodněně, a že se stejně distribuce a zaškolení nového softwaru nemůže stihnout! Dvouměsíční prodloužení termínu v době dovolených je nedostačující.
 
Výsledkem hodinové schůzky byl příslib prosazení prodloužení termínu odkladu spuštění nového software do konce letošního roku - tedy do 31. 12. 2016, pokud tento příslib ministra ještě projde mezirezortním řízením.
 
Dále se na schůzce probírala témata emisních přístrojů, které již schválení pro provoz na SME mají, i když logicky ještě bez požadovaných posledních změn v softwaru ze 7. 6. 2016. Panika při koupí nových přístrojů se nekoná, protože schválení by během srpna měla být všechna na stole včetně dodatků do 7. 6. 2016.
 
Argumenty: od 1. 9. 2016 na MDČR přijdou stížnosti a možná i žaloby
ASEM provedl analýzu nejnovější metodiky pro měření emisí online a zjistil vážné nedostatky, které si budou již po několikáté vyžadovat změnu v softwaru i u těch v současné době schválených přístrojů pro měření emisí. Tento software bude v jeho současné aktuální podobě zastavovat na emisních stanicích 5 - 8 % vozidel neodůvodněně! Vzhledem k současně platící legislativě mohou tak jejich majitelé zcela nevinně přijít o platnost osvědčení o technickém průkazu a ztratí tím oprávnění k pohybu na veřejných komunikacích.
 
Dále bylo ministrovi vysvětleno, že když odbor 150 dne 7. 6. 2016 vydá novou pozměněnou metodiku měření emisí, kterou tu starou ze dne 30. 10. 2015 ruší, je potřeba čas na doprogramování několika změn, které ta nová oproti staré obsahuje. Výsledkem by mohla být patová situace, kdy SME bude mít sice schválený přístroj, ale nebudou v něm změny, které se musí po 7. 6. nově doprogramovat a znovu nechat tyto změny schválit, jak nařizuje zákon. Jeho porušením se vystavuje SME pokutě až 6 000 000 Kč a odebrání osvědčení k měření emisí dle platného znění zákona.