renault trucks v roce 2019 zahájí prodej elektrických vozidel | Užitkové vozy | autoweek.cz

Renault Trucks v roce 2019 zahájí prodej elektrických vozidel

Renault Trucks v roce 2019 zahájí prodej elektrických vozidel

19.02.2018 | Rybecký Vladimír | Trendy

Renault Trucks zahájí v roce 2019 prodej modelové řady elektrických vozidel. Francouzský výrobce využije zkušeností získaných více jak desetiletým testováním elektrických vozidel v reálných podmínkách u svých zákazníků.
Tato 100% elektricky poháněná vozidla jsou určena pro provoz v městských a příměstských oblastech a jejich sériová výroba bude probíhat v továrně Renault Trucks v Blainville-sur-Orne.
 
Elektromobilita je v dnešní době klíčovou strategií Renault Trucks pro udržitelný rozvoj městské dopravy. Vozidla s nulovými emisemi pomáhají zlepšovat kvalitu ovzduší, jejich provoz nemá vliv na změny klimatu a díky velmi tichému provozu snižují úroveň hluku, který vzniká v centrech měst při velmi silném provozu a dopravnících špičkách. Elektrická vozidla budou v budoucnu nezbytná pro provoz ve městech.
 
Renault Trucks od roku 2009 významně investuje do výzkumu a vývoje elektrických vozidel, která ve spolupráci se svými zákazníky testuje v podmínkách reálného provozu. Testy experimentálních, 100% elektrických vozidel v segmentu 12-16 tun v reálných podmínkách - modely Speed Distribution pro společnost Guerlain, Stef pro společnost Carrefour, Nestlé a skupinu Delanchy - umožnily Renault Trucks získat nezbytné informace o jejich provozu, fungování baterií, dobíjecího zařízení a jejich údržbě. Mimo těchto experimentálních vozidel uvedla značka Renault Trucks na trh v roce 2010 model Maxity Electric ve variantě 4,5 t.
 
„Uvedením modelu Maxity Electric na trh se naše distribuční síť připravila na prodej, zajištění údržby a opravy elektrických vozidel. V dnešní době jsou naše elektrické modely v porovnání s rokem 2010 konkurenceschopné a to díky své ekonomice provozu,“ vysvětluje François Savoye, odpovědný za strategii energetické účinnosti Renault Trucks.
 
Renault Trucks těží nejen ze zkušeností získaných při provozu těchto vozidel a chápání potřeb trhu, ale také ze silného zázemí skupiny Volvo, která klade důraz na výzkum a vývoj, z jejich prověřených technologií a ze synergie mezi jednotlivými subjekty skupiny, které se podílejí na vývoji 100% elektrických vozidel, jako jsou například autobusy. Díky tomu může značka Renault Trucks zahájit v roce 2019 prodej modelové řady elektrických vozidel, která budou pro zákazníky z hlediska nákladů efektivní.
 
V současné době se v továrně Renault Trucks v Blanville-sur-Orne připravuje instalace montážní linky zaměřené na výrobu elektrických vozidel.