opatrnost zaměstnavatelů roste | Aktuality | autoweek.cz

Opatrnost zaměstnavatelů roste

Opatrnost zaměstnavatelů roste

17.09.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku 2019. Přes rostoucí opatrnost výsledky rozhodně nejsou pesimistické.
V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2019 mírně optimistické náborové plány: 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 93 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2019 hodnotu +2 %.
 
„Míra nezaměstnanosti v České republice zůstává nejnižší v Evropě a ani v příštím roce nehrozí radikální změna. Společnosti mají potíže s obsazováním svých volných pracovních míst ve všech odvětvích, ale podle našeho výzkumu se ve čtvrtém čtvrtletí předpokládá zpomalení tempa náboru. Zvýšenou opatrnost sledujeme zejména v automobilovém odvětví, které je v české ekonomice klíčovým zaměstnavatelem,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
„Rostoucí opatrnost zaměstnavatelů rozhodně neznamená pesimismus. Výhled je pro zaměstnavatele zatím stále pozitivní bez náznaku blížící se katastrofy ohlašované v médiích. Mírný růst nezaměstnanosti v červnu představují absolventi, kteří si dělají prázdniny po konci školy. Nadále totiž roste počet volných míst, takže jich je stále mnohem víc než je počet nezaměstnaných - v případě zaměstnání všech osob bez práce by stále zůstalo asi 150 000 neobsazených míst,“ konstatovala Rezlerová.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé velkých společností nad 250 zaměstnanců hlásí nejsilnější náborové plány s Čistým indexem trhu práce +18 % (21 % plánuje zvyšovat a 3 % snižovat počty zaměstnanců). Střední podniky jsou také relativně optimistické s Čistým indexem trhu práce +10 % (16 % plánuje zvyšovat a 6 % snižovat počty zaměstnanců). Malé podniky hlásí Index +1 % a zaměstnavatelé v mikropodnicích očekávají zachování aktuálního stavu s Indexem 0 %.
 
Ač je index stále vysoko v plusu, dlouhodobý významný trend poklesu výše indexu u velkých a středních podniků naznačuje budoucí nejistotu. „Pouze 21 % velkých společností plánuje zvýšit počet zaměstnanců ve srovnání s 35 % v předchozím čtvrtletí,“ uvedla Rezlerová
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v sedmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. V porovnání s minulým čtvrtletím pokles zaznamenalo 9 z 10 odvětví s výjimkou veřejného sektoru a meziročně poklesl index v sedmi sektorech.
 
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2019 ukazují, že zaměstnavatelé ve 43 ze 44 zemí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvýšit počet pracovních sil, pouze předpověď ve Španělsku je beze změny. Zaměstnavatelé v České republice tradičně patří mezi nejpesimičtější a nejzdrženlivější. Nejsilnější náborové plány hlásí Japonsko, Tchaj-wan, USA, Indie a Řecko, nejslabší trh práce očekávají Španělsko, Česká republika, Argentina, Kostarika a Švýcarsko.