opravdu přísnější schvalovací proces pro nová auta? | Aktuality | autoweek.cz

Opravdu přísnější schvalovací proces pro nová auta?

Opravdu přísnější schvalovací proces pro nová auta?

05.04.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropský parlament se rozhodl zpřísnit proces schvalování nových aut do provozu s ohledem na náročnější kontrolu plnění emisních limitů. Ke skutečně zásadnímu opatření se ale neodhodlal.
V důsledku toho, že kontroly ve Spojených státech zjistily, že u vozů Volkswagen vybavených vznětovými motory se používá nelegální software, se i evropské orgány začaly zabývat tím, jak automobily v reálném provozu plní emisní limity. Potvrzuje se totiž to, na co už dlouhou dobu upozorňují nezávislé organizace, jako Transport &Environment nebo Deutsche Umwelthilfe, a mnohé vysoké školy, že situace je skutečně katastrofální.
 
Použití softwaru, který umožňuje měnit nastavení motoru při měření emisí, je nelegální i z hlediska legislativy EU. Jenže takřka všechny automobilky ale používají systém, který umožňuje vyřazovat z činnosti systémy čistící emise s odvoláním na ochranu před poškozením motoru, což je z hlediska předpisů EU legální, byť ve svém důsledku se jedná o totéž.
 
Důsledkem toho je, že nejmodernější automobily, chlubící se extrémně nízkými emisemi, ve skutečnosti v reálném provozu produkují mnohonásobně větší množství jedovatých emisí NOx (běžně 15x, ale mnohdy i vícenásobně), než povolují evropské standardy. Paradoxně motory Volkswagen TDI v tomto ohledu patří spíš k těm lepším. Ukazuje se rovněž, že příslušné národní kontrolní orgány neplní svou funkci tak, jak by měly a automobilkám výše uvedené manipulace tolerují.
 
Nyní Evropský parlament 585 hlasy proti 77 schválil návrh změn, které by teoreticky měly přinést zlepšení. Definitivní podoba zákona ještě musí projít schválením v Evropské komisi a poté všemi členskými státy.
 
Podle návrhu zákona už automobilky nebudou za schvalování vozidel do provozu platit schvalovacím orgánům přímo, čímž se má přerušit jejich dosavadní těsná spolupráce. Namísto toho budou všechny země přispívat do společného fondu, z něhož se bude schvalovací proces financovat. Navíc každý členský stát bude muset prověřit minimálně 20 % ze všech vozů uvedených v předchozím roce na trh. EU by měla mít možnost jakékoliv zjištěné nesrovnalosti přísně pokutovat a národní autority by měly mít možnost upozornit na chybná rozhodnutí svých kolegů z jiných zemí. Vybrané pokuty by měly být použity na kompenzace pro postižené majitele automobilů.
 
Evropský parlament tedy zavrhl řešení, které by skutečně změnilo stávající stav. Nebyl totiž přijat návrh aby byl vytvořen opravdu nezávislý orgán po vzoru americké agentury EPA, který by nebyl pod vlivem vlád ani automobilek. Podle mnohých pozorovatelů se při hlasování ukázalo, že vlády členských států ale i europoslanci jsou pod vlivem lobby automobilek, takže nejsou ochotni přijmout skutečně radikální řešení problému.
 
Evropský parlament dále vyzval Evropskou komisi, aby navrhla systém kolektivního odškodnění lépe hájícího práva zákazníků. To ale má smysl jen v případě, že v důsledku zjištění nějakého nesouladu bude jejich vozidlo vyřazeno z provozu nebo na něm budou muset být učiněny takové změny, které zásadně změní jeho výkon nebo spotřebu.