optimismus zaměstnavatelů nepolevuje | Aktuality | autoweek.cz

Optimismus zaměstnavatelů nepolevuje

Optimismus zaměstnavatelů nepolevuje

14.06.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce bude ve 3. čtvrtletí 2018 téměř třetina velkých a středních firem nabírat zaměstnance.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2018. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány: 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 87 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2018 hodnotu +6 % (po očištění sezónních vlivů je čistý index +4%, což ukazuje na pozitivní vývoj trhu práce bez ohledu na sezónní práce v zemědělství, stavebnictví, cestovním ruchu, atd.).
 
„Nezaměstnanost je nejnižší v Evropě a růst ekonomiky jeden z nejvyšších. Nadále tedy vznikají nová pracovní místa, a to i v regionech, které dříve trpěly nedostatkem pracovních příležitostí. Více dostupných alternativ pro uchazeče o zaměstnání má dopad na rostoucí fluktuaci zaměstnanců, která se od konce krize více než zdvojnásobila, a na tlak na růst mezd, který je nyní u některých firem i 30 % ročně. Průzkum potvrzuje, že firmy budou pokračovat v náborech a nezaměstnanost bude klesat. V minulém období jsme zaznamenali mírné zpomalení náborového tempa, ale 3. čtvrtletí bude opět vrcholem na trhu práce, kdy firmy nabírají nejvíce zaměstnanců a nezaměstnanost je nejnižší v ročním cyklu,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.
 
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti očekávají nárůst počtu pracovních sil. Nejvíce nabírají zaměstnavatelé velkých společností s čistým indexem trhu práce +30 % (31 % bude nabírat a pouze 1 % propouštět), optimismus významně roste i ve středních firmách s čistým indexem +26 % (28 % bude nabírat a 2 % propouštět). Tradičně nižší optimismus je u malých podniků s čistým indexem +9 % a mikropodnicích pod 10 zaměstnanců s indexem +4 %.
 
Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Indexem +15. Zajímavé je, že zpracovatelský průmysl jako celek vykazuje již od konce roku 2017 mírný pokles, a to i přes to, že v automobilovém průmyslu pozorujeme u velkých firem trvalý nárůst zaměstnanců.
 
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnaných lidí. Nejpovzbudivější zprávy přichází již od roku 2015 z Moravy, kde je pro nadcházející čtvrtletí index +15 %, zatímco Čechy a Praha vykazuje nižší optimismus Indexem +3 % a +2 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé na Moravě hlásí nárůst Indexu o 14 %, v Praze a v Čechách zůstává Index nezměněn.