optimismus zaměstnavatelů trvá | Aktuality | autoweek.cz

Optimismus zaměstnavatelů trvá

Optimismus zaměstnavatelů trvá

11.06.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ač média už delší dobu hrozí nástupem recese, trend výhledu i realita se stále klesající nezaměstnaností ukazují opak. Mezi zaměstnavateli přetrvává optimismus, takže všechny oblasti ekonomiky, s výjimkou veřejného sektoru, i nadále plánují nabírat nové zaměstnance.
Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2019. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ Index představuje jediná data naznačující budoucí vývoj.
 
Stále se pohybujeme na optimistické vlně
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2019 pozitivní náborové plány: 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 0 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 94 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2019 hodnotu +5 %. Už několik let se Česká republika pohybuje na velmi optimistické vlně - není patrný žádný náznak zpomalení v ochotě nabírat nové zaměstnance.
 
„Třetí čtvrtletí roku bývá podle našeho průzkumu nejoptimističtějším obdobím na trhu, což se následně projeví v nejnižší míře nezaměstnanosti v září, říjnu a listopadu. 35 % velkých firem plánuje zvyšovat počty zaměstnanců a nadále tedy vznikají nová pracovní místa, a to i v regionech které dříve trpěly nedostatkem pracovních příležitostí. Více dostupných alternativ pro uchazeče o zaměstnání má dopad na rostoucí fluktuaci zaměstnanců, která se od konce krize více než zdvojnásobila, a na tlak na růst mezd. To ale neznamená, že všichni mohou mít práci snů. Roste nesoulad mezi představami zaměstnanců a zaměstnavatelů, a tak najít uchazeče o těžkou práci ve výrobě, skladech a stavebnictví, kde je nyní největší poptávka, je někdy náročnější než najít kvalifikované zaměstnance,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
„Letos ještě bude zájem o získávání nových zaměstnanců a těch bude nedostatek. Odhadovali jsme, že nezaměstnanost nemůže klesnout pod 3 % a dnes už klesla na 2,6 %. Klesá i v tak tradičně kritických oblastech, jako je Bruntálsko. Nejvyšší nezaměstnanost je na Znojemsku, kde se blíží 5 %,“ dodala Rezlerová.
 
Rozpor mezi nabídkou a poptávkou
Na trhu práce je asi 250 000 lidí bez zaměstnání a úřady práce hlásí 350 000 volných míst, přičemž nejsou všechna registrovaná. Mezi těmito volnými místy ale je okolo 200 000 pozic bez kvalifikace ve výrobě a stavebnictví.
 
Největší poptávka je po obsluze strojů a zařízení (107 000 volných míst) a dále na nekvalifikovaná pracovní místa především ve stavebnictví (90 000 míst), po řemeslnících a opravářích (66 000 míst), pracovníky ve službách a prodeji (34 000 míst) a specialistech, technicích a odborných pracovnících (30 000 míst, mezi nimi je 6000 postů IT specialistů). Řemeslníci nejčastěji opouštějí svá místa kvůli špatnému pracovnímu prostředí a nízké mzdě.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí velmi optimistické náborové plány s Čistým indexem trhu práce +30 % (35 % bude zvyšovat a 5 % snižovat počty). U středních podniků také převažuje optimismus s Čistým indexem trhu práce +14 %, kde 15 % bude nabírat a pouze 1 % propouštět. Jedná se o průměrnou hodnotu za posledních 5 let a od roku 2015 jsme se už setkali i s několika indexy kolem 25 %. Malé podniky hlásí Index +10 % a zaměstnavatelé v mikropodnicích +3 %, nicméně žádná z firem v této kategorii neuvedla, že bude propouštět zaměstnance.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v 9 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil, což se v historii 46 průzkumů v ČR stalo pouze 5x. Všech 10 pozitivních nebylo ani jednou. Překvapující přitom není ani tak optimismus ve všech oborech jako vysoká míra tohoto optimismu.
 
Nejsilnější náborové plány mají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Čistým indexem trhu práce +23 %. Jedná se v tomto odvětví o rekord. Následuje odvětví Ubytování a stravování s Indexem +15 %, které má v tomto období vrchol sezóny. Dále je Stavebnictví s Indexem +9 %, kde se v posledních letech sezónní výkyvy vyrovnávají a menší propady v zimě znamenají menší nárůsty v létě. Stagnující náborové aktivity předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Státní správa, zdravotnictví a kultura, kde je hodnota Indexu -1 %.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí hlásí Praha s Čistým indexem trhu práce +6 %, následují Čechy s Indexem +5 %. Nejslabší trh práce hlásí Morava s Indexem +2 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Čechách hlásí zlepšení náborového prostředí o 4 % a v Praze o 3 %, avšak Index na Moravě oslabil o 5 %. Tento region má největší sezónní výkyvy, nicméně právě 3. čtvrtletí bývá nejsilnější s indexem mezi 10 a 15 %. Z tohoto pohledu se jedná o velmi podprůměrný rok pro východ Česka.
 
Globální pohled
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je náborové prostředí příznivější ve 12 zemích a oblastech, oslabilo ve 26 a zůstalo beze změny v šesti. Nejsilnější náborové prostředí z globálního hlediska hlásí Japonsko, Chorvatsko, Tchaj-wan, Spojené státy, Řecko a Slovinsko, zatímco nejslabší předpověď přichází z Maďarska, Argentiny, Itálie a Španělska. Česká republika už tradičně patří mezi země s nejmenší mírou optimismu.

  • Optimismus zaměstnavatelů trvá
  • Optimismus zaměstnavatelů trvá
  • Optimismus zaměstnavatelů trvá
  • Optimismus zaměstnavatelů trvá