partnerství na pomoc francouzským dodavatelům | Aktuality | autoweek.cz

Partnerství na pomoc francouzským dodavatelům

Partnerství na pomoc francouzským dodavatelům

10.11.2020 | | Aktuality

Groupe PSA, Groupe Renault a banka Bpifrance vytvořily  fond na podporu automobilového průmyslu ve Francii.
V souvislosti s hospodářskou krizí v důsledku pandemie Covid-19 se francouzské automobilové koncerny PSA a Renault dohodly s investiční bankou Bpifrance na zřízení investičního fondu na podporu francouzských dodavatelů automobilového průmyslu.
 
Fonds Avenir Automobile 2 (FAA 2, Fond budoucnosti pro automobilový průmysl 2) bude přímým pokračováním Fondu budoucnosti pro automobilový průmysl (FAA), který byl zřízen v roce 2009 a jehož investiční období se chýlí ke konci. Fond bude veden zkušenou manažerskou skupinou FAA a bude využívat její investiční metody, které pomohly vybudovat ve Francii vyspělý průmysl s více než 70 000 pracovními místy. Francouzský stát, který iniciativu podporuje, se na ní hodlá finančně podílet, a připojit se tak ke společnostem PSA, Renault a Bpifrance při založení fondu.
 
FAA 2 bude, stejně jako FAA, řízen bankou Bpifrance a bude investovat do kapitálu dodavatelů automobilového odvětví s cílem urychlit jejich růst, inovační kapacitu a diverzifikaci. Bude tak na globální úrovni reagovat na zásadní výzvy automobilového odvětví, které musí čelit potřebám konsolidace, internacionalizace a změn nezbytných pro ekologickou transformaci.
 
Celková dobu trvání fondu FAA 2 bude 15 let, jeho investiční období bude 5 let. Bude mít k dispozici nejvýše 525 milionů eur, které budou uvolňovány postupně, a to dvěma způsoby:
- 80 % fondu, tedy až 420 milionů eur, bude investováno přímo do francouzských dodavatelů automobilek s cílem podpořit přibližně 15 skupin
- 20 % fondu, tedy až 105 milionů eur, bude uloženo v soukromých investičních fondech, které budou doplňovat činnost FAA 2.
 
Hlavní část finančních prostředků bude určena pro ekonomicky silné podniky a subjekty zavádějící do automobilového odvětví nové technologie. Fond bude také investovat do společností, které v posledních letech prosperovaly v souladu s trhem, ale které se v důsledku hospodářských důsledků krize vyvolané pandemií Covid-19 silně zadlužily. Cílovými společnostmi budou především francouzští ale také zahraniční dodavatelé, jejichž převážná část výroby probíhá na území Francie.
 
Prostřednictvím těchto prostředků bude FAA 2 investovat do vlastního nebo kvazi-vlastního kapitálu částky od 3 do 50 milionů eur. Tím, že fond zůstane výhradně menšinový, nedojde v žádném případě k převzetí kontroly nad dotčenými společnostmi. FAA 2 však bude hrát aktivní úlohu při podpoře a řízení podniků, aby se mohl zapojit do skutečného strategického dialogu s  jejich vedením.
 
Komplexní operace, které vyžadují ještě větší zapojení do řízení prostřednictvím významné většinové nebo menšinové intervence, budou zajišťovat investiční fondy třetích stran. Ty budou vybírat týmy fondů Bpifrance, a to zejména na základě jejich výsledků při řízení složitých operací a jejich ochoty investovat do automobilového průmyslu.