perspektivy zemního plynu v dopravě | Aktuality | autoweek.cz

Perspektivy zemního plynu v dopravě

Perspektivy zemního plynu v dopravě

23.02.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Český plynárenský svaz uspořádal už 6. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě.

Zajímavý program přednášek a panelových diskusí přinesl mnoho příspěvků ukazujících současný stav využívání zemního plynu v dopravě a budování potřebné infrastruktury, a to nejen u nás, ale i v sousedních zemích. V rámci konference proběhla i výstava automobilů na CNG, různých komponent pro tato vozidla a prezentace různých dodavatelů tzv. domácích plnicích stanic.

"Naší snahou je především přinést nejnovější informace a poznatky z oblasti NGV, poskytnout prostor k diskusi a výměně názorů na aktuální témata ve snaze podpořit rozvoj a další využívání CNG a LNG v dopravě v celém středoevropském regionu. Jedině dobrá dopravní infrastruktura střední Evropy s dostatkem plnicích stanic CNG a LNG pomůže dalšímu růstu počtu aut poháněných zemním plynem," řekl na úvod výkonný ředitel ČPS Jan Ruml.

Jan Ruml poté zhodnotil situaci ve využívání vozidel na zemní plyn v České republice: "Stát dodržel příslib nulové a posléze minimální spotřební daně na zemní plyn. Na druhou stranu se vozidla na zemní plyn objevují jen zcela výjimečně ve službách státní správy. Růst počtu vozidel jezdících na zemní plyn je u nás pomalý, ale díky za něj."

Jak je bohužel při podobných příležitostech obvyklé, ministr životního prostředí se omluvil. Namísto Tomáše Chalupy tedy vystoupil jeho náměstek Mgr.Tomáš Jan Podivínský.

Konstatoval, že stát plní jen mírný růst spotřební daně - současných 500 Kč/t je jen symbolických a i pozvolný růst na 3350 Kč/t do roku 2020 je přijatelný. Jeho tvrzení, že se plynárenské společnosti brání stavět plnicí stanice vzhledem k nedostatku vozidel jezdících na CNG poněkud neodpovídá realitě.

Od představitele MŽP jsme se dozvěděli, že "Rozšíření PO2 (to je Prioritní osa 2), stávajícího OPŽP o alternativní dopravu bylo diskutováno od polivny roku 2010. Z analýz vyplynulo, že by se měla podporovat výstavba plnicích stanic CNG a nákup vozidel na CNG. Záměr byl již schválen monitorovacím výborem a došlo k Implementačnímu dokumentu OPŽP. V tomto roce by měla být vyhlášena výzva na tuto oblast dopravy. Podpora alternativní dopravy by měla být zahrnuta i v novém programovém období." Své vystoupení uzavřel konstatováním, že se už zpracovává studie hodnotících kritérii...

V následující diskusi Podivínský potvrdil, že i nadále je podpora určená pro CNG v hromadné dopravě určena jen pro státní a městské společnosti, což ale diskriminuje soukromé firmy. Přitom právě ty zajišťují až 80 % hromadné dopravy osob. Podpora ze strany MŽP se tedy zcela míjí účinkem.

Ředitel odboru plynných a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu Jan Zaplatílek informoval o vytvoření Pracovní skupiny k Čisté mobilitě, která má vytvořit Národní akční plán pro čistou mobilitu. Ten by měl být v souladu se státní energetickou koncepcí, dopravní politikou ČR pro období 2014-2020 a Plánem jednotného dopravního prostoru. V pracovní skupině mají zastoupení ministerstva dopravy, financí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství a životního prostředí, Svaz měst a obcí, Sdružení AP, SDA, Sdružení rozvodných energetických společností, ČPS, Asociace elektroautomobilového a průmyslu a Unie elektromobility. Zástupce MPO uvítal Škodu Citigo jako první auto na CNG z domácí produkce, byť se tento vůz vyrábí v Bratislavě...

Velmi zajímavé bylo vystoupení presidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jahna. Na úvod konstatoval: "O CNG se hodně hovoří ale málo se pro jeho využití dělá."

"Pro větší rozšíření CNG jako ekologické pohonné hmoty je potřebný impuls ze strany politiků. Jenže EU nutí zákazníkům produkt o který nemají zájem," řekl Jahn a pokračoval: "CNG se ukazuje jako jediné realistické řešení, přičemž využití biometanu jeho atraktivitu ještě zvyšuje. Už od ročního nájezdu 18 000 km se CNG vyplatí i v porovnání s turbodieselem. Pro překonání nedůvěry zákazníků je ale potřeba pozitivní kampaň. Je potřeba spolupráce tří hráčů - politiků, energetických firem a automobilek."

Ze strany politiků by mělo jít o vytyčení jasné strategie. Měla by se připravit daňová zvýhodnění, která jsou jednoznačně vhodnějším způsobem podpory než dotace. Samozřejmostí by měl být nákup těchto vozidel státní správou, zvláště když jejich provozem lze dosáhnout významných úspor. Potřebná je i podpora budování plnicích stanic z eurofondů. Pro dodavatele plynu je důležitá standardizace cen, rozvoj budování plnicích stanic a koncepty podpory nákupu vozidel na CNG s motivací pro vlastní zákazníky. Také automobilky ale rozvoj využívání CNG zanedbaly. Měly by pomoci s informováním zákazníků o výhodách CNG - jak snadné je jeho doplňování, jak výhodné je použití CNG a že zde neexistuje žádné bezpečnostní riziko. Důležitá je i podpora prodejců aby měli zájem tato auta prodávat, což zatím není. Důležitá je i cenová politika a vytváření aliancí s prodejci CNG.

Ing. Michael Gavrilovič zdůraznil, že společnost RWE, která je největším provozovatelem plnicích stanic na CNG v České republice, hodlá nově intenzivněji podporovat CNG, a to jak budováním nových plnicích stanic, tak i pomocí partnerům a vytvářením výhodných podmínek pro provozovatele flotil vozidel na CNG. "Zkušenost ukazuje, že zákazníci pokud si pořídí vůz na CNG u zemního plynu obvykle zůstávají. Automobilů je na českém trhu dostatečný výběr, ale důležitým impulsem by se mělo stát zahájení prodeje Škody Octavia na CNG, protože to je nejdůležitější model českého trhu fleetových vozidel."

  • Perspektivy zemního plynu v dopravě
  • Perspektivy zemního plynu v dopravě
  • Perspektivy zemního plynu v dopravě
  • Perspektivy zemního plynu v dopravě
  • Perspektivy zemního plynu v dopravě
  • Perspektivy zemního plynu v dopravě