monitor kvality paliv | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Monitor kvality paliv

Monitor kvality paliv

09.03.2010 | | Tiskové zprávy

ČOI zvýšila odběry vzorků paliv. Od nového roku odebírá obchodní inspekce více vzorků pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce v lednu zdvojnásobila počet odebíraných vzorků motorových paliv. To se projevuje na vyšší hodnotě PETROLindexu, udávajícího míru jistoty natankování nezávadné pohonné hmoty.

Závady jen u nafty

Česká obchodní inspekce (ČOI) začala od Nového roku odebírat u tuzemských čerpaček oproti loňskému čtvrtému čtvrtletí dvojnásobný počet vzorků pohonných hmot, které pak nechává testovat v laboratořích. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o kontrolách pohonných hmot v lednu od obchodní inspekce.

V prvním letošním měsíci zjistila inspekce závady u šesti ze 150 odebraných vzorků pohonných hmot. Výsledný podíl závadných vzorků tak dosahuje čtyř procent, což je lepší hodnota než loni. V loňském roce objevila inspekce pochybení u pěti procent odebraných vzorků, závady však zjišťovala hlavně v jarních měsících a pak v prosinci.

U benzinu a LPG inspekce v lednu nezjistila žádné závady. Všechny zjištěné závady se týkaly motorové nafty. Konkrétně nafty nevyhovovaly normě v parametru bodu vzplanutí, který byl u šesti vzorků nafty nižší, než norma předepisuje. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o nedostatek, který nikterak neovlivní chod motoru, motoristé se nemusí obávat natankování nekvalitní nafty.

PETROLindex prudce vzrostl

Vlivem vyššího počtu odebraných vzorků a nižšího procenta u nich zjištěných závad se prudce zvýšila měsíční hodnota PETROLindexu, který udává míru jistoty natankování nezávadného paliva. Z rekordně nízké hodnoty 11,7, kterou index dosáhl v prosinci, vzrostl PETROLindex v lednu na hodnotu 20,0.

Kvalita motorových paliv nyní trh s pohonnými hmotami netrápí tolik jako daňové podvody. Podvodníkům se v současné situaci mezer v zákonech a pomalému předávání údajů mezi finančními úřady vyplácí spíše okrádat jen stát (na spotřební dani a hlavně DPH z pohonných hmot), než okrádat stát a navíc i motoristy tím, že by benzin a naftu pančovali.

Kontrola každý pátý rok

Spolehlivější verdikt o kvalitě pohonných hmot lze vynést o zhruba třetině čerpacích stanic na trhu. Takový podíl čerpaček jsou totiž označeny nálepkou Pečeť kvality, anebo patří firmám sdružených v ČAPPO. U obou těchto vzorků čerpaček vykazuje kvalita pohonných hmot tradičně lepší výsledky. U čerpacích stanic firem ČAPPO provádí testování obchodní inspekce. U čerpacích stanic označených Pečetí kvality provádí pravidelně rozbory kvality Ústav paliv a maziv a každý měsíc odebírá u celkového počtu zhruba 1100 čerpaček zhruba 600 vzorků. Celkový počet čerpacích stanic v Česku přístupných veřejnosti je 3615.

V roce 2009 Ústav paliv a maziv zjistil závady jen u 1,4 procenta vzorků pohonných hmot. Hodnota PETROLindexu je u Pečeti kvality proto daleko vyšší než v případě monitoringu ČOI a za loňský rok dosáhla hodnoty 74,4. Průměrně vychází, že každá čerpací stanice je kontrolována každý třetí měsíc. Kontrola čerpací stanice státní inspekcí oproti tomu připadá na čerpačku zhruba každý čtvrtý až pátý rok.

Michal Roškanin

odborný redaktor - analytik PETROLmedia

Grafy a tabulky: PETROLmedia

  • Monitor kvality paliv