technický stav vozidel a dopravní nehodovost | Statistiky | autoweek.cz

Technický stav vozidel a dopravní nehodovost

Technický stav vozidel a dopravní nehodovost

13.10.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Na Policejním prezidiu ČR se uskutečnila společná tisková konference Ředitelství služby dopravní policie a zástupců firem na téma Dopravní nehodovost a technický stav vozidel.

Cílem konference bylo poukázat na nebezpečnost používání náhradních dílů, které nesplňují dané požadavky, dále pak na skutečnost, že i nevhodné osvětlení může být příčinou dopravní nehody a kolizních situací v dopravě. Přítomní novináři byli seznámeni nejen se statistikami nehodovosti za posledních devět měsíců, ale zejména bylo poukázáno na  souvislost mezi dobrým technickým stavem vozidel a bezpečnosti silničního provozu.

Konference se zúčastnili plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, předseda profesní komory STK Jiří Rejmon, ředitel Alcar Bohemia  Libor Rajdl. Dalšími hosty byli ředitel ContiTrade Services Karel Kučera a obchodní ředitel Roman Sabol ze stejné firmy.

Ředitel ŘSDP plk. Ing. Tomáš Lerch zdůraznil zejména nutnost správného osvětlení vozidel v návaznosti na bezpečnost chodců a to právě v tomto období. Snížená viditelnost, mlhy, vlhká vozidla v kombinaci s nedostatečně osvětleným chodcem a vozidlem může mít fatální následky.

Z analýzy nehod vyplývá, že nová auta působí větší množství nehod, což samozřejmě vyplývá i z toho, že jsou většinou víc v provozu než starší vozy. Z hlediska podílu na nehodách s následným úmrtím ale je podíl starších vozidel podstatně větší. Plk. Ing. Tomáš Lerch k tomu dodal: "Technický stav vozidla nebývá hlavní příčinou dopravních nehod, mívá však negativní dopad na jejich následky."

Libor Rajdl apeloval na autoservisy i pneuservisy: "Běžný motorista nebývá schopen poznat, zda je kolo bezpečné. Odpovědnost je tedy na tom, kdo nehomologované kolo namontuje."

 

Faktory ovlivňující vývoj dopravní nehodovosti

- chování všech účastníků silničního provozu

- intenzita silničního provozu

- klimatické podmínky

- technický stav vozidel

- kvalita a stav pozemních komunikací

 

Dohled nad silničním provozem - technický stav za období leden až září 2013

Technické kontroly užitkových vozidel dle směrnice č. 2010/47/EU

- zkontrolováno celkem 43 299 vozidel; z toho 883 autobusů

- zjištěno celkem 7998 závad; z toho 186 u autobusů

Přestupky řidičů vozidel spočívající ve špatném technickém stavu

- v rámci blokového řízení projednáno celkem 68 727 přestupků v částce 31 429 700 Kč

- 2627 přestupků bylo oznámeno správním orgánům k projednání 

 

Dohled nad silničním provozem - technický stav nejčastější závady u vozidel

- Osvětlení vozidel – špatná funkčnost světel, poškozené a neseřízené světlomety

- Kola a pneumatiky – sjeté pneumatiky pod stanovenou mez, poškozené disky a pneumatiky, vadné uchycení náprav a kol

- Karoserie – ostré hrany na vozidle, koroze na karoserii

- Výhled z vozidla – poškozené čelní sklo, předměty ve výhledu řidiče

- Brzdové zařízení – poškozené kotouče, zhoršené brzdné účinky

- Poškozené výfukové potrubí – netěsnost, koroze

- Chybějící povinná výbava vozidel

 

Podzimní období v silničním provozu

Rizika

- zhoršené klimatické podmínky, snížená viditelnost

- zkracující se denní doba

- teplotní změny komunikací zejména v ranních hodinách

Doporučení

- pravidelná kontrola stavu osvětlení vozidel

- příprava na zimní období – zimní pneumatiky, nemrznoucí směs do ostřikovačů

- kontrola funkčnosti brzdového systému

- používání reflexních prvků při snížené viditelnosti nemotorizovanými účastníky silničního provozu 

  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost
  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost
  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost
  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost
  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost
  • Technický stav vozidel a dopravní nehodovost