pkn orlen bude do roku 2050 emisně neutrální | Aktuality | autoweek.cz

PKN Orlen bude do roku 2050 emisně neutrální

PKN Orlen bude do roku 2050 emisně neutrální

11.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

PKN Orlen je první ropnou společností ve střední Evropě, která se zavázala dosáhnout emisní neutralitu do roku 2050. V České republice jí patří skupina Unipetrol s největší sítí čerpacích stanic Benzina. PKN Orlen investuje do energetické účinnosti, solární a větrné energie a vodíku.
Strategie emisní neutrality, oznámená společností PKN Orlen, je založena na čtyřech pilířích, v nichž má PKN Orlen již rozsáhlé zkušenosti a silnou pozici na trhu: energetické účinnosti ve výrobě, výrobě energie s nulovými a nízkými emisemi, alternativních palivech a ekologickém financování. K dosažení cíle být do roku 2050 emisně neutrální společnost do roku 2030 sníží emise CO2 ze svých současných rafinérských a petrochemických aktiv o 20 % a emise z výroby energie o 33 % CO2.
 
PKN Orlen si klade za cíl stát se lídrem energetického přechodu ve střední Evropě. Do roku 2030 investuje více než 25 miliard zlotých (150 miliard Kč) do obnovitelných zdrojů energie a dalších nízkouhlíkových projektů, které usnadní zmírnění dopadů její činnosti na životní prostředí a otevření nových obchodních modelům.
 
„Uhlíkově neutrální strategie je mezníkem definujícím náš přístup k podnikání v nadcházejících desetiletích. Globální energetická transformace, která se odehrává před našimi očima, je velkou příležitostí pro rozvoj ve střední Evropě. Jako největší společnost v regionu chceme zvýšit naše zapojení do tohoto procesu a máme k tomu dobrou pozici. V posledních letech jsme se silně rozvinuli v nových obchodních oblastech a jsme lídrem v konsolidaci v energetickém a palivovém sektoru. Po dokončení nám naše plánované akvizice umožní plně využít nové příležitosti, které nabízejí globální energetické trendy,“ řekl generální ředitel PKN Orlen Daniel Obajtek.
 
Uvažované projekty zahrnují jak aktivity zaměřené na zlepšení emisní účinnosti v současných oblastech podnikání, tak rozvoj nových obchodních segmentů. Během deseti let bude společnost realizovat více než 60 projektů na zvýšení energetické účinnosti svých stávajících rafinérských a petrochemických aktiv. Nové navazující projekty budou využívat nejlepší a nejúčinnější technologie z hlediska emisí. PKN Orlen rovněž hodlá posílit svou pozici regionálního lídra v oblasti biopaliv realizací pěti významných investičních projektů souvisejících s biopalivy, včetně HVO, co-HVO, UCOME, lignocelulózového bioethanolu a biometanu. Očekává se, že tyto projekty zvýší roční produkci biopaliv společnosti o přibližně 500 000 tun do roku 2030.
 
Úsilí společnosti, zaměřené na budování nových obchodních oblastí, se zaměří na rozvoj zdrojů pro výrobu energie s nízkými a nulovými emisemi, včetně energie z větru na suchu i na moři, jakož i solární fotovoltaiky. Skupina bude rovněž vyvíjet vodíkové technologie a rozšiřovat svou distribuční síť pro alternativní paliva. Financování projektů, které mají být realizovány v rámci strategie uhlíkové neutrality, bude částečně zajištěno vydáním zelených a udržitelných dluhopisů na evropském kapitálovém trhu.
 
Díky dosud vynaloženým investicím do energetické účinnosti rafinérií v Płocku (Polsko), Litvínově (Česká republika) a Mažeikiai (Litva) je nyní více než 80 % emisí CO2 společnosti PKN Orlen v tomto segmentu pokryto bezplatnými povolenkami . Skupina vlastní 1 GW moderních výrobních kapacit na plyn a více než 50 obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem 450 MW. PKN Orlen je již významným producentem biopaliv v tomto regionu a pracuje na vývoji technologií pro získávání biopaliv z celulózových surovin, rostlinných a použitých kuchyňských olejů, jakož i pro výrobu bioplynu. Je také v přípravné fázi výstavby výrobny vodíku s kapacitou 600 kg/h ve Włocławku, který by měl společnosti zajistit vedoucí pozici na polském trhu s vodíkem používaným v dopravě.
 
Toto oznámení přichází poté, co Shell, BP a některé další evropské ropné společnosti ohlásily podobné plány v souladu s dlouhodobými cíli EU v oblasti změny klimatu. V červnu letošního roku evropští zpracovatelé ropy představili plán v hodnotě 650 miliard eur na dekarbonizaci pohonných hmot do roku 2050 s tím, že se zavázali do tohoto termínu dosáhnout klimatickou neutralitu.