plán eu v oblasti klimatu zpřístupní auta bez emisí všem | Aktuality | autoweek.cz

Plán EU v oblasti klimatu zpřístupní auta bez emisí všem

Plán EU v oblasti klimatu zpřístupní auta bez emisí všem

15.07.2021 | | Aktuality

Plán EU na prodej plně bezemisních automobilů v roce 2035 demokratizuje elektrická vozidla v Evropě, uvedla zelená skupina Transport & Environment (T&E) v reakci na strategii Evropské komise Fit for 55.
Automobily jsou odpovědné za 12 % všech emisí skleníkových plynů v Evropě a přechod prodeje ze znečišťujících motorů na plně elektrické je zásadním krokem k dosažení nulových emisí do poloviny století. Nový trh s uhlíkem pro silniční dopravu by mohl, pokud bude schválen, do roku 2028 zvýšit ceny pohonných hmot přibližně o 5 eurocentů za litr (1,3 Kč/l).
 
Strategie Fit for 55 také ukončí osvobození od daně na znečišťující palivo pro motory proudových letadel, v průběhu času jej nahradí zelenými alternativami a urychlí zavádění elektrického nabíjení nákladních vozidel. V ostrém kontrastu bude silná propagace plynu jako fosilního paliva v lodní dopravě v EU, která zastaví desítky let emisí.
 
Výkonný ředitel společnosti T&E William Todts uvedl: „Toto je bod obratu pro automobilový průmysl a dobrá zpráva pro řidiče. Nová pravidla EU demokratizují elektromobily a významně rozšíří nabíjení, což znamená, že čistá auta budou brzy dostupná se snadným nabíjením pro miliony Evropanů. Problém je v tom, že automobilky musí zahájit prodej těchto čistších automobilů až v roce 2030. Naše planeta si nemůže dovolit dalších devět let velkých diskusí a jen málo akcí automobilového průmyslu.“
 
Osobní a dodávková vozidla
Evropská komise navrhla, že v roce 2030 musí výrobci automobilů snížit emise nových automobilů o 55 % a v roce 2035 o 100 %. T&E nicméně požaduje dočasné cíle v oblasti CO2 od roku 2025 aby se zajistilo, že výrobci automobilů zvýší produkci bezemisních vozidel dřív, sníží náklady a zajistí větší poptávku od spotřebitelů. Za posledních 18 měsíců se díky cílům EU na období 2020 - 2021 prudce zvýšil prodej vozidel s elektrickým pohonem, což mnoha Evropanům umožnilo koupit si první elektromobil. T&E však varuje, že slabý cíl CO2 pro výrobce automobilů v roce 2030 ve výši -50 % bude nedostatečný pro zavádění elektrifikace u nejrychleji rostoucího znečišťovatele ovzduší.
 
Nabíjení
Od roku 2025 budou existovat nové cíle pro dobíjecí stanice pro elektromobily i pro elektrická nákladní vozidla. Podle plánu budou země EU muset zajistit dostatečnou nabíjecí kapacitu pro počet elektromobilů na silnici, aby si řidiči mohli být jisti, že mohou nabíjet kdekoli žijí a pracují, a dokonce i když cestují přes hranice. Nákladní doprava bez emisí získává velkou podporu díky novým cílům pro nabíječky elektronických vozidel na dálnicích a ve velkých městech. William Todts uvedl: „EU poprvé signalizuje budoucnost nákladní dopravy bez emisí. Vyžaduje to, aby státy začaly stavět nabíječky pro nákladní vozy budoucnosti. To je skvělá zpráva.“
 
Promarněná příležitost
T&E ovšem také uvedla, že směrnice o obnovitelných zdrojích energie, kterou navrhuje EU, je promarněnou příležitostí. Komise plánuje změnit způsob, jakým vypočítává cíle pro zelená paliva, ale nedělá nic pro to, aby ukončila produkci biopaliv, která mohou emitovat více než fosilní paliva. Místo toho nový zákon stanoví neudržitelně vysoké cíle pro moderní biopaliva a vodík. Komise umožňuje dodavatelům paliv započítávat elektřinu z obnovitelných zdrojů k dosažení jejich cílů. Diskriminuje však elektřinu z obnovitelných zdrojů tím, že odstraňuje váhu, která jí byla přidělena, což odráží její vyšší účinnost.
 
William Todts řekl: „Nový zákon o ekologickém palivu je velkou promarněnou příležitostí. Měli bychom se zbavit palmové a sojové nafty, které právě teď ničí deštný prales. Místo zvýšení kvóty pro takzvaná pokročilá biopaliva by EU měla plně podporovat použití elektřiny z obnovitelných zdrojů v osobních a nákladních automobilech.“
 
Komise rovněž vytváří trh s uhlíkem pro silniční dopravu a topení, který bude fungovat od roku 2026. Očekává se, že to zvýší náklady na pohonné hmoty silničních vozidel přibližně o 5 eurocentů za litr (1,3 Kč/l), ale podle plánu by polovina z výnosů byla vrácena zpět domácnostem s nižšími příjmy.
 
William Todts uvedl: „Stanovení cen uhlíku bude hrát jen malou roli při snižování emisí ze silniční dopravy, ale může pro ně hrát určitou roli. Návrh Komise bude zaveden pomalu s velmi nízkými cenami uhlíku a příjmy budou plynout zpět do rodin s nízkými a středními příjmy. Navzdory tomuto velmi minimalistickému přístupu čelí plán velké opozici a může trvat roky, než bude schválen.“
 
Nedostatečná náprava chyb v katastrofální politice EU v oblasti biopaliv
Evropská komise v rámci Fit for 55 nepřijala návrh přesunu „zelených paliv“ směrem k nekapalinovým alternativám, jako je elektřina. Stalo se tak navzdory desetileté aplikaci směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED), která vede k rozsáhlému odlesňování, ztrátě obytných míst a emisím bionafty, které jsou vyšší než u fosilní nafty, kterou nahrazují, protože růstu „zelených“ paliv bylo dosaženo především prostřednictvím rostlinných biopaliv, jako je palmový olej.
 
Ředitelka pro energetiku T&E Laura Buffetová k tomu uvedla: „EU nedokáže napravit křivdy katastrofální politiky tzv. zelených paliv způsobené závislostí na rostlinných biopalivech. K této chybě se přidává rozhodnutí nepředložit konečné datum podpory biopalivům z palmového oleje, jak to učinily některé státy. EU musí zajistit ukončení podpory biopaliv.“
 
Nový předpis zvyšuje cíl pro moderní biopaliva z odpadů a zbytků. T&E vyjádřila znepokojení nad vysokým cílem, který by mohl nutit ropné společnosti prohledávat planetu po vzácných odpadech a zbytcích, jako jsou palmové zbytky nebo surový olej z dřevní buničiny. Mohlo by to vést k narušení trhu a možným podvodům.
 
Vysoké cíle pro rok 2030 pro vodík a syntetická paliva, které jdou nad rámec poptávky v letectví a lodní dopravě, rovněž riskují podporu vodíku a e-paliv v silniční dopravě kde jsou mnohem méně účinné než elektřina. Bez jasného rámce toho, jak budou definovány „zelený“ vodík a syntetická paliva, existuje vysoké riziko, že by mohly být vyráběny pomocí fosilních paliv.