chladicí kapalina musí mít patřičné parametry | Autoservis | autoweek.cz

Chladicí kapalina musí mít patřičné parametry

Chladicí kapalina musí mít patřičné parametry

25.10.2011 | Rybecký Vladimír | Trendy

Trojí ochranou proti korozi, přehřátí a mrazem zaručuje řada chladicích kapalin Glysantin, vyráběná společností BASF, bezpečnou funkci chladicího systému. Na český a slovenský trh ji uvádí společnost Top Oil Services.

V průměru je chladicím systémem průměrného osobního auta přečerpáno asi 150 l/min chladicí kapaliny. Třetina tepla vznikajícího spalováním je chladicí kapalinou předávána do atmosféry. Chladicí kapalina při tom přichází do styku s více než 100 různými materiály a musí s nimi se všemi být snášenlivá.

V chladných ročních obdobích vzniká nebezpečí, že voda v chladicím systému vozidel při zimních teplotách zmrzne. Při zmrznutí vody může v nejhorším případě  prasknout chladič a blok motoru. Se správnou směsí z Glysantin a vody je chladicí systém vozidla chráněný ještě při teplotě -40 ºC.

Také v létě chrání hlavní součást produktu Glysantin, dvojsytný alkohol etylenglykol, před poruchami. Nejen že snižuje bod zmrznutí vody, ale také zvyšuje bod varu a tím brání vyvaření kapaliny z chladiče. Aby se motor nepřehřál, musí se vzniklé teplo předat přes chladicí systém do okolí. To je tím těžší, čím je vyšší venkovní teplota. Největší nebezpečí přehřátí je u hlavy ventilů a v oblasti výfukových ventilů.

Glysantin zvyšuje bod varu chladicí kapaliny na cca. 110 ºC. Chladicí kapalina je ve srovnání s čistou vodou schopna pojmout více tepla bez toho, že by začala vařit. Glysantin brání, aby se v chladiči vytvářely usazeniny. Usazeniny mohou rychle ucpat jemné chladicí kanálky chladiče a tím silně redukovat předávání tepla do vzduchu.

V chladicím systému jsou díky vodě a vysoké teplotě ideální podmínky pro korozi. Při tom se mohou v kovu tvořit hluboké korozivní důlky (kavitace), které mohou vést k selhání funkce čerpadla chladicí kapaliny nebo celého chladicího systému. Následkem může být dokonce obrovské poškození motoru. Glysantin chrání i všechny materiály, které se v chladicím systému nacházejí, například šedou litinu, slitiny hliníku, ocel a mosaz, před korozí.

Produkty z řady Glysantin se liší složením aditiv (inhibitorů), které jsou vždy přizpůsobeny rozdílným potřebám chladicího systému případně použitým materiálům chladicího systému. V podstatě se rozlišují tři různé technologie: hybridní chladicí kapaliny (většinou modrozelené) používané tam, kde jsou za ochranu proti korozi zodpovědné anorganické a organické inhibitory, chladicí kapalina OAT (většinou červeně fialové), kde ochranu proti korozi zajišťují organické soli, a chladicí kapaliny Si-OAT nejnovější generace (většinou červeně fialové), spojující přednosti hybridních a OAT chladicích kapalin. Proto je při výběru chladicí kapaliny potřeba věnovat pozornost doporučení výrobce vozu resp. motoru.

Nesprávná chladicí kapalina může plíživě vést k vyrývanému poškození vodního čerpadla, chladičů, hadic a těsnění hlavy válců. To může, v nejhorším případě, opět způsobit poškození motoru. Při smíchání různých chladicích kapalin mohou různé sestavy aditiv zlikvidovat účinnost a následkem je výrazně zhoršená ochrana proti korozi.

Inhibitory koroze, pH-pufry a další aditiva se spotřebovávají, případně časem stárnou. Proto je potřeba každé 3 až 4 roky chladicí kapalinu kompletně vyměnit. Také při každé opravě chladicího systému s výměnou dílů se důrazně doporučuje vyčištění chladicího systému a kompletní výměna, aby se zabránilo tomu, že v systému zůstanou cizí tělesa (rez, nečistoty, částice) která by mohla způsobit poškození.

Chladicí kapalina před tím, než obdrží schválení výrobce vozidla pro první plnění musí vyhovět průměrně ve 30 různých testech. Patří mezi ně především různé zkoušky koroze, ale také snášenlivost s originálními díly chladicího systému. Mimo toho se provádějí měření různých vlastností kapaliny, jako jsou například hustota, hodnota pH nebo poměry pěnění při zahřátí. Aby se vyzkoušela snášenlivost, vaří se ponořené plastové díly chladicího systému až 1000 hodin ve vroucí chladicí kapalině a následně se posoudí případné změny.

Důležitým bodem schvalovacího postupu jsou dlouhodobé zkoušky na stacionárním testovacím motoru. Po trvalém zatížení v délce sto hodin se chladicí kapalina analyzuje na stopy produktů koroze. Mimo to inženýři rozeberou motor a důkladně prohlédnou všechny díly, se kterými chladicí kapalina prochází, aby zkontrolovali jejich povrch.. Na konec se většinou uskutečňuje provozní test na více vozidlech, často trvající více než dva roky nebo 200 000 km. Také tady se chladicí kapalina v pravidelných intervalech analyzuje a nakonec se motory a chladič rozeberou a rozřežou a vyhodnotí. Teprve když chladicí kapalina úspěšně vyhoví ve všech zkouškách, obdrží od výrobce vozidel schválení. Celý proces trvá tři až čtyři roky. Při každé změně receptury musí znovu proběhnout celý proces schvalování chladicí kapaliny.