pochyby nad smyslem nízkoemisních zón | Aktuality | autoweek.cz

Pochyby nad smyslem nízkoemisních zón

Pochyby nad smyslem nízkoemisních zón

24.11.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německá města jsou při vyhodnocování smyslu zavádění nízkoemsiních zón opatrná. Znečištění ovzduší, způsobené výfukovými plyny z aut, totiž je ve většině z nich i nadále vysoko nad povolenými limity. Jejich smysluplnost je pochybná i ve světle nepravdivých údajů o emisích od Volkswagenu.
Znečištění ovzduší v mnoha německých městech vysoce překračuje přípustné limity. Nic na tom nezměnilo ani zavedení nízkoemsiních zón, omezující vjezd do center měst starším vozidlům. Přitom při zavádění těchto zón v roce 2008 se předpokládalo snížení emisí o pětinu.
 
Skandál s uváděním nepravdivých údajů emisí CO2 u vozů Volkswagen, stejně jako všeobecně známý fakt, že hodnoty spotřeby (emisí CO2), zjišťované pomocí měřicího cyklu EU NEDC, jsou značně vzdálené reálnému provozu, zpochybňují smysluplnost těchto zón.

Údaje, vycházející jen z podkladů podávaných výrobci aut, neposkytují záruku, že nové modely v městském provozu skutečně produkují snížené množství emisí než starší vozy. Platí to zvláště proto, že v posledních letech významně vzrostl podíl vozidel se vznětovými motory, které v městském provozu přinášejí větší zatížení životního prostředí.
 
Limity emisí jsou dány předpisy EU, ale města je mohou využívat k různým omezením. Současně ale města samotná mohou přímo ovlivňovat emise tím, že zabezpečí plynulejší provoz, například zelenými vlnami, zrušením často nesmyslných omezení provozu ale také omezením vjezdu těžších nákladních aut do center. Pomohlo by i nahrazení spalování nafty za zemní plyn u městských autobusů a komunálních vozidel. Významným přínosem pro snížení emisí má i striktní dodržování omezení rychlostních limitů a snížení maximální rychlosti ve stoupání na 40 km/h.