podepsáno memorandum o automobilovém průmyslu | Aktuality | autoweek.cz

Podepsáno Memorandum o automobilovém průmyslu

Podepsáno Memorandum o automobilovém průmyslu

11.10.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ministr Havlíček podepsal memorandum, kterým vláda podpoří rozvoj automobilového průmyslu v České republice.
Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, podepsali ve Strakově akademii, sídle Úřadu vlády ČR, ministr Jiří Havlíček a prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky.
 
Podle premiéra Sobotky je cílem Memoranda zachovat do budoucna konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu. „Naše vláda má velký zájem, aby automobilový průmysl jako klíčové odvětví naší ekonomiky zvládl výzvy budoucnosti. K tomu je ale nesmírně důležité, aby české firmy, a to se netýká jen výrobců automobilů, dokázaly velmi rychle zareagovat na současné změny, aby zvládly inovační skok, který přináší aktuální technologický pokrok. Je to otázka budoucí konkurenceschopnosti a prosperity celé naší země. Podpisem Memoranda naše vláda deklaruje, že stát je připraven v tomto směru být maximálně nápomocný,“ uvedl Bohuslav Sobotka.
 
„Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout do zdárného konce odbornou veřejností dlouho očekáváné Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ještě během mandátu této vlády. Podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby budou stále více ovlivňovat služby a digitální technologie. Tato změna staví automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospodářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.
 
I proto MPO společně se Sdružením automobilového průmyslu zpracovalo kromě Memoranda o budoucnosti také Akční plán Český automobilový průmyslu 2025. Ten se zabývá třemi oblastmi, a to elektromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací. V rámci plánu bylo navrženo celkem 25 opatření, které se týkají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizovaného řízení, vysokorychlostního internetu, digitálních a mobilních služeb a výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl.
 
Podnět k vytvoření memoranda a akčního plánu vznikl na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, které v únoru pořádalo v Mladé Boleslavi Sdružení automobilového průmyslu. Kromě zástupců firem v oblasti automobilového průmyslu se jej zúčastnili předseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministryně práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí a koordinátor digitální agendy ČR. Hlavním tématem společného jednání byla právě příprava automobilového průmyslu na příchod digitalizace.