podle evropské komise nemá zemní plyn budoucnost | Aktuality | autoweek.cz

Podle Evropské komise nemá zemní plyn budoucnost

Podle Evropské komise nemá zemní plyn budoucnost

29.03.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

„Zemní plyn nemá žádnou životaschopnou budoucnost,“ tvrdí Frans Timmermans z Evropské komise.
„Chci, aby to bylo zcela jednoznačné: fosilní paliva nemají žádnou životaschopnou budoucnost. Z dlouhodobého hlediska to platí i pro zemní plyn,“ řekl viceprezident Evropské komise odpovědný za Zelenou dohodu Frans Timmermans účastníkům výroční konference sdružení Eurogas.
 
„Evropa si stanovila jasný cíl úplné dekarbonizace do roku 2050, přičemž dominantní energií pro dopravce se má stát elektřina založená na obnovitelných zdrojích. To znamená, že zemní plyn bude z dlouhodobého hlediska hrát jen okrajovou roli. Do roku 2050 se evropský energetický systém zásadně změní a bude mít desetkrát více solární a pobřežní větrné energie než dnes. Na konci této cesty už nebude žádný prostor pro uhlí, velmi malý prostor pro ropu a jen okrajová role pro zemní plyn,“ uvedl absolvent university v Nijmegenu v oboru francouzské literatury Timmermans.
 
„Místo čekání na nevyhnutelné a vynakládání stále vyšších nákladů na přechod je lepší se přizpůsobit, připravit se a přijmout nové udržitelné obchodní modely. Čím déle budete čekat, tím dražší to bude,“ prohlásil nekompromisně Timmermans.
 
Zemní plyn je nejčistší z fosilních paliv. Při spalování v elektrárnách emituje v průměru o 50 % méně CO2. Ekologické skupiny kritizovaly Evropskou komisi pro její rozpolcený postoj k plynu. V loňském roce Timmermans řekl: „Zemní plyn bude pravděpodobně nezbytný k přechodu od uhlí k udržitelné energii.“ Názory Komise se od té doby nezměnily, ale Timmermans považoval za nutné přinést upřesnění: „Budoucnost je v oblasti bezuhlíkové elektřiny a sektoru dekarbonizovaného plynu, který zahrnuje vodík jako nosič energie a zelený vodík jako konečný produkt.“
 
„Okamžitou prioritou je urychlení postupného ukončování dodávek uhlí. Minulý týden dosáhla EU milníku, když nové statistiky ukázaly, že polovina kontinentálních uhelných elektráren se už buď zavřela, nebo oznámila data odchodu do důchodu před rokem 2030. To ukazuje, že Evropa může hned přeskočit z uhlí na čistou energii,“ konstatoval Timmermans.
 
„Myslím, že jsme mnohokrát objasnili, že elektrifikace je naší koncovou hrou v mnoha oblastech. Elektrifikace je nejrychlejší cesta k dekarbonizaci pro většinu průmyslových odvětví a nejúčinnější řešení pro mnoho konečných uživatelů,“ uvedl Timmermans.
 
„V některých členských státech, kde neexistují žádné jiné dostupné možnosti, bude muset plyn po omezenou dobu hrát přechodnou roli. Jednou ze zemí, kde to bude nutné, je například Polsko,“ uvedl Timmermans, který je držitelem Řádu za zásluhy Polské republiky.
 
„Pro odvětví hospodářství, která nemohou úplně elektrifikovat, jako jsou ocelářství, těžká doprava, letectví a námořní doprava, by měl změnit hru čistý vodík. Evropa si klade za cíl udržet náskok a vytvořit silný trh s vodíkem,“ dodal Timmermans.
 
„Dobrou zprávou je, že zavádění vodíku pokračuje plnou rychlostí. Před rokem byly naše vodíkové cíle považovány za nedosažitelné, nyní to vypadá, že bychom je mohli v příštím desetiletí překročit a trh by mohl jít rychleji než jsou naše nejoptimističtější sny. Plynárenský sektor nesmí vnímat vodík, e-paliva a biometan jako vedlejší aktivitu - stanou se novým hlavním proudem a naše politika to bude odrážet. Věřím, že to zohlední i investiční rozhodnutí plynárenského průmyslu. A pokud jde o infrastrukturu, tak v tomto bodě máme zcela jasno - Evropa nepotřebuje žádnou novou infrastrukturu pro přepravu zemního plynu! Místo toho bychom měli přemýšlet o dovybavení stávajících potrubí pro přepravu vodíku,“ prohlásil Timmermans.
 
Zástupci plynárenského průmyslu na konferenci Eurogas možná překvapivě uvedli, že energetické cíle Komise v zásadě podporují a že mohou dekarbonizovat před rokem 2050. Generální ředitelka nizozemského velkoobchodníka s plynem GasTerra Annie Kristová Timmermansovi poděkovala za objasnění postoje Evropské komise k plynu.
 
Eurogas představil aktualizovanou vizi pro rok 2050 s tím, že plynárenský průmysl by mohl dosáhnout uhlíkové neutrality „před rokem 2050“, pokud bude zaveden správný politický rámec. Prezident Eurogasu Philippe Sauquet uvedl: „Eurogas zvyšuje své ambice v oblasti klimatu a může konstatovat, že jsme schopni dosáhnout uhlíkovou neutralitu v plynárenství do roku 2050.“