podle t&e je na světě dost kovů pro elektromobily | Aktuality | autoweek.cz

Podle T&E je na světě dost kovů pro elektromobily

Podle T&E je na světě dost kovů pro elektromobily

10.05.2022 | | Aktuality

Studie společnosti Transport & Environment tvrdí, že je dostatek zdrojů kovů pro výrobu 14 milionů elektromobilů na celém světě v roce 2023. Podle T&E nejlepší způsob, jak může Evropa potrestat Putinův režim za jeho nezákonnou válku na Ukrajině, je přejít na elektrická vozidla.
Nová studie společnosti Transport & Environment (T&E) o krátkodobé dostupnosti surovin ukazuje, že i bez dodávek z Ruska je k dispozici dostatek lithia a niklu pro celosvětovou výrobu 14 milionů elektromobilů v roce 2023. T&E vyzývá evropské vlády, aby udělaly více pro podporu přístupu ke klíčovým kovům aby byla zajištěna její zelená energetická bezpečnost.
 
Vrchní ředitelka T&E Julia Poliscanova řekla: „Válka na Ukrajině ukázala, že se musíme odstavit od ropy. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je přejít na elektřinu. Navzdory tomu, co lidé říkají, není v zemské kůře nedostatek lithia nebo niklu. Je to pouze nedostatek politické vůle, který činí Evropu zranitelnou vůči omezování dodávek.“
 
„Nejlepší způsob, jak může Evropa potrestat Putinův režim za jeho nezákonnou válku na Ukrajině, je přejít na elektrická vozidla. Na rozdíl od ropy se klíčové kovy pro výrobu akumulátorů pro elektromobily nikl a lithium těží v drtivé většině v demokratických zemích. Přesto mnozí tvrdí, že není k dispozici dostatek surovin pro přechod na elektřinu v krátkodobém horizontu, což je problém umocněný sankcemi na ruský nikl,“ uvádí T&E.
 
Studie T&E na základě maximální jmenovité kapacity, bez zohlednění potenciálních finančních nebo jiných rizik nebo neočekávaných událostí, ukazuje, že na celém světě by v roce 2023 mělo být dost lithia a niklu na výrobu až 14 milionů elektromobilů s akumulátory (BEV) - o 55 % více než jsou současné projekce trhu. V roce 2025, i když se zásoby surovin sníží a zůstanou pod kapacitou továren na akumulátory, by stále mohlo být vyrobeno 21 milionů BEV, téměř o 50 % víc než jsou odhady trhu.
 
To však nezaručuje zásobování Evropy jako předního světového trhu elektromobility. Rostoucí prodeje elektromobilů v Číně a USA znamenají, že v poptávce po kritických surovinách tu je konkurence, přičemž obě tyto země zavádějí opatření aby si zajistily přístup ke klíčovým surovinám.
 
Julia Poliscanova dodala: „Zatímco Čína a USA směřují svou politiku aby si zajistily dodávky kriticky důležitých kovů, evropští lídři hledají po světě více ropy. Nyní nastal čas zaměřit se na získávání udržitelných surovin, které kontinent potřebuje pro naši energetickou nezávislost a zelenou budoucnost.“
 
Podle T&E evropští politici potřebují posílit diplomacii s ostatními demokraciemi, jako jsou Austrálie, Indonésie, Kanada a Chile, bohatými na přírodní zdroje, a začít jednat s těžařskými společnostmi. Skupina vyzvala EU, aby vytvořila specializovaný orgán pro zajištění bezpečnosti dodávek kritických kovů z udržitelných zdrojů.