podle vda je automobilový průmysl v nebývalé krizi | Aktuality | autoweek.cz

Podle VDA je automobilový průmysl v nebývalé krizi

Podle VDA je automobilový průmysl v nebývalé krizi

07.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle Asociace německého automobilového průmyslu VDA zasáhla koronavirová krize klíčové průmyslové odvětví země v nebývalém měřítku, což ale není důvodem pro ústup od snižování emisí CO2.
Prezidentka VDA Hildegard Müllerová (na fotografii) říká: „V této výjimečné situaci je nutné krizové řízení, nikoli politické debaty.“ Pokud jde o možné ještě přísnější mezní hodnoty CO2 pro rok 2030, o nichž uvažuje Evropská komise, Müllerová uvedla, že další zatížení způsobí ještě větší problémy: „Musíme vážně posoudit ekonomický dopad koronavirové krize než budeme jednat o možném dalším zpřísnění.“
 
Během krizového rozhovoru s kancléřkou Angelou Merkelovou, spolkovými ministry vedoucí představitelé automobilového průmyslu a odborů žádali o podporu ze strany vlády. Müllerová vysvětluje, že se automobilový průmysl nesnaží zmírnit současné cíle EU pro limity CO2 pro roky 2021 až 2030 ani odložit jejich zavádění: „Německý automobilový průmysl sdílí vizi dopravy naprosto nezatěžující klima do roku 2050. Téma zmírnění emisních limitů není na programu.“
 
Základem pro budoucnost jsou podle VDA i nadále plány Evropské komise v tzv. Zelené dohodě, podle nichž se Evropa do roku 2050 stane prvním „klimaticky neutrálním“ kontinentem. V průběhu toho období mohou být požadavky na snižování emisí pro automobilový průmysl znovu zpřísněny.
 
„Automobilový průmysl se nyní zaměřuje na zvládání koronavirové krize. Jde o zajištění zdraví zaměstnanců, stabilizaci dodavatelských řetězců a co největší zabezpečení činnosti v době pandemie koronaviru,“ říká Müllerová. Investice do výzkumu a vývoje, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné splnit současné velmi náročné požadavky EU na emise CO2, ovšem musejí být vynakládány pokud možno i v době krize.
 
Kvůli koronavirové pandemii mnoho továren zastavilo výrobu, prodejci byli nuceni zavřít své obchody a poptávka na trzích klesla. Automobilový průmysl přitom kromě přechodu k digitalizaci současně prochází i obtížným přechodem k alternativním pohonům, především elektrickému.
 
Německé sdružení pro životní prostředí BUND varovalo automobilový průmysl před využitím koronavirové krize ke snaze zvrátit pokroku v ochraně klimatu. Podle dopravního experta Jense Hilgenberga nyní musí spolková vláda upustit od propagace velkých těžkých automobilů se spalovacími motory.