podpora cng a lng v dopravě | Aktuality | autoweek.cz

Podpora CNG a LNG v dopravě

Podpora CNG a LNG v dopravě

17.03.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

16. března 2016 tomu bylo již 10 let, co byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem a vyslovila tak již v roce 2006 podporu využití zemního plynu v dopravě.
Dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Po deseti letech má již Česká republika vlastní Národní akční plán čistá mobilita a řadu opatření na podporu CNG. Podporu CNG i LNG potvrdila i Evropská unie schválením směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva.
 
„Evropská unie za účelem snížení emisí v dopravě, dokonce nařídila, osm let od podpisu této dohody, Směrnicí 2014/94/EU výstavbu stanic pro alternativní paliva, mimo jiné právě i pro CNG a LNG,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).
 
Na základě evropské Směrnice byl v roce 2014 připraven a v listopadu roku 2015 schválen vládou ČR Národní akční plán čistá mobilita (NAP CM). Tím má ČR stanoveny závazné cíle pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, tedy i pro CNG a nově již i pro LNG. Přijatý akční plán je také zaměřen na závazky vyplývající z Plánu jednotného evropského dopravního prostoru.

Z alternativních paliv je u nás o CNG největší zájem a ostatní alternativní pohony drtivě porážejí. V roce 2006 u nás nejezdilo ani 400 CNG vozidel. „Dnes jezdí v ČR 30x více CNG vozidel než v roce 2006, více než 13 000, 10x více bezprašných plynových autobusů a další meziroční přírůstky jsou kolem 4000-5000 vozidel. K dispozici motoristům bylo v roce 2006 pouhých 9 stanic. V „poločase“, před pěti lety, jich bylo 47 a dnes již motoristé mohou tankovat u 112 veřejných CNG stanic. Asi 40 stojanů vystavěli členové našeho svazu také již na běžných čerpacích stanicích a to asi 20 z nich na stanicích Benzina,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. Cílem NAP CM je do roku 2020 celkem 210 veřejných stanic.

„Největší rozvoj CNG jsme zaznamenali v posledních třech letech, kdy byly meziroční nárůsty spotřeby kolem 40 procent. Za 10 let se tak zvýšila meziroční spotřeba CNG o 40 milionů m3. CNG zkrátka nemá z hlediska nabídky vozů, komfortu, úspory, bezpečnosti atd. na trhu alternativních paliv žádného soupeře,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Vývoj CNG v ČR 2006 2016
Počet CNG vozidel 390 13 000
Počet CNG autobusů 90 950
Počet CNG stanic 9 112
Spotřeba CNG - předchozí rok (m3) 3 010 000 43 589 000