podpora elektromobility i pro čr | Aktuality | autoweek.cz

Podpora elektromobility i pro ČR

Podpora elektromobility i pro ČR

13.11.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Konsorcium NEXT-E a EU podepsaly grantovou dohodu o realizaci 252 dobíjecích stanic pro elektromobily v zemích střední a východní Evropy včetně České republiky. Největší grant, který EU v rámci CEF udělila projektu týkajícímu se elektromobilů, má hodnotu 18,84 milionu eur.
Během Dne digitální dopravy v Talinu členové konsorcia NEXT-E podepsali grantovou dohodu s Výkonnou agenturou pro inovace a sítě INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.
 
V rámci tohoto projektu konsorcium NEXT-E zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.
 
Síť dobíjecích stanic bude spojovat šest zemí podél silnic páteřní dopravní sítě Evropské unie. Síť NEXT-E bude interoperabilní v rámci participujících zemí a bude připojena k síti pro elektromobily v západní Evropě, aby tak vznikla jedna integrovaná síť dobíjecích stanic v celé EU.
 
V červenci 2017 byl projekt NEXT-E vybrán Evropskou komisí pro spolufinancování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Konsorcium NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur, což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu.
 
V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Projekt NEXT-E byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice.
 
Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.
 
Projekt NEXT-E představuje unikátní spolupráci čtyř největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojí síly s dodavateli původních zařízení (výrobci automobilů) a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a automobilky Nissan a BMW.