podvody s emisemi novela neřeší | Aktuality | autoweek.cz

Podvody s emisemi novela neřeší

Podvody s emisemi novela neřeší

17.05.2017 | | Aktuality

Jak to, že novela umožní autům s vytlučenými filtry a manipulovaným software nadále procházet emisní kontrolou? Asociace emisních techniků a opravářů ASEM zjistila, že všechny na krajských úřadech doposud podané a nevyřízené žádosti o zřízení nové STK skončí v koši!
Proč mají netrpěliví uchazeči o zřízení nové STK velmi malou šanci dostat se do velmi úzkého výběru budoucích provozovatelů státem regulovaných STK?  Čí žádost přistane do 15 sekund po půlnoci v den, kdy vstoupí v platnost novela vyhlášky č. 302/2001 Sb., toho žádost bude vyřizována jako jedna z prvních - na jeden okres vždy jen jako jediná. Takové sdělení dostali krajští úředníci od Ministerstva dopravy.
 
Od 1. 6. 2017 bude rozhodovat pořadí podaných žádostí podle nových pravidel…
 „Kdo žádost pošle do datové schránky do 15 sekund po půlnoci, ten má šanci, že bude v okrese vyřizován první a zároveň asi jako jediný,“ uvedl jeden úředník z krajského úřadu. Šance na kladné vyřízení žádosti je tedy pramalá.
 
Pravidla bude nejlépe znát celkem osm ministerstvem dopravy vybraných „vyvolených“, velmi vlivných majitelů současných velkokapacitních STK, kteří v odborné skupině pro novelu Vyhlášky 302/2001 Sb. tato pravidla na Ministerstvu psali prakticky sami sobě na tělo. Novela má platit od 1. 6. 2017, avšak existují vážné obavy, zda se do té doby dají zapracovat závažné připomínky mezirezortů a těch je poměrně dost.
 
Po zaslání ministerstvem vyžádaných připomínek ASEM Mgr. Nosek telefonicky sdělil, že k nim přihlédnuto nebude, neboť se netýkaly navrhovaných změn (tedy především regulace). Kromě toho byly prý naše připomínky ministerstvem přijaty jen „jaksi dobrovolně“ pro informaci, ale ministerstvo není povinno k nim přihlížet, protože ASEM není považován za mezirezort. To už není k smíchu, ale k zamyšlení: proč byl ASEM v pracovní skupině a proč jej obeslalo ministerstvo k připomínkování?
 
Návrh novely Vyhlášky 302/2001 Sb. se věnoval z 90 % jen způsobu výpočtu počtu STK, na masivně vytloukané filtry se nedostalo
Posuďte sami, jaké změny přinesl návrh" na střety zájmů, volnou soutěž, odhalování vybouraných filtrů částic a katalyzátorů, či opravy emisních systémů se v novele vyhlášky zapomnělo. Hlavně že výpočtu „nasycenosti okresů STK“ se v návrhu novely věnuje celých devět stran textu, namísto původních tří stran. O metodice odhalování vykuchaných filtrů na SME však není v novele ani čárka! 
 
Očekávaný vývoj „velkokapacitních“ STK se zákazem oprav - jediné možné formy v ČR
Aut přibývá, kontrola bude složitější a s očekávaným zapojením SME do CIS se bude doba potřebná na kontrolu jednoho vozidla stále prodlužovat. Nutné zpřísnění (v Německu nevyhovuje 3x víc aut než u nás!) přinese logicky potřebu nevyhovující auta opravovat.

Auta s nebezpečnými závadami nesmějí z STK odjet po ose a tím, že STK nesmí podle českých zákonů opravovat, je problém na světě. Zákazník, kterému takovou závadu najdou, bude muset počítat s výraznými komplikacemi a náklady na odtah vozidla k opravně. Při tomto systému se kontrola vozidla pro zákazníka logicky výrazně prodraží.
 
V krátkém časovém horizontu se však vynořuje další gigantický střet, a to připravující se boj stávajících velmi vlivných majitelů a provozovatelů STK proti velmi vlivným uchazečům o nové STK. Zatím jsou uchazeči v nevýhodě. Novelu tvořil soupeř a oni nebyli přizváni. Neznají tedy kritéria, která budou u krajských úředníků při udělování rozhodnutí o povolení zřídit novou STK rozhodující.
 
Vliv na znění novely ze strany stávajících majitelů na krajské úředníky je značný. Vždyť kdo by chtěl, aby mu v okrese vyrostla konkurence, která mu brzy sebere třeba i 80 % dosavadní jisté klientely? Ve hře je však ještě jedna zbraň pro stávající provozovatele STK, a to rozšíření kapacity jejich stávajících STK na ještě větší počet kontrolních linek. To totiž zákon nikterak nereguluje.
 
Jak z toho ven?
Nezbývá než jen dodat, že kdyby stát konečně zrušil regulaci STK a zákaz ekonomické spjatosti s opravami a povolila by se malá forma STK u opraven, byla by možnost vozidla kontrolovat výrazně levnější a časově nenáročná, třeba v rámci běžných servisních údržeb a výměn olejů. Pak by se na devíti stránkách složitých výpočtů průměrné návštěvnosti za rok nemusel nikdo věnovat regulačním pravidlům, která se stejně hroutí na té nesmyslně kalkulované roční průměrnosti, protože u STK není v lednu, únoru, červenci, srpnu ani v prosinci ani noha, přičemž ostatní sezónní měsíce se čekají hodinové fronty, tak jaképak složité počítání…