pojistné podvody v roce 2021 | Aktuality | autoweek.cz

Pojistné podvody v roce 2021

Pojistné podvody v roce 2021

03.02.2022 | | Aktuality

Nejvyšší počet pojistných podvodů byl zaznamenán v pojištění vozidel. Objem odhalených podvodů narostl zejména v pojištění majetku. Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu dosahuje 249 000 Kč.
Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2021 celkem 11 407 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 18 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,249 miliardy Kč (meziroční růst o 17 milionů Kč, resp. o 1 %).
 
Nejčastěji se lidé snaží o podvod v pojištění vozidel
Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění - 2021              
Obor pojištění počet případů rozdělení výše prokázané hodnoty v Kč meziroční změna
Pojištění vozidel 5 755 50 % 278 579 000 77 %
Pojištění majetku 2 330 20 % 612 659 000 172 %
Pojištění odpovědnosti 1 306 11 % 227 185 000 59 %
Pojištění osob 2 016 18 % 130 470 000 100 %
Celkem 11 407 100 % 1 248 892 000 101 %
 
Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje téměř 250 000 Kč. Přestože se jedná o mírnou korekci proti rekordní hodnotě roku 2020 stále platí, že v dlouhodobém trendu průměrná odhalená výše pojistného podvodu významně roste:
 
Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 milionů Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 miliardy Kč až 1,3 miliardy Kč:
 
Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci
V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3000 případů a k další eskalaci na 3600 případů došlo v roce 2021. Podobně i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly 4000 případů a kdy došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4700 a další významný růst na hodnotu přes 5700 prověřených případů nastal v posledním roce.
 
„Rozhodující objem 67 % z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 840 milionů Kč. V roce 2020 se jednalo o 740 milionů Kč. Dále 22 % celého objemu připadá na pojištění vozidel - jedná se o 279 milionů Kč odhalených podvodů v roce 2021, přičemž v roce 2020 se jednalo o 360 milionů Kč. Zbylých 11 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 130 milionů Kč, což je zcela srovnatelné s rokem 2020,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.
 
„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl zejména v pojištění majetku. Částečnému poklesu prověřovaných případů u pojištění osob odpovídá pokles objemu prokázaného pojistného podvodu, který u pojištění osob dosáhl v letech 2020 i 2021 vždy téměř shodně cca 130 milionů Kč (ve srovnání s 202 miliony Kč ve 2016). U pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů za 2021 celkem 279 milionů Kč, což přes růst počtu prověřovaných případů představuje pokles odhalené částky z 359 milionů Kč v roce 2020, která představovala nejvyšší hodnotu za předchozích šest let. V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se sice ani v roce 2021 nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za 2018 ve výši 851 milionů Kč, nicméně odhalená hodnota roku 2021 ve výši 840 milionů Kč se tomuto rekordu velmi blíží a výrazně převyšuje jak 740 milionů Kč odhalených ve 2020, tak i 626 milionů Kč z roku 2019,“ dodává dále Petr Jedlička.
 
Klesající počet šetřených případů souvisí u pojištění osob s postupným nasazováním automatizovaných technik bez nutnosti ručního prověřování případů v takovém rozsahu, jak byly pojišťovny nucené v minulosti, kdy moderní technicky nebyly tolik k dispozici.
 
Výsledky roku 2021 dále nijak neukazují, že by v době pokračující pandemie počet šetřených odhalených podvodů jakkoliv klesal. Trend je bohužel spíš opačný, nicméně uvedená statistika ukazuje, že pojišťovny dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat.

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let, hrozí za něj až 10 let vězení
Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody.

Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. 

  • Pojistné podvody v roce 2021
  • Pojistné podvody v roce 2021