poptávka po zaměstnancích poroste | Aktuality | autoweek.cz

Poptávka po zaměstnancích poroste

Poptávka po zaměstnancích poroste

13.12.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

I na začátku nového roku 2018 poroste poptávka po nových zaměstnancích, a to především ve velkých společnostech. Podle pravidelného průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2018 firmy hlásí dokonce nejoptimističtější 1. čtvrtletí od roku 2008.
Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2018. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2018 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezónně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezónních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit.
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány: 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2018 hodnotu +3 %, podle sezonně očištěných dat dokonce +5 %.
 
„První čtvrtletí bývá nejhorším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti. Firmy nabízí méně sezónních prací a jejich náborové aktivity jsou nízké i na stálá pracovní místa. V důsledku toho bývá nezaměstnanost na ročních maximech. Aktuální výsledky ManpowerGroup index trhu práce jsou nejoptimističtější předpovědí pro první čtvrtletí za celou historii průzkumu v ČR od roku 2008. Významně (na 42 %) vzrostl počet velkých firem nad 250 zaměstnanců, které budou nabírat. Největší poptávku firem evidujeme v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém servisu, kde je stále obtížnější najít vhodné zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa. Vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti jsou to právě tyto oblasti, kde vzniká nejvyšší tlak na růst mezd,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Problém trhu práce
„Kapacita trhu práce v ČR neodpovídá možnostem, které v současné době mají zaměstnavatelé. Ti proto stojí před dvěma možnostmi: přesunout výrobu do zemí s dostupnější pracovní silou (tzn. na východ) nebo změnit strukturu zaměstnanců a více využívat nové technologie aby v následujících pěti letech nahradily chybějící zaměstnance buď roboty ve výrobě nebo softwarem ve službách. Čeká nás tedy revoluce dovedností na trhu práce - v podstatě tato revoluce už začala,“ dodala Jaroslava Rezlerová.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti očekávají nárůst počtu pracovních sil. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější náborové prostředí s velmi silným Čistým indexem trhu práce +38 % (42 % firem bude nabírat, což je nový historický rekord, a 4 % propouštět). Střední podniky předpovídají náborové plány s Indexem +12 % a malé podniky +6 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích (do 10 zaměstnanců) hlásí umírněné náborové prostředí s Indexem +1 %. Stagnace u malých a mikropodniků, v nichž je ale zaměstnáno nejvíc lidí (!), je daná neochotou přijímat víc lidí vzhledem k naprosto nevyhovující legislativou přehnaně chránící zaměstnance, takže v případě zhoršení ekonomické situace tito zaměstnavatelé nemají možnost operativně opět snížit počet zaměstnanců.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Indexem +19 %. Stavebnictví hlásí úctyhodný Index +12 % a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům +6 %. Nejslabší index hlásí Ubytování a stravování s mírně zápornou hodnotou -3 %. Ostatní odvětví zůstávají relativně stabilní.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve dvou regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější Index +6 % hlásí Čechy, v Praze má Čistý index trhu práce hodnotu +5 %. Na Moravě se ale očekává mírné oslabení s indexem -3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé v Čechách hlásí výrazné zlepšení Indexu o 8 %. Index v Praze zůstává nezměněn a na Moravě mírně oslabil o 3 %.
 
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí jsou většinou pozitivní a zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Od globální krize v roce 2009 je Index za poslední dvě čtvrtletí ve všech 43 sledovaných zemích a oblastech pozitivní. Navíc zaměstnavatelé v řadě zemí hlásí nejsilnější náborové plány za posledních pět let i déle. Předpověď je celkově pozitivní nebo zůstává stabilní ve všech zemích a oblastech. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se náborové prostředí zlepšilo v 26 ze 43 zemí a oblastí, zůstalo beze změny v šesti a oslabilo pouze v 11.
 
Česká republika se v celosvětovém srovnání už tradičně řadí mezi nejpesimističtější země. Vliv ale na to má i situace na trhu práce, protože mnozí zaměstnavatelé vědí, že nemají kde nové zaměstnance získat. Na úřadech práce je totiž registrováno 260 000 lidí hledajících práci a přibližně stejný počet je hlášených volných míst, přičemž není jasné, kolik volných míst není vůbec hlášeno.