pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy | Aktuality | autoweek.cz

Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy

Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy

06.08.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch je vedoucí společností konsorcia projektu MEC-View. Automatizovaná jízda je díky propojeným senzorům infrastruktury bezpečnější a efektivnější. Senzory v pouličních světlech detekují i skryté objekty včas. Roste bezpečnost provozu a zvyšuje se dopravní tok.
S chodci skrytými za vozidly, křižujícími cyklisty a náhle vybočujícími autobusy městské hromadné dopravy se situace v městském provozu může stát velmi rychle nepřehlednou. Projekt MEC-View zkoumá, jak mohou pouliční lampy zvýšit bezpečnost provozu v centrech měst a jak mohou automatizovaná vozidla získat přehled o dopravní situaci.
 
Předpokladem jsou videosenzory a lidarové senzory instalované na lampách. Díky moderní mobilní radiové technologii poskytují vozidlům důležité informace v reálném čase, aby rychle a spolehlivě identifikovala překážky - auta, kola nebo chodce.
 
Po více než třech letech vývoje přináší projekt MEC-View své výsledky. Partnery projektu, který je financován německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky (BMWi) částkou 5,5 milionu eur, jsou kromě vedoucí společnosti konsorcia firmy Bosch, společnosti Mercedes-Benz, Nokia, Osram, TomTom, IT Designers a univerzity Duisburg-Essen a Ulm. Přidruženým partnerem je město Ulm, ve kterém byly v posledních více než třech letech senzory na pouličním osvětlení a propojená technika testovány. Poznatky získané v projektu nyní slouží k dalšímu rozvoji techniky vozidel, automatizované jízdy a technologie mobilních sítí. Kromě toho lze vytvořenou infrastrukturu využít i v jiných výzkumných projektech.
 
Nová technologie byla testována v Ulmu v reálných jízdních podmínkách. Senzory v pouličních lampách umožňují včasnou detekci objektů, i když jsou skryté Jak automobily a infrastruktura spolupracují při městské automatizované jízdě.
 
Pohled z ptačí perspektivy pro lepší přehled
S výškou až šest metrů se nad provozem tyčí pouliční osvětlení. Z něho je přesný přehled o tom, co se děje na rušných křižovatkách. Právě to budou automatizovaná vozidla v budoucnu potřebovat.
 
Senzorové systémy instalované ve vozidle s kamerami, radarovými a lidarovými senzory umožňují přesný 360° výhled. Z pohledu vozidla však není vždy identifikovatelné, zda za nákladním vozidlem není skrytý chodec, z ulice, kam není vidět, nepřijíždí vozidlo nebo se cyklista neblíží zezadu a rychle nepřejíždí z pruhu do pruhu.
 
„Protože samotné vozidlo nevidí za roh nebo skrz zdi domu, používáme senzory na pouličních lampách k rozšíření detekčního dosahu senzorů vozidla,“ vysvětluje Dr. Rüdiger Walter Henn, vedoucí projektu MEC-View z vedoucí společnosti konsorcia firmy Bosch.
 
Partneři projektu pro tento účel vyvinuli vhodný hardware a software zpracovávající obrazy a signály ze senzorů infrastruktury, pomocí digitálních karet s vysokým rozlišením (HD karty) je kombinuje a přenáší do vozidla prostřednictvím mobilní sítě. Tam se data propojí s informacemi ze senzorů vozidla, takže je vytvořen přesný obrázek o situaci se všemi relevantními účastníky silničního provozu.
 
Přenos dat přes mobilní síť
Moderní mobilní síť umožňuje přenos informací ze senzoru s extrémně nízkou latencí. Zatímco v projektu MEC-View byla použita mobilní technologie LTE s optimalizovanou konfigurací, přenos dat v reálném čase je základní funkcí nového komunikačního standardu 5G.
 
Kromě téměř okamžitého přenosu dat prostřednictvím sítě je základním úkolem mobilního signálu optimalizovaného z hlediska latence zpracování co nejblíže ke zdroji. Tento úkol provádějí speciální počítače, zkráceně tzv. Mobile Edge Computing Server nebo MEC, které jsou integrovány přímo do mobilní sítě. Kombinují údaje senzorů z pouličního osvětlení s údaji prostorových senzorů vozidla a vysoce přesnými digitálními mapami. Z toho generují model lokálního prostředí se všemi dostupnými informacemi o aktuální dopravní situaci a zpřístupňují je vozidlům prostřednictvím mobilní sítě. V budoucnu by mohla např. být střediska řízení provozu ve městech vybavena takovými servery, aby bylo možné sdílet data se všemi účastníky silničního provozu bez ohledu na výrobce vozidla.
 
Bezproblémové najetí na komunikaci s předností v jízdě
Jak automobily a infrastruktura spolupracují při automatizované jízdě ve městě bylo testováno v Ulmu v reálných jízdních podmínkách. V Ulmu partneři projektu testují souhru automatizovaných prototypů a senzorů infrastruktury v reálném provozu od roku 2018.
 
Na křižovatce v městské oblasti Ulm-Lehr byla pouliční světla vybavena příslušnými senzory. Vozidlo se přiblíží k oblasti křižovatky se složitými výhledovými poměry, například z postranní ulice, a odbočují na hlavní silnici. Díky nově vyvinuté technologii automatizovaný prototyp vozidla rozpoznává účastníky silničního provozu v rané fázi a může odpovídajícím způsobem přizpůsobit svou jízdní strategii. Vozidlo detekuje mezery v provozu na hlavní silnici a plynule bez zastavení se připojí. Díky tomu bude městský provoz nejen bezpečnější, ale i plynulejší. Infrastruktura, vybudovaná během projektu, zůstává v Ulmu a je k dispozici pro další výzkumné projekty.
 

  • Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy
  • Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy
  • Pouliční osvětlení zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy