petr mach bojuje v ep proti přimíchávání biopaliv | Aktuality | autoweek.cz

Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv

Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv

24.04.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Europoslanec Petr Mach (Svobodní) dlouhodobě bojuje proti povinnému přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Své argumenty přednesl na konferenci Soumrak biopaliv. Pro nadcházející jednání Evropského parlamentu předložil pozměňovací návrh se snahou snížit povinný podíl biosložek.
Europoslanec Petr Mach (Svobodní) podal v Bruselu dva pozměňovací návrhy pro návrhy směrnic, které bude 28. dubna projednávat Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku. První návrh se týká nové směrnice o biopalivech.
 
Rada ministrů navrhuje snížit podíl biopaliv z plodin typu řepka na 7 %. Pozměňovací návrh Petra Macha chce povinný podíl biosložek 1. generace v benzinu snížit ze 7 % na 6 %. Nižší podíl nelze vzhledem k jednacímu řádu EP navrhnout. Obdobný návrh předkládá i výbor ENVI.
 
"Podpora biopaliv zdražuje řidičům naftu a benzin skoro o korunu na litr a osvobození biopaliv od spotřební daně stojí státní rozpočet miliardy korun na ušlé dani. Z podpory biopaliv bohatne akorát Agrofert Andreje Babiše. Cílem Svobodných je kompletní zrušení podpory biopaliv," uvedl Ing. Petr Mach, Ph.D.
 
"Studie výboru ENVI uvádí, že biopaliva škodí životnímu prostředí - řepka z polí vytlačuje potravinářské plodiny. Proto věřím, že se do roku 2020 zcela zruší povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot. Je zde jasný trend k odstoupení od biopaliv. Naším cílem není zrušení biopaliv, ale umožnění svobodné volby pro spotřebitele - pokud někdo chce, ať tankuje biopalivo, ale odmítáme, aby bylo používání biosložek povinné a aby byla biopalivům odpouštěna spotřební daň," upřesnil Petr Mach.
 
Ing. Jaroslav Černý, CSc, z VŠCHT Praha připomenul některé technické problémy spojené s používáním biopaliv. Jím zpracovanou zprávu najdete zde. Z jeho vystoupení vyzdvihněme připomínku, že bionafta je málo stabilní, takže nafta s příměsí bionafty má maximální skladovací dobu tři měsíce: "Biopaliva jsou náchylná k degradaci, oxidaci a uvolňování nerozpustných kalů. Částečně to platí i o biolihu, který v benzinu natahuje vodu. Přibývají problémy s úsadami v motorech, které zde dřív nebyly. Značkové servisy ale tyto problémy nezveřejňují."
 
Petr Mach připomenul i další nepříznivý vliv biopaliv: "Z míst, kde se po celém světě pěstují plodiny pro výrobu biopaliv, by bylo možné získat potraviny pro půl miliardy lidí. My můžeme být naštvaní, že kvůli biopalivům máme dražší benzin nebo naftu, ale jinde po světě lidé kvůli biopalivům umírají hlady."
 
Úplně jiný pohled na problematiku biopaliv přinesl ředitel divize PHM, biopaliva a OZE společnosti Agrofert Ing. Martin Kubů: "Pokud v České republice zrušíme přimíchávání biosložky do pohonných hmot, nevyplatí se u nás nikomu vyrábět čistou naftu, takže ji budeme dovážet ze zahraničí - samozřejmě s příměsí biosložky."
 
Na tradiční výtku proti společnosti Agrofert Ing. Kubů uvedl: "Společnost Preol (součást koncernu Agrofert) do produkce biopaliv v České republice investovala v roce 2009 až jako poslední. Není proto pravda, že podpora biopaliv byla vytvořena pro Agrofert. V současné době se v České republice přidává 4,5 - 5 % biosložky. Ať už tedy bude schváleno snížení biopaliv z původního cíle 10 % v roce 2020 na 6 nebo 7 %, bude to pro Českou republiku znamenat nárůst nad stávající úroveň, který bude tak jako tak vysoce nad výrobní kapacitu společnosti Agrofert."
 
Jan Habart z Českého sdružení pro biomasu připomenul, že použití biosložek je v podstatě jedinou možností pro výrobce tradičních pohonných hmot jak splnit přísný požadavek EU na snižování uhlíkové stopy.
 
Ing. Kubů to potvrdil: "Je problém snižovat emise CO2 v dopravě v souladu s cíli EU. Proto bude pokračovat nástup biosložek nad povinnou úroveň i navzdory jejímu snížení. Emisně účinná biopaliva proto zaručeně přežijí rok 2020, protože nejsou efektivně nahraditelná."
  • Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv
  • Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv
  • Petr Mach bojuje v EP proti přimíchávání biopaliv