povinné ručení - vývoj v roce 2018 | Aktuality | autoweek.cz

Povinné ručení - vývoj v roce 2018

Povinné ručení - vývoj v roce 2018

02.11.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Počet a objem škod nadále roste, takže se pojistné začíná navyšovat, a to zejména u nejrizikovějších klientů - během letošního roku to bude v průměru o 3,4 %.
V návaznosti na narůstající počet i finanční náročnost škod začíná v povinném ručení docházet k růstu pojistného, který převyšuje růst počtu pojištěných vozidel. Růst počtu pojištěných vozidel zůstává i dále na stabilní úrovni cca o 3 % ročně. Pojistné ale svůj růst urychluje z 3% na 6% růst. Absolutní počet pojištěných vozidel již překonal za všechny druhy a kategorie vozidel hranici 8 milionů. Nejvyšší nárůst pojistného nastává u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti působili opakovaně škody.
 
Přes tyto posuny platí, že některé skupiny vozidel (např. velké flotily zejména nákladních automobilů a tahačů provozovaných především v zahraničí, leasingové společnosti) generují výrazné ztráty v celkovém úhrnu přes 1,1 miliardy Kč.
 
Růst povinného ručení v řádu stokorun
Oproti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se v letošním roce očekává, že za celý trh dosáhne částky 2869 korun, což odpovídá cca 3,4% růstu oproti loňskému roku. U nově uzavíraných smluv to je v případě fyzických osob o 5,3 % na průměrnou částku 3069 Kč a u firem o 0,9 % na částku 3939 Kč.
 
Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, říká: „V klíčovém segmentu osobních aut občanů dochází u nově uzavíraných smluv k navýšení pojistného o 5,3 %, přičemž nejvyšší nárůst je u nejvíce rizikových klientů, kteří již v minulosti způsobili škody, nebo opakovaně POV neplatili. Statistiky jasně ukazují, kdo někdy způsobil škodu, tak ji působí opakovaně dál. Další rizikovou skupinou s růstem sazby jsou mladí řidiči do 30 let. Růst zaznamenáváme v průměru o více než 200 Kč, zatímco navýšení u klientů bez opakovaných minulých škod je většinou v nižším rozsahu. Také v rámci celého kmene osobních automobilů se projevuje nejvyšší navyšování u nejrizikovějších klientů, zejména s minulými opakovanými škodami, kterým se pojistné navyšuje v průměru o 5,9 %, tedy cca o 200 Kč.“
 
Do budoucna budou vedle tradičních segmentačních kritérií, jako je věk, bydliště pojistníka, bonus a malus, způsob využití vozidla, objem a výkon motoru nebo škodní historie, nastupovat kritéria nová. V budoucnu budou pojišťovny ve vyšší míře využívat pro určení rizikovosti klienta například informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků, data z telematických systémů monitorující styl jízdy i vybavenost vozidel aktivními asistenčními systémy. Statistiky ukazují, že řidiči působící opakovaně škody platí na pojistném 1,7 miliardy Kč, ale jimi způsobená škoda pojišťovny přijde na 2,05 miliardy.
 
Škody na majetku
„Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale rostoucí trend. Již za období let 2011 až 2014 se jednalo průměrně o 3,3 % ročně, ovšem od roku 2015 to je už o 7,2 % ročně. Výše průměrné škody tak i nadále roste a aktuálně překračuje hodnotu 42 000 Kč, zatímco v roce 2011 to bylo 24 000 Kč. Hlavní důvody tohoto vzrůstajícího vývoje jsou navyšující se cena práce v autoservisech, rostoucí ceny náhradních dílů a mimo jiné nákladnější opravy vozidel, které mají stále sofistikovanější a dražší systémy,“ říká Petr Jedlička.
 
Újmy na zdraví
Na výrazně navýšeném odškodnění za nemajetkové újmy má stabilně vliv nový občanský zákoník z roku 2014, nároky rostou také například v souvislosti s vyššími cenami lékařské péče. „Zaznamenali jsme meziroční růst výše odškodnění za nemateriální újmu o 6,9 % oproti loňskému roku vlivem růstu průměrné mzdy, na kterou jsou hlavní typy nároků nemateriální újmy napřímo navázané,“ uvádí Petr Jedlička.
 
Příspěvek nepojištěných
Po obnovení příspěvku nepojištěných, který byl zrušen v roce 2015, došlo k několika zásadním změnám. Částka, kterou může Česká kancelář pojistitelů vymáhat na vinících nepojištěných nehod, má nyní strop na 300 000 Kč. Zabrání se tak sociálním dopadům na viníky nehody při vymáhání škod. Nový systém má navíc srozumitelnou a transparentní legislativu a tím se omezil počet sporů. Případné prostředky vybrané nad rámec peněz potřebných na krytí nepojištěných škod bude možné nově převést do Fondu zábrany škod a použít na prevenci škod na silnicích.
 
Po zrušení příspěvku nepojištěných začal rychlý růst počtu nepojištěných vozidel a také škod způsobených nepojištěnými vozidly. Toto opatření vrátilo stav před rok 2012. Počet provozovaných vozidel bez povinného ručení lze dnes odhadnout na 143 000.
 
„Od 1. ledna 2018 došlo k opětovnému zavedení příspěvku nepojištěných, a tedy i ke spravedlivému financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy, jejichž počet v posledních letech rostl. Pokud lidé obdrží výzvu k úhradě příspěvku nepojištěných, je to pro ně signál, aby si dali své povinnosti do pořádku a především tak předešli mnohonásobně vyšším částkám v případě škody, kterou mohou svým vozidlem způsobit,“ říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
 
  • Povinné ručení - vývoj v roce 2018
  • Povinné ručení - vývoj v roce 2018
  • Povinné ručení - vývoj v roce 2018