praha chce hledat auta produkující škodlivé emise | Aktuality | autoweek.cz

Praha chce hledat auta produkující škodlivé emise

Praha chce hledat auta produkující škodlivé emise

09.10.2019 | | Aktuality

Praha se chystá vyřazovat z provozu vozidla nadměrně produkující škodlivé emise. Asociace emisních techniků a opravářů ASEM varuje před zastaralou legislativou a nefunkčními technickými prohlídkami.
Pro změnu systému STK hovoří několik faktorů. Jedním dlouhodobě známým tématem jsou životní podmínky ve městě. Nové aktuální téma v této oblasti je iniciativa Prahy odstartovat nový projekt, s jehož pomocí by Magistrát mohl detekovat menší počet vozidel ve špatném technickém stavu, která způsobují 90 % emisí v našich ulicích. Tato vozidla by technické prohlídky neměly nechat projít, jenže bohužel v současné době to až příliš často dělají.
 
ASEM byl přizván k předběžné tržní konzultaci pořádané Magistrátem hlavního města Prahy za účelem vybudování systému detekce vozidel produkujících nadměrné množství škodlivých emisí s důrazem na vozidla s nefunkčním nebo odstraněným filtrem částic (DPF) či jinak ilegálně zmanipulovaným emisním systémem.
 
Cílem Magistrátu je tato zmanipulovaná vozidla nebo vozidla ve špatném technickém stavu účinně vyřazovat z provozu dokud nebudou opravena a pozitivně tak působit na zdravé životní prostředí v hlavním městě. O tom, že malé procento vozidel ve špatném technickém stavu produkuje drtivou většinu škodlivých emisí, zde již nikdo nepochybuje, stejně jako o závažnosti dopadů těchto emisí na naše zdraví.
 
Studie proveditelnosti, kterou si město nechává vypracovat, pro ASEM dává smysl. Je třeba jen zvážit některé úpravy, aby vše ke svému účelu fungovalo co nejlépe. Směr je to rozhodně správný a technologie pro detekci v různých formách již dokonce existují nebo se úspěšně testují. Inovativní řešení celého systému, plynoucí z nápadů odborníků, kteří se dnešního jednání zúčastnili, se nabízí také.
 
Jako hlavní problém ASEM však vidí v zastaralé legislativě a z ní plynoucí nedostatečné účinnosti technických prohlídek vozidel. Ty by totiž např. odchycená vozidla s prokazatelně odstraněným filtrem částic za určitých okolností mohly podle současné metodiky vyhodnotit jako vyhovující a vracet zpět do provozu i bez opravy emisního systému. Alespoň taková je dnes běžná praxe většiny SME při STK, které nemají motivaci tato vozidla odhalovat a opravovat, ale mají naopak obchodní motivaci prodat co nejvíce vyhovujících protokolů. Výsledky jejich kontrol mluví samy za sebe a současné předpisy a metodika jim k tomu jen nahrávají.
 
Pro ASEM to je další pádný důvod, že je potřeba systém technických prohlídek reformovat. Proto je dobře, že Magistrát nejspíš při argumentaci podpoří ASEM a pomůže asociaci prosadit změny, které v budoucnosti povedou k větší kvalitě technických prohlídek, zejména měření emisí. Práce ASEM tím každopádně dále nabývá smyslu a o to více věří, že je současný systém neúčinných emisních prohlídek dále neudržitelný.
 
Michal Vojtíšek z FS ČVUT, který se problematikou emisí motorových vozidel systematicky zabývá, k tomu dodává: „Nový systém by měl měřit emise bezkontaktně, jen z oblaku zanechaného projíždějícím vozidlem. Vybraná vozidla pak budou změřena na ulici nebo na SME. Dle mého názoru stačí pro zjištění, zda vůz má či nemá funkční filtr, deset sekund měření při volnoběžných otáčkách (a je de facto jedno jaké jsou).“