praha se opět vysmála ekologii a nakoupí autobusy na naftu | Aktuality | autoweek.cz

Praha se opět vysmála ekologii a nakoupí autobusy na naftu

Praha se opět vysmála ekologii a nakoupí autobusy na naftu

03.08.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Dopravní podnik hl. m. Prahy nadále ignoruje zdraví Pražanů i evropské trendy směřující k ekologickým pohonům v městské dopravě a nakoupí další stovky autobusů na naftu.
Ač prakticky všechna větší města v České republice přecházejí v na ekologické pohony zemním plynem, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) i nadále plánuje v následujících pěti letech nakoupit 253 nových autobusů na naftu. Ač Praha kdysi byla evropským průkopníkem ve využití autobusů s ekologickým pohonem na zemní plyn, nyní i nadále nebere v potaz nejnovější ekologické trendy dopravy v EU a nadále trvá na použití nafty, která přináší největší znečištění ovzduší ve městě a působí největší zdravotní potíže jeho obyvatel. Analýzy znečištění ovzduší v Praze jednoznačně prokazují nejhorší situaci v místech s nejhustším provozem městských autobusů.
 
Obnova vozového parku autobusů bude probíhat tak, aby dlouhodobě alespoň čtvrtina vozového parku DPP zůstala nezávislá na napájecí či nabíjecí infrastruktuře. DPP proto vyhlásil tři veřejné zakázky na nákup celkem 253 nových autobusů na naftu, a to na 100 standardních 12 m vozidel, 10 autobusů typu Standard+ a 143 kloubových vozidel. Celková předpokládaná hodnota všech tří veřejných zakázek jsou bezmála dvě miliardy Kč. DPP s vítězi jednotlivých tendrů uzavře rámcové smlouvy na období pěti let. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatelů a uzavření rámcových smluv s nimi do konce letošního roku.
 
„DPP v současnosti odvozí 75 % dopravních výkonů čistě bezemisními vozidly - metrem a tramvajemi. Pouze zhruba 25 % připadá na autobusovou dopravu. Do roku 2030 u ní počítáme s částečnou elektrifikací díky schválené koncepci obnovy autobusů v DPP, kterou jsme schválili na Radě hl. m. Prahy a Klimatickým závazkem hl. m. Prahy. V této chvíli má DPP v různé fázi příprav 9 projektů autobusových linek, které budou nově obsluhovat trolejbusy, vysoutěžil prvních 14 elektrobusů a připravujeme nákup hybridních autobusů. Díky postupné obnově vozového parku máme momentálně nejmladší autobusovou flotilu v nejvyšší Euro normě, kterou kdy DPP měl,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (nestraník za Praha sobě).
 
„V situaci, kdy hl. m. Praha má dvě silné elektrické trakce, by nebylo rozumné plně elektrifikovat i třetí, tj. autobusovou trakci. Chceme mít minimálně 25% podíl flotily autobusů nezávislý na elektřině, abychom byli schopni flexibilně reagovat na nečekané situace a zajistit potřebné vypravení autobusů a náhradní dopravy za metro, tramvaje či železniční dopravu, případně dle potřeby pro civilní ochranu a evakuaci obyvatelstva. Proto chceme vozový park diverzifikovat i o jiný typ paliv, jako je např. vodík nebo kapalná biopaliva. Naše strategie obnovy vozového parku včetně těchto veřejných zakázek na nákup dieselových autobusů je plně v souladu s Klimatickým závazkem i Klimatickým plánem hl. m. Prahy,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski aniž by zmínil možnost ekologického pohonu na CNG.