přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc | Aktuality | autoweek.cz

Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc

Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc

07.02.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Generální ředitel skupiny Bosch Volkmar Denner: „Jako lídr v oblasti inovací spoluutváříme přechod na alternativní mobilitu a využíváme naše příležitosti.“ Nepříznivé okolnosti negativně ovlivňují výsledek, nicméně firma investuje do mobility budoucnosti miliardu eur ročně.
Skupina Bosch to i přes hospodářský pokles v automobilovém průmyslu dokázala v roce 2019 udržet vysokou úroveň obratu z předchozího roku. Podle předběžných výsledků dosáhla obrat 77,9 miliardy eur. Tržby tedy odpovídají hodnotě předchozího roku, ale po úpravě o vlivy směnných kurzů klesly o 1,1 %. Zisk před zdaněním a úroky činil přibližně 3 miliardy eur a je tak předběžně necelá 4 %. Výsledek byl ovlivněn poklesem automobilové výroby, zejména na klíčových trzích v Číně a Indii, snížením podílu vznětových motorů v automobilech, vysokými náklady na restrukturalizaci a zvýšením přímých investic do budoucích důležitých projektů.
 
Generální ředitel společnosti Robert Bosch Volkmar Denner při zveřejnění předběžných obchodních výsledků uvedl: „Slabá ekonomika a prudký pokles automobilové výroby zanechaly své stopy i na společnosti Bosch. Vzhledem k současným výzvám má široká diverzifikace společnosti stabilizační účinek, který pomáhá jak rozšiřovat stávající, tak i rozvíjet podnikání nové. Navzdory náročné ekonomické situaci pokračujeme v investování do důležitých oblastí růstu.V tomto roce plánujeme utratit více než miliardu eur na elektrifikovanou, automatizovanou a propojenou mobilitu budoucnosti. Jako lídr v oblasti inovací spoluutváříme přechod na alternativní mobilitu a využíváme příležitosti, které přináší,“ dodal Denner.
 
Mobilita budoucnosti
Bosch má jasnou představu o budoucnosti mobility a jak uspět při přechodu k alternativám. „Zítřejší mobilita bude nejen elektrifikovaná a automatizovaná, ale také propojená a personalizovaná,“ řekl Denner a dodal, že díky svému rozmanitému portfoliu je Bosch lépe připraven na různé scénáře a vývoj než jakákoliv jiná společnost.
 
Denner varoval, že cesta k budoucí mobilitě představuje pro automobilový průmysl řadu velkých problémů. Iracionální argumenty o automobilech zabránily faktickému diferencovanému pohledu na silniční provoz a průmysl potřebuje více času na zvládnutí přechodu: „Tak zásadní proces, jako je přechod na elektromobilitu, nemůže proveden přes noc.“ Ekonomická situace navíc zvýšila potřebu strukturálních změn v průmyslu.
 
Společnost Bosch očekává, že celosvětová výroba automobilů v roce 2020 třetí rok v řadě klesne. V letošním roce předpovídá další pokles o 2,6 % na 89 milionů vozidel celosvětově - téměř o 10 milionů méně než v roce 2017. Bosch očekává, že tato úroveň zůstane v příštích několika letech konstantní a do roku 2025 nepředpokládá žádné zvýšení celosvětové výroby automobilů.
 
„Přechod k alternativní mobilitě neznamená konec mobility a rozhodně ne konec automobilu. Zásadní otřesy v automobilovém průmyslu znamenají pro Bosch velké příležitosti,“ řekl Denner a dodal, že Bosch je v dobré pozici stát se předním poskytovatelem řešení mobility.
 
„Podle Mezinárodního dopravního fóra (ITF) se osobní mobilita v letech 2015 až 2030 celosvětově zvýší o téměř 50 %. V dohledné budoucnosti zůstane automobil první volbou v dopravě - a má vynikající vyhlídky na to, aby se stal ještě bezpečnějším, pohodlnějším a ekologičtějším způsobem dopravy," řekl Denner.
 
Nové technologie, jako je Internet věcí (IoT), Umělá inteligence (AI) a palivové články dále posílí přechod na alternativní mobilitu. Bosch bude těžit z včasného vstupu do těchto oblastí rozvoje. Navíc noví výrobci elektromobilů vyžadují kompletní řešení místo jednotlivých komponent. V budoucnu bude Bosch také těžit z trendu k další elektronice a software. Bosch investuje přibližně 3,7 miliardy eur ročně do vývoje softwaru a v současné době zaměstnává 30 000 softwarových inženýrů.
 
Vedoucí postavení v technologii
Přechodem na nové technologie zajišťuje Bosch důležitý prodejní potenciál. Například předtím, než se bezpečná automatizovaná jízda stane realitou, je kromě kamer a radaru zapotřebí třetí princip senzoru. Proto společnost Bosch doplňuje portfolio svých senzorů a zahajuje výrobu lidarů.
 
Bosch také vyvíjí hlavní součást pohonné jednotky s palivovými články zásobník. Společně s firmou Powercell jej plánuje uvést do provozu v roce 2022. Společnost také nadále investuje do vysoce efektivních spalovacích motorů. Podle průzkumu trhu firmy Bosch budou v roce 2030 dvě třetiny nově registrovaných vozidel stále provozována na naftu nebo benzin, s hybridem nebo bez něj.
 
Kromě toho se Denner zasazuje o používání obnovitelných syntetických paliv: „Starší vozidla, která jsou již v provozu, budou muset také hrát svou roli při snižování emisí CO2. Obnovitelná syntetická paliva mohou zajistit uhlíkově neutrální spalovací proces.“ Za tímto účelem vyzývá politiky, aby vytvořili rámec pro technologicky neutrální a tedy i pro inovační prostředí.
 
„V Německu bude do roku 2025 až 45 % elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů. Proto budeme v několika příštích letech investovat 100 milionů eur do růstu našeho podnikání v oblasti tepelných čerpadel,“ řekl Denner.
 
  • Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc
  • Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc
  • Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc
  • Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc
  • Přechod na elektromobilitu nemůže být proveden přes noc