přehled zákonů a předpisů pro autoservisy, pneuservisy a autolakovny | Aktuality | autoweek.cz

Přehled zákonů a předpisů pro autoservisy, pneuservisy a autolakovny

Přehled zákonů a předpisů pro autoservisy, pneuservisy a autolakovny

25.06.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Příručka užitečná nejen pro autoservisy přináší základní předpisy k podnikání (Živnostenský zákon, občanský zákoník) i základní předpisy pro bezpečnost práce, požární ochranu, ochranu životní prostředí a personalistiku. 

Nový občanský zákoník přinesl mnoho změn, s nimiž se podnikatelé každý den potýkají. Jejich činnosti se ale dotýká řada dalších zákonů a předpisů. Vydavatelství IBS motorpress proto vydalo přehled zákonů a předpisů týkajících se provozu autoservisů, pneuservisů a autolakoven. Příručka ale přináší mnoho důležitých informací využitelných i v provozovnách zabývajících se úplně jinou náplní činnosti. K těmto informacím se provozovatelé provozoven tohoto typu budou určitě často vracet.

 

Podmínky pro podnikání upravuje velké množství zákonů, předpisů a nařízení, které se bohužel u nás neustále mění, doplňují a inovují. Cílem příručky je v přehledné formě umožnit základní orientaci v těch, které v současné době platí.

 

V úvodu jsou shrnuty základní předpisy upravující podmínky k podnikání vyplývající z občanského zákoníku a živnostenského zákona. Následuje rozsáhlá oblast předpisů zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zvláštním důrazem na požární ochranu. Další důležitou oblastí jsou předpisy týkající se ochrany životního prostředí. V tomto ohledu hrají zvláště významnou roli předpisy týkající se lakoven s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun.

 

V oddíle personalistika jsou shrnuty předpisy mj. umožňující státním orgánům vstup do provozovny kvůli kontrole zde pracujících osob. Pozornost je věnována i mnohdy podceňovaným záležitostem, jako jsou např. aplikace autorského zákona v souvislosti s používaným softwarem i poplatky za rozhlasové a televizní přijímače v provozovnách.

 

Speciálně pro autoopravny je určeno upřesnění, jak je to se záručními opravami vozidel prováděnými v neznačkových servisech a odpovědností servisu za vozidla převzatá do opravy.

 

Přehled zákonů a předpisů pro autoservisy vychází jako speciální vydání magazínu Autoservis za 89 Kč. Lze jej objednat přes www.autoservismagazin.cz nebo zakoupit přímo ve vydavatelství IBS motorpress, Litvínovská 3, Praha 9, 190 00.

  • Přehled zákonů a předpisů pro autoservisy, pneuservisy a autolakovny
  • Přehled zákonů a předpisů pro autoservisy, pneuservisy a autolakovny