přetrvává nezájem o alternativní pohony | Aktuality | autoweek.cz

Přetrvává nezájem o alternativní pohony

Přetrvává nezájem o alternativní pohony

18.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Češi jsou v zavádění alternativních pohonů hluboko pod průměrem EU. Podle Arvalu stále dominuje nafta a benzin.
Vozové parky českých firem tvoří i nadále převážně auta na naftu a benzin. Využívání alternativních pohonů je v České republice hluboko pod průměrem EU. Podle průzkumu Arval Mobility Observatory 2020 společnosti Arval, předního poskytovatele operativního leasingu, má jen 14 % českých firem ve svém vozovém parku alespoň jeden typ vozidel s alternativní technologií. Evropský průměr přitom činí 34 % a Česko tak zaostává i za Tureckem a Ruskem, kde je tento podíl pohonů dvojnásobný, respektive o polovinu vyšší.
 
Hybridy a CNG v Česku rostou, ostatní technologie zaostávají
Podle průzkumu Arvalu využívají české firmy z alternativní pohonů nejvíce dva typy - hybridy typu full hybrid a stlačený zemní plyn (CNG). V zavádění vozů na CNG je Česko na hodnotě evropského průměru a převyšuje sousední Německo a Rakousko.
 
Ve srovnání s ostatními 19 zeměmi zahrnutými do průzkumu stále zaostáváme u hybridních vozidel i přes jejich rostoucí popularitu. Vozy s jinými alternativními technologiemi jsou v tuzemských fleetech jen zřídka.
 
„Nejméně zaváděným typem pohonu jsou plug-in hybridní vozy, kde je Česko na konci evropského žebříčku a překonávají ho i státy jako Polsko, Rusko nebo Turecko. Elektromobily s akumulátory se objevují ve 4 % firemních flotil, což je hluboko pod evropským průměrem, který je čtyřnásobně vyšší,“ shrnuje výsledky průzkumu konzultant společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.
 
Drahé technologie může zpřístupnit operativní leasing
Ačkoli jsou alternativní pohony podle odborníků směrem, kterým se bude automobilový průmysl v budoucnu ubírat, pořizovací cena takových vozů zůstává i nadále vysoká. I proto většina českých firem upřednostňuje vozy s pohonem na naftu a benzin.
 
„České firmy jsou v zavádění alternativních pohonů do svých vozových parků stále zdrženlivé a výrazně převažují vozy se spalovacími motory na naftu 54 % a benzin 42%. Jen velmi malé procento  tvoří automobily na alternativní typy paliv. V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem firem i malých živnostníků o financování ekologičtějších vozů prostřednictvím operativního leasingu. Firmy tak mají už za první splátku k dispozici automobily s nižší uhlíkovou stopou a nižšími náklady na palivo. K tomu se vážou další výhody, například nulová silniční daň nebo nižší či nulové poplatky za dálniční známku,“ konstatuje Tomáš Kadeřábek ze společnosti Arval.
 
V zavádění alternativních pohonů jsou české firmy zdrženlivé
České firmy jsou i přes výhody alternativních pohonů k jejich zavádění zdrženlivé. Podle odborníků brání jejich většímu rozšíření u nás nízká hustota sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a délka jejich nabíjení. Vozy na stlačený zemní plyn zase mají omezené možnosti parkování, protože nemohou vjíždět do většiny podzemních garáží. Význam alternativních pohonů však bude i nadále stoupat a státy EU už v současnosti zavádějí zvýhodnění, která mají vyvážit vysoké pořizovací náklady. Ta se týkají například snazšího přístupu do měst s nízkoemisními zónami či přednosti při zadávání veřejných zakázek, u kterých jsou ekologické aktivity jednotlivých firem zohledňovány.