většina firem neplánuje změny v počtu zaměstnanců | Statistiky | autoweek.cz

Většina firem neplánuje změny v počtu zaměstnanců

Většina firem neplánuje změny v počtu zaměstnanců

14.12.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2017 ukazují, že po pozitivně se vyvíjejícím roku 2016 s kulminací ve 4. čtvrtletí přišlo oslabení trendu. Kladný výsledek je dobrý, ale zatímco velcí zaměstnavatelé dále posilují, menší a střední ztrácí optimismus.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2017. V rámci průzkumu byla účastníkům reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2017 mírně optimistické náborové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2017 hodnotu +1 % (u sezonně očištěných dat +3 %). Dlouhodobé porovnávání vývoje Indexu s realitou na trhu práce ukazuje, že zaměstnavatelé v předstihu velmi přesně předvídají vývoj.
 
„Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku. Ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou nabírat především velké průmyslové a logistické podniky. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Velcí posilují, menší a střední ztrácejí optimismus
Jenže ne všichni jsou tak velkými optimisty. V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Jenže zatímco velcí zaměstnavatelé hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s čistým indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 % budou propouštět), menší a střední zaměstnavatelé předpovídají skromnější náborové plány - malé podniky s Indexem +6 %, střední podniky +4 % a zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí Index jen +1 %.
 
Také regionálně se plány zaměstnavatelů liší. Zatímco v regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil s Čistým indexem trhu práce +5 %, Morava zůstává stabilní, tedy na 0, zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení náborových plánů s Indexem -2 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze výrazně oslabil o 11 % a na Moravě o 8 %. Je to mj. důsledek toho, že v Praze není tolik velkých průmyslových podniků a pokles hlásí oblast Ubytování a stravování.
 
Výsledky pozitivní i problematické
Zaměstnavatelé v 5 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +11 % (to je pozoruhodný a velmi neobvyklý trend - přitom vodárenský sektor v poslední době nabral 15 000 nových zaměstnanců!!!). Velmi pozitivní pro ekonomiku celé země je především růst v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 % (toto odvětví zahrnuje jak nejúspěšnější oblast automobilového průmyslu, tak např. i problematický textilní průmysl).
 
Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají pokles počtu pracovních sil, nejvýrazněji v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 %.
 
Ne zcela pozitivním obrazem činnosti vlády a jejích původních plánů je vysoká hodnota Indexu v rámci Státní správy, zdravotnictví, vzdělávání a kultury +5 %.
 
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že uchazeči o práci mohou v prvním čtvrtletí 2017 očekávat různou úroveň náborových aktivit. Očekává se, že zvyšování počtu pracovních sil bude pokračovat na většině světových pracovních trhů. Index je většinou relativně stabilní nebo se oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání zlepši, takže zaměstnavatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Průzkum neukázal žádné výrazné známky nejistoty spojené s výsledky hlasování o Brexitu a s výsledkem voleb v USA, které by způsobily výraznou nestabilitu na trhu práce.
 
Česká republika se dlouhodobě řadí mezi země s nejpesimističtějším očekáváním. Z hlediska směřování velkých investic je pozoruhodná vysoká hodnota Indexu se sezonně očištěnými daty v zemích, jako jsou Maďarsko (+17 %), Slovinsko (+17 %), Bulharsko (+11 %), Polsko (+9 %) nebo Slovensko (+9 %).