při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší | Aktuality | autoweek.cz

Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší

Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší

13.06.2013 | | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu ve své tiskové zprávě upozorňuje, že při nehodách v osobních automobilech starších než 10 let bylo usmrceno více osob než ve vozidlech mladších, přestože celkový počet nehod byl u starších vozidel nižší.

Jak vyplynulo z údajů o následcích nehod osobních automobilů za rok 2012, poskytnutých Ředitelstvím služby Dopravní policie ČR, při nehodách v osobních automobilech starších než 10 let bylo usmrceno více osob než ve vozidlech mladších, přestože celkový počet nehod byl u starších vozidel nižší. 

V roce 2012 zahynulo při nehodách v osobních automobilech celkem 465 osob, z toho ve vozidlech ve věku nad 10 let to bylo 282 osob (60,65 % všech obětí). Tato starší vozidla se na celkovém počtu nehod podílela pouze 44,45 %.

Vozidla ve věku do 5 let se na počtu nehod podílela téměř 30 %, avšak na počtu usmrcených pouze necelými 17 % a u osobních automobilů ve věku 5 až 10 let činil podíl na nehodách 26 % a podíl na počtu usmrcených osob cca 23 %. Ale u vozidel ve věku 10 až 15 let byl podíl na nehodách 25 % a podíl usmrcených osob dosáhl více než 30 % a podíl vozidel ve věku nad 15 let na počtu nehod činil necelých 20 %, avšak jejich podíl na počtu usmrcených přesáhl rovněž 30 %. Je jasně patrné, že s přibývajícím věkem vozidla se bezpečnost přepravovaných osob značně snižuje.

Podíl v ČR registrovaných osobních automobilů starších než 10 let se bohužel zvyšuje. Ke konci roku 2012 bylo v ČR registrováno celkem 2 864 556 osobních automobilů starších než 10 let (60,96 % vozového parku) a v roce 2008 to bylo 2 606 406 ks (58,92 % vozového parku). Počet vozidel ve věku nad 10 let se tedy od konce roku 2008 zvýšil bezmála o 10 %.

Navíc je nutno vzít v úvahu skutečnost, že starší vozidla vykazují v průměru nižší roční proběhy km, čemuž logicky odpovídá i nižší počet nehod v provozu. Pokud tedy počty usmrcených a počty nehod přepočteme na roční proběh km, pak při vážné nehodě ve vozidle starším než 10 let je šance na přežití téměř 2x  nižší než v automobilu mladším. Tento poměr je od roku 2008 prakticky stejný. 

  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší
  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší
  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší
  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší
  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší
  • Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší