příliš slibů a nedostatků v dopravní infrastruktuře eu | Aktuality | autoweek.cz

Příliš slibů a nedostatků v dopravní infrastruktuře EU

Příliš slibů a nedostatků v dopravní infrastruktuře EU

01.12.2021 | | Aktuality

Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním zpravodaji Euractiv s podporou Neste.
Základní úlohou médií v demokracii je upozorňovat když politici něco slíbí a nesplní. Politici jsou voleni s tím, že přinesou seznam změn. Pokud se tyto změny neuskuteční, pokud byly stanovené cíle nerealistické nebo časová osa absurdně optimistická nebude slib voličům splněn. Novináři, bez ohledu na to, zda s opatřením v soukromí souhlasí, by měli na tento nedostatek upozornit.
 
Proč se tedy vzhledem k roli hlídacího psa v médiích tak často stává, že politici dělají velkolepé sliby, které mizí do ztracena, a přesto se vyhýbají jakýmkoli důsledkům?
 
Jednou z možných odpovědí je čas. Dnes je snadné dělat povyk kvůli ambicióznímu cíli, pokud se nemusí realizovat dalších 10, 20 nebo 30 let (kdy už zákonodárce pravděpodobně nebude ve funkci). Dlouhodobé projekty tak mohou krátkodobě generovat velký politický kapitál s malým rizikem. Pokud jde o přehnané sliby a jejich nedostatečné plnění, politici EU nejsou výjimkou.
 
Nová zpráva Evropského účetního dvora ECA, orgánu pověřeného monitorováním výdajů EU, zjistila, že strategické cíle EU v oblasti dopravy jsou „příliš ambiciózní a ne vždy odpovídají skutečným výsledkům.“ Zpráva uvádí příklad cíle ztrojnásobit délku vysokorychlostní železniční sítě EU do roku 2030 jako cíl, který pravděpodobně nebude splněn.
 
Aby bylo možné lépe posoudit postavení EU, auditoři porovnali výsledky podobných dopravních projektů uskutečněných v jiných zemích včetně Spojených států, Kanady a Austrálie. Zjistili, že pokud jde o zpoždění projektů, Evropa zaostává za svými protějšky. „Zpoždění jsou charakteristický rys projektů EU ve srovnání s jinými zeměmi,“ uvedl ECA v prohlášení s tím, že průměrný velký projekt dopravní infrastruktury v EU je ovlivněn průměrným zpožděním přibližně 11 let.
 
Je však třeba konstatovat, že EU není úplně ve stejné situaci jako auditory porovnávané země: hlavní síť EU pro transevropskou dopravu TEN-T, jejíž dokončení je plánováno do roku 2030, je (jak název naznačuje) přeshraniční, což zvyšuje její složitost.
 
Auditoři skutečně zjistili, že členské státy mají tendenci upřednostňovat národní zájmy, přičemž přeshraniční úseky projektů se zanedbávají (zvýrazněna je nonšalance Německa vůči vybudování přístupové cesty k Brennerskému tunelu přes Alpy, navzdory desetiletím investic Rakouska, Itálie a EU).
 
Jsou tu však i dobré zprávy, pokud jste ochotni přijmout volnější definici tohoto pojmu. Překročení nákladů dopravních projektů EU se obvykle pohybuje kolem 47 % nebo 2 miliard eur na projekt, a to staví EU na úroveň celosvětového průměru. EU je možná pomalejší než zbytek světa pokud jde o budování dopravní infrastruktury, ale nárůst nákladů zde není o nic lepší ani horší.
 
To je asi jen malá útěcha...
 
Řidiči Uberu vyhnáni z bruselských ulic (většinou)
Obyvatelům Bruselu, deštěm promáčeného hlavního města Belgie a současně hlavního města Evropy, se zmenšily možnosti dopravy. Kontroverzní americká taxislužba (omlouvám se - „služba přivolání jízdy“) Uber byla bruselským odvolacím soudem v podstatě zakázána když rozhodl, že řidiči nemohou při práci používat aplikaci Uber. V současné době mohou ve městě jako řidiči Uberu působit pouze ti, kteří jsou držiteli licence vlámské taxislužby. Dříve mohli řidiči pracovat pro Uber s ekvivalentem řidičského průkazu na limuzínu.
 
Toto rozhodnutí se dotklo asi 2000 řidičů. Je oslavováno jako vítězství tradičních taxislužeb, stále ve své kanceláři používajících fax. V prohlášení Uber uvedl, že je „rozhodnutím soudu zklamán a hluboce znepokojen, protože řidiči ztratí schopnost vydělávat si prostřednictvím aplikace Uber.“ V reakci na to Uber spamuje své uživatele a žádá je, aby podepsali petici, která by projevila solidaritu s 2000 řidiči a jejich rodinami.
 
I když je tragédie vidět tolik lidí, jak přichází o živobytí, zdá se být neupřímné, aby se Uber tak silně opíral o rétoriku „bude někdo myslet na chudé dělníky?“ vzhledem k jejich vlastní pochybné taktice v minulosti, kdy odmítala uznat řidiče jako své zaměstnance. Řidiči Uberu protestovali proti rozhodnutí soudu tím, že zablokovali tunely v Bruselu, čímž omezili provoz ve městě.
 
Tento problém pravděpodobně urychlí plány na reformu městské taxislužby, od níž se očekává, že v budoucnu umožní nějakou formu provozu ve stylu Uberu.
 
Čína monopolizuje elektromobilitu
Vzpomeňte si na elektromobil a první jméno, které vás napadne - patrně to bude Tesla. Kalifornská společnost vyrábí světově nejprodávanější elektricky poháněné auto a nedávno byla oceněna na 1 bilion dolarů. Ale za tímto příběhem amerického úspěchu je příběh čínské výrobní síly. Informuje o tom The Guardian Environment. Továrna Tesly v Šanghaji nyní vyrábí více aut než továrna v Kalifornii. Většina akumulátorů, které je pohánějí, jsou čínské výroby. Minerály, které se v nich používají, jsou z velké části těženy a rafinovány čínskými společnostmi.
 
Zelený úděl je historická příležitost opravit náš nefunkční dopravní systém
„Může se zdát, že špičkové technologie nabízejí řešení mobility budoucnosti, ale to, co je skutečně potřeba, je přebudovat náš dopravní systém abychom zajistili, že bude dosažitelný, cenově dostupný a udržitelný,“ tvrdí europoslanec za Zelené Ciarán Cuffe.
 
Nová německá vláda si klade za cíl do roku 2030 alespoň 15 milionů elektromobilů
Podle zveřejněné koaliční dohody nastupující vlády si Německo v rámci svého posunu ke klimatické neutralitě do roku 2030 klade za cíl mít na silnicích alespoň 15 milionů elektromobilů, oproti předchozímu cíli 14 milionů.