volvo trucks testuje hybridní hnací ústrojí | Užitkové vozy | autoweek.cz

Volvo Trucks testuje hybridní hnací ústrojí

Volvo Trucks testuje hybridní hnací ústrojí

09.03.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Volvo Concept Truck je prvním hybridním vozidlem, které společnost Volvo Trucks vyvinula pro využití v dálkové přepravě. Vozidlo je vylepšeno i v dalších směrech, díky čemuž se podařilo snížit spotřebu paliva o 30 %.
Společnost Volvo Trucks vozidlo Volvo Concept Truck poprvé odhalila v květnu 2016 a od té doby jej dalším vývojem ještě zdokonalila. K vylepšené aerodynamice, sníženému valivému odporu a nižší hmotnosti přibylo u nové verze ještě hybridní hnací ústrojí - jedno z prvních svého druhu, které je určené pro těžká nákladní vozidla využívaná v dálkové přepravě.
 
„Usilujeme o pozici naprosté špičky v oblasti elektromobility, a také o neustálé posouvání hranice, kam až lze snížit spotřebu paliva a množství emisí. Jsme intenzivně přesvědčeni, že jak se společnost bude v nadcházejících letech stále více orientovat na obnovitelné zdroje energie, poroste současně i význam elektromobility a hybridních technologií. Hnací ústrojí našeho koncepčního vozidla jsme vyvíjeli s cílem zvýšit efektivitu přepravy a posunout tak celé odvětví blíže k udržitelné přepravě. Díky tomuto koncepčnímu vozidlu získáme cenné poznatky a zkušenosti, které budeme moci využít při dalším technologickém vývoji," říká výkonný ředitel společnosti Volvo Trucks Claes Nilsson.
 
Hybridní hnací ústrojí využívá energii, která se rekuperuje při brzdění nebo při jízdě z klesání většího než 1 %. Rekuperovaná energie se ukládá v akumulátorech vozidla a využívá se k pohonu vozidla v elektrickém režimu při jízdě po rovině nebo do mírného stoupání. Pro hybridní hnací ústrojí Volvo Trucks speciálně vyvinula zdokonalenou verzi svého pomocného systému pro řidiče I-See. Ten z údajů GPS a elektronické mapy analyzuje profil trasy před vozidlem a pak počítá nejen nejhospodárnější a nejefektivnější poměr využití vznětového motoru a elektromotoru, ale také optimální dobu k využití rekuperované energie.
 
Odhaduje se, že u dálkové přepravy bude díky hybridnímu hnacímu ústrojí možné spalovací motor vypnout až na 30 % z celkové doby jízdy. V závislosti na typu vozidla, jeho parametrech a jízdním cyklu se bude úspora paliva pohybovat mezi 5 a 10 %. Hybridní hnací ústrojí také umožňuje jízdu v plně elektrickém režimu, a to až na vzdálenost 10 km, kdy se vozidlo vyznačuje provozem s nulovými emisemi a nízkou hladinou hluku.
 
„Z celkového množství energie, která se v dopravním sektoru spotřebuje, připadá značná část na dálkovou přepravu. Hybridní technologie představují potenciál k výraznému snížení emisí i spotřeby paliva a jsou též důležitým krokem na cestě ke splnění jak našich vlastních, tak i celospolečenských vytyčených ekologických cílů," říká Lars Mårtensson, ředitel odboru životního prostředí a inovací ve společnosti Volvo Trucks.
 
Vozidlo Volvo Concept Truck je výsledkem švédské části společného výzkumného projektu, kterého se účastní švédská energetická agentura Energimyndigheten společně s americkým ministerstvem energetiky.
 
Volvo Concept Truck vychází z vozidla Volvo FH s motorem Volvo D13 - Euro 6, krok C.