prodej auta nekončí předáním klíčů | Aktuality | autoweek.cz

Prodej auta nekončí předáním klíčů

Prodej auta nekončí předáním klíčů

29.11.2017 | | Autoservis

Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s případy lidí, kteří prodali auto a neohlídali si, jestli došlo i k jeho přepisu na nového vlastníka v registru vozidel. Administrativně tak zůstávají vlastníky s povinností platit povinné ručení nebo pokuty za přestupky způsobené kupujícím.
Po prodeji je totiž nutné do 10 dnů ohlásit registru vozidel změnu osoby vlastníka a provozovatele vozidla. Pokud k tomu nedojde, může úřad obě strany převodu pokutovat. Pro prodávajícího ale i tohle může být pořád tou lepší variantou. Může se mu totiž stát, že zůstane v registru vozidel i dál zapsán jako vlastník a budou mu chodit pokuty za přestupky, které s vozidlem spáchal kupující, nebo další lidé, jimž vozidlo svěřil či dokonce prodal.
 
Hrozí mu také, že po něm od 1. ledna 2018 bude Česká kancelář pojistitelů požadovat příspěvky do Garančního fondu, protože podle registru vozidel provozuje vozidlo, aniž by zaplatil povinné ručení.
 
Nejlepším řešením je, když po uzavření smlouvy zajdou na úřad prodávající s kupujícím a přepis udělají společně. V praxi ale většinou dá prodávající plnou moc kupujícímu, aby přepis zajistil. V takovém případě by si ale měl nejpozději po 10 dnech ověřit, zda k přepisu skutečně došlo. Jestliže zjistí, že vozidlo není přepsáno, měl by prodávající zajít na registr vozidel sám a požádat o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla. Nesmí s tím otálet. Podmínkou je, že protokol o evidenční prohlídce, který si registr vozidel může z informačních systémů sám opatřit, není starší 30 dnů.
 
Pokud k přepisu vozidla nedojde ve lhůtě 30 dnů od evidenční prohlídky a kupující je nedohledatelný či odmítá poskytnout svou součinnost k přepisu, je situace prodávajícího řešitelná jen soudní cestou prostřednictvím žaloby na určení vlastnického práva k vozidlu. Po celou dobu prodávající nese objektivní odpovědnost za přestupky spáchané s již prodaným vozidlem.
 
K lepšímu legislativnímu řešení problému přepisů ombudsmanka vyzvala ministra dopravy. V tuto chvíli radí prodávajícím, jak předejít problémům:
 
1) Smlouvu o prodeji vozidla uzavírejte písemně a ověřte si správnost osobních údajů druhé smluvní strany
2) Přepis vozidla udělejte na úřadu osobně společně s protistranou
3) Pokud jste dali plnou moc k přepisu vozidla kupujícímu, ověřte si, že přepis skutečně provedl v zákonné lhůtě 10 dnů od prodeje a pokud ne, neprodleně se na registr vozidel obraťte sami a požádejte o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla.