prognóza prodeje automobilů v eu | Aktuality | autoweek.cz

Prognóza prodeje automobilů v EU

Prognóza prodeje automobilů v EU

23.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle sdružení evropských výrobců automobilů ACEA se pro roku 2020 očekává rekordní pokles prodeje osobních automobilů o 25 %.
S ohledem na velkou hospodářskou krizi, s níž se automobilový průmysl potýká v důsledku pandemie Covid-19, Evropská asociace výrobců automobilů ACEA radikálně revidovala svou prognózu pro registrace osobních automobilů pro rok 2020 na pokles přibližně o 25 %. To znamená, že ACEA očekává, že prodej automobilů v Evropské unii letos poklesne o více než 3 miliony z 12,8 milionu v roce 2019 na přibližně 9,6 milionu vozidel v letošním roce.
 
Po prvních šokových vlnách krize mezi polovinou března a květnem trh EU v letošním roce propadl o 41,5 %. Očekává se, že se tato situace v nadcházejících měsících do určité míry zmírní, protože v celém regionu budou zrušena opatření týkající se omezování pohybu a zákazů různých aktivit včetně obchodních.
 
Z hlediska objemu prognóza ACEA na rok 2020 představuje nejnižší počet prodaných nových automobilů od roku 2013, kdy průmysl v důsledku finanční krize z let 2008 - 2009 prošel šesti po sobě jdoucími roky poklesu. Pokud jde o procentuální změnu, bezútěšný výhled představuje nejostřejší propad evropského automobilového průmyslu v historii.
 
„ACEA trvá na tom, že tento dramatický scénář může být zmírněn rychlými a energickými opatřeními ze strany EU a vlád členských států. Vzhledem k dosud bezprecedentnímu kolapsu prodeje jsou v celé EU naléhavě nutné nákupní pobídky a „šrotovné“, aby se vytvořila tolik potřebná poptávka po nových automobilech. V zájmu našeho průmyslu a širšího hospodářství EU požadujeme nezbytnou politickou a ekonomickou podporu, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států, abychom v nadcházejících měsících omezili škody na produkci a zaměstnanosti,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.