projekt pražské bioplynové stanice | Aktuality | autoweek.cz

Projekt pražské bioplynové stanice

Projekt pražské bioplynové stanice

12.10.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pražští radní odsouhlasili záměr vybudovat městskou bioplynovou stanici. Ta by měla pomoci kvalitně zpracovat a využít biologicky rozložitelné odpady pocházející od obyvatel, živnostníků i průmyslu.
„Praha v současnosti nemá zařízení na efektivní využití biologicky rozložitelných odpadů, které tvoří významné množství produkovaného odpadu na území Prahy. Kompostovat můžeme jen část těchto odpadů. Bioplynová stanice je zařízení, které využije obrovský energetický a materiálový potenciál bioodpadu. Tento záměr plně zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, ve kterém město pracuje s odpady jako se zdrojem,” říká náměstek primátora Petr Hlubuček.
 
Z bioodpadu získaný biometan (BioCNG) je svým složením téměř identický se zemním plynem. Mohou jej využít nejen Pražské služby při svozu odpadu, ale i další městské společnosti pro svoje technické vozy a potenciálně i vozový park MHD. V úvahu připadá výstavba bioplynové stanice na pozemcích v areálu ZEVO Malešice případně v bezprostředním okolí hlavního města.