projekt sdílení vozidel v grenoblu zná první výsledky | Aktuality | autoweek.cz

Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky

Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky

02.06.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Uběhlo 18 měsíců od zahájení experimentu v rámci sdílení automobilů ve francouzském Grenoblu. K využití služby Cité Lib by Ha:mo se zaregistrovalo přes 1000 uživatelů. Hodnocení spokojenosti je 92 %.
Do projektu Cité Lib by Ha:mo jsou v Grenoblu zapojena vozidla Toyota i-ROAD a COMS, platforma sdílení automobilů Ha:mo a partneři EDF, Sodetrel, město Grenoble, metropolitní oblast Grenoble-Alpes a provozovatel služby sdílení automobilů Cité Lib. Partneři, zapojení do tohoto projektu, zveřejnili první výsledky - informace ohledně uživatelských profilů a způsobu využívání vozidel.
 
Projekt je založený na myšlence, že kombinované využití několika dopravních prostředků (tzv. vícerežimová doprava) je jedním z klíčů k řešení dopravních zácp a znečištění ve městech. Za tímto účelem bylo zpřístupněno 70 ultrakompaktních vozidel Toyota i-ROAD a COMS v rámci platformy sdílení automobilů označované Ha:mo (Harmonická mobilita). 
 
Ekologická vozidla je možné si předem pronajmout až na jednu hodinu a poté vyzvednout, resp. odevzdat na některé z 27 dobíjecích stanic vybudovaných a provozovaných společností Sodetrel, která je filiálkou francouzské energetické společnosti EDF. Stanice akceptují buďto vlastní průkaz této služby nebo libovolný ze stávajících průkazů pro předplatitele městské hromadné dopravy. 
 
Uživatelé si mohou vozidla zarezervovat pomocí smartphonu a pronajmout si je na okružní cestu či jízdu jednosměrnou. Mohou si i naplánovat jízdu po městě v kombinaci s dalšími dopravními prostředky díky propojení se službou Métromobilité pro plánování tras v Grenoblu.
 
Cité Lib by Ha:mo spojuje inovace stávajících služeb sdílení automobilů včetně důrazu na vícerežimovou dopravu, která pro jiné služby sdílení automobilů není typická. Doposud si nová služba našla více než 1000 předplatitelů. „V porovnání naší Cité Lib by Ha:mo s jinými službami sdílení automobilů považujeme výsledky po prvních měsících provozu velmi povzbudivé,“ komentoval Martin Lesage, ředitel Cité Lib.
 
První zjištění přibližně v polovině projektu
Ačkoli tříletý projekt je plánován do září roku 2017, údaje z vozidel a průzkumů mezi uživateli začínají odhalovat první vzory reálného využití. Hlavní zjištění jsou tato:
- Vozidla se využívají častěji během týdne než o víkendech
- Špičky ve využití v průběhu dne odpovídají špičkám jiných způsobů dopravy: tj. ranní časy dojíždění do zaměstnání, doba kolem oběda a poté pozdě odpoledne
- Průměrná délka cesty je 5 km - podstatně méně, než činí max. dojezd 35 až 50 km nabízený elektromobily, což dokládá, že malé elektromobily jsou pro využití ve městě zcela vyhovující
- Průměrná doba pronájmu je 45 minut
- Většina cestujících (75 %) zvolila pouze jednosměrnou trasu s vyzvednutím vozidla na jednom místě a jeho zanechání někde jinde
- 20 % uživatelů si vozidlo ponechává i v době, kdy cestu přeruší a něco si vyřizuje
- Jako nejvíce využívané se ukázaly dvě dobíjecí stanice v blízkosti vlakového nádraží, s dobrým pokrytím rezervací v rámci dalších 25 stanic v Grenoblu a blízkém okolí.
 
Profil uživatelů
Skupinové rozhovory a průzkumy, které proběhly mezi uživateli s cílem zjistit, jaké je demografické složení uživatelů Cité Lib by Ha:mo a jaké mají zvyklosti ohledně osobní dopravy, přinesly následující data:
- Služba zlákala uživatele s nejrůznějšími profily, nicméně průměrný uživatel je 36letý muž, typicky s vysokoškolským vzděláním a duševně pracující
- 14 % zákazníků jsou studenti, kteří v průběhu akademického roku tvoří velký podíl populace Grenoblu
- 43 % uživatelů již bylo předplatitelem jiných služeb veřejné dopravy (tramvaje a autobusy, regionální vlakové linky pro dojíždění, příp. státní dráhy)
- 54 % uživatelů se rovněž 2-3x týdně dopravuje na kole, 41 % dokonce denně
- 74 % uživatelů vlastní nejméně jeden automobil
- Služba se těší velmi dobré pověsti: 92 % dotazovaných aktivních uživatelů vyjádřilo naprostou nebo velkou spokojenost ve srovnání s jinými druhy dopravy. Uživatelé oceňují zejména praktickou použitelnost a ekologické přínosy, ale i časové úspory, zábavný charakter, rychlost a nízkou cenu.
 
Uživatelská komunita a možnosti do budoucna
Cité Lib by Ha:mo nedávno založila uživatelský klub s cílem ještě lépe pochopit potřeby zákazníků a vytvořit komunitu kolem uvedeného projektu. Z nové snahy vzešlo již několik prvních doporučení. Mezi ně patří například to, že všechna vozidla i-ROAD dostala o něco měkčí odpružení. Prodloužila se rezervační lhůta z 30 na 60 minut a zjednodušila se kalkulace ceny na 1 euro za 15 minut použití.
 
Cílem pro první rok bylo tento projekt rozjet a zpřístupnit on-line všechny dobíjecí stanice i vozidla, stejně tak jako začít projekt propagovat v rámci obyvatel Grenoblu a okolí. Ve druhém roce chtějí partneři rozšířit uživatelskou komunitu ze současných 1000 lidí tak, aby bylo možné získat více dat a ještě zlepšit využití vozidel. Ve třetím roce se bude ladit provozně-obchodní model, jako např. způsob sdílení automobilů ve městě.
 
Jednou ze zkoumaných oblastí je zpřístupnění vozidel Toyota COMS uživatelům ve věku 16 až 18 let, coby alternativní řešení mobility nahrazující dvoustopá vozidla, aby tito uživatelé měli k dispozici levná a bezpečná dvoustopá vozidla s omezenou maximální rychlostí. Partneři v současnosti spolupracují s autoškolami, které by mohly zajistit přípravu mladých řidičů předtím, než tato vozidla budou těmto uživatelům nabídnuta.
 
Cité Lib by Ha:mo ve zkratce
- 1000 členů
- 70 minivozů: 35x i-ROAD a 35x COMS
- 27 dobíjecích stanic
- 120 vyhrazených dobíjecích míst
- Dojezd 35 až 50 km
- Cena 1 euro za 15 minut použití
- 75 % cest pouze jedním směrem (bez vrácení vozidla do místa výjezdu)
  • Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky
  • Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky
  • Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky
  • Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky
  • Projekt sdílení vozidel v Grenoblu zná první výsledky