průzkum arvalu o vývoji firemních autoparků cvo | Aktuality | autoweek.cz

Průzkum Arvalu o vývoji firemních autoparků CVO

Průzkum Arvalu o vývoji firemních autoparků CVO

30.07.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Arval pravidelně nechává zpracovat podrobnou zprávu o stavu a vývoji firemních autoparků s názvem Corporate Vehicle Observatory (CVO). Zatím poslední výzkum proběhl v lednu a únoru tohoto roku.
CVO je expertní a komunikační platforma kombinovaná s výzkumem, při němž bylo v 15 zemích dotazováno více než 4500 pracovníků na vedoucích pozicích, kteří jsou odpovědní za správu firemních autoparků ve společnostech různých velikostí. Mezi zájmové osoby patří fleet manažeři, generální a finanční ředitelé či manažeři na straně provozovatelů autoparků, poskytovatelé finančních a pojišťovacích služeb, výrobci vozidel, média a další subjekty zabývající se tématem firemních fleetů. V ČR se průzkumu zúčastnilo 300 dotazovaných ze společností od nejmenších až po velké subjekty s více než tisícem zaměstnanců.
 
Složení a vývoj autoparků

Za zmínku rozhodně stojí změna proti roku 2012. Spočívá v tom, že mezi středními firmami s 11 až 100 zaměstnanci u nás i jinde přibylo těch, které snížily počty vozidel ve svých fleetech a naopak mezi velkými společnostmi nad 100 zaměstnanců přibývá těch s vyšším počtem vozidel.
 
U nás počet velkých společností s počtem vozidel od 101 do 500 stoupl z 16 % na 19 %, výraznější je nárůst u firem v počtu vozidel od 11 do 100 – ze 44 % na 65 %. Proti tomu u nás naopak zásadně klesl počet firem této velikosti, které vlastnily pouze do 10 vozidel – je to o 24 % méně, tedy jde ve většině o firmy, které si během tří let polepšily a postoupily do početně vyšší kategorie.
 
Čekání na operativní leasing?
Pro finanční instituce je důležitý potenciál trhu. Ve firmách všech velikostí jsou Češi o několik procent optimističtější než zkoumaný průměr všech dotazovaných. To je zásadní změna proti studii CVO z roku 2012, kdy v očekáváních byli manažeři ostatních zemí optimističtější než v ČR.
 
Aktuální počty pozitivně naladěných se zvyšují s velikostí společnosti. U nás i ve světě je počet dotazovaných očekávajících pokles znatelně nižší než pozitivně laděných. U firem v ČR pod 10 zaměstnanců 10 % očekává nárůst, v případě největších společností 39 %. V porovnání se světem jde o projev nikoliv vyšší ekonomické síly, ale o potřebu autoparky doplnit novými vozidly.
 
S velikostí firem klesá nákup za hotové, úvěrování i finanční leasing. Naopak operativní leasing firmy do 10 zaměstnanců využívají u nás jen 2 %, ale velmi velké společnosti z celých 39 %. V porovnání se zahraničními 51 % je u nás stále značný potenciál k růstu tohoto podílu.
 
Peníze stále na prvním místě
Fleetoví manažeři velmi velkých společností ve 22 % očekávají zvýšení tlaku na snižování nákladů na vozový park, u firem do 10 zaměstnanců je to jen 6 % a stejný počet je těch, kteří očekávají snížení toho tlaku. Výsledná bilance je o 9 % převažující očekávání zvýšeného tlaku na ceny. Současně dotazovaní ve většině předpokládají, že se bude snižovat prodejní cena ojetých vozidel, a to od 57 % u malých firem až po 69 % u největších.
 
S ohledem na účelnost a efektivnost firemních procesů CVO uvádí vysoký podíl outsourcovaných služeb, který se u nás vyrovnává portfoliu služeb outsourcovaných v zahraničí. Od údržby vozidel přes pojištění, výměny pneumatik po řešení nehod či řízení využití paliv s kartou, opět platí, že nákup služeb roste s velikostí firmy. Největší rozdíl je právě ve využití palivové karty, které outsourcuje pouze 24 % firem do 10 zaměstnanců, ovšem celých 83 % společností nad 1000 pracovníků.
 
Kolem 90 % těchto firem zajišťuje externě ostatní služby a zde se skrývá obrovský potenciál pro využití operativního leasingu.
 
Telematika dohlíží

Sledování polohy a pohybu vozidel prostřednictvím GPS má mnoho výhod. Mínusem je subjektivní dojem řidiče, že je pod kontrolou. Negativní aspekt je silnější u nás než v zahraničí, kde dohled systémy GPS vnímají pozitivněji. Aplikace pro manažery fleetů oznamující chování řidičů u nás pozitivně vnímá podle velikosti firem od 4 do 22 %, zatímco jinde od 15 do 31 %. Dokonce ani aplikace pro řidiče nejsou v ČR vnímány lépe než v zahraničí, ať už se jedná o vyhledávání servisů nebo rezervaci jejich služeb. U nás je považuje za užitečné od 3 do 18 % podle velikostí firem, zatímco v cizině od 15 do 36 %.
 
Prvořadým přínosem telematických zařízení je všude snížená spotřeba pohonných hmot, což zvláště u velkých fleetů vede k zásadnímu snížení provozních nákladů. Jestliže velmi velké firmy měly v ČR před třemi roky zavedenou telematiku z 27 %, aktuálně jich je už 68 %! V zahraničí byl tento nárůst za stejnou dobu jen z 20 na 27 %. Naproti tomu malé a střední firmy u nás zůstaly se zaváděním systémů GPS na stejné výši, tedy na 8 %. Celkově u firem všech velikostí v zavedení telematiky ve vozidlech vedou české firmy nad zahraničím.
 
Vedle úspor PHM se další pozitivum telematiky u nás i v zahraničí liší. Odstranění přílišné administrativy prostřednictvím elektronických knih jízd nebývá jinde tak aktuální jako u nás, ovšem GPS sloužící vyšší bezpečnosti řidiče má i velký význam v zahraničí.
 
Technologie pro budoucnost

Nejvýraznější rozdíl mezi firemními autoparky v ČR a v zahraničí spočívá ve využití netradičních paliv pro pohon vozidel. U nás jsme konzervativněji založení. Minimálně jeden typ netradičního pohonu využívají 3 % malých českých firem, ovšem 8 % je plánuje zavést. V zahraničí je to 9 % a 16 %. U velmi velkých firem se jedná o 41 % společností, které využívají další druhy pohonů a 31 % je plánuje zavést, zatímco u nás k 13 % využívajícím je zamýšlí zavést jen 8 %.
 
V zahraničí vítězí hybridní motory se 14 % u velkých firem a s 26 % u společností nad 1000 zaměstnanců. Ostatní alternativy se zatím podílejí jen několika procenty.