psa zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu | Aktuality | autoweek.cz

PSA zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu

PSA zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu

12.03.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Protokol pro měření spotřeby paliva ve skutečném provozu, který vypracovala skupina PSA společně s neziskovými společnostmi T&E, FNE a orgánem Bureau Veritas získal ocenění EcoBest 2017. Nyní byl rozšířen o měření škodlivin - NOx a pevných částic.
Skupina PSA se v březnu 2017 zavázala přizpůsobit protokol měření emisí CO2 vyvinutý společně s neziskovými organizacemi T&E a FNE i pro měření znečišťujících látek (NOx a pevných částic). Nyní skupina zveřejnila první výsledky získané u pěti vozů Peugeot, Citroën a DS podle normy Euro6.d- temp. Dosažené výsledky prokazují účinnost používaných technických řešení a potvrzují závazek skupiny PSA splnit cíle stanovené předpisy s tříletým předstihem. Měření u vozidel Peugeot, Citroën a DS s malým nájezdem vykazuje vynikající výsledky pokud jde o emise i pevné částice.
 
Měření znečišťujících látek bude k dispozici pro 80 % vozidel splňujících normu Euro6.d-temp prodávaných v Evropě do konce roku 2018 v případě osobních vozů a do konce roku 2019 v případě lehkých užitkových vozů. Protokol měření se v roce 2018 rozšíří i na vozy Opel a v roce 2019 i na hybridní vozy skupiny PSA.
 
Skupina PSA navíc vedle výsledků měření spotřeby paliva ve skutečném provozu, které již byly zveřejněny pro osobní vozidla, zveřejňuje tento měsíc na internetových stránkách jednotlivých značek spotřebu všech svých lehkých užitkových vozů Euro 6.b: Peugeot Partner, Expert, Boxer a Citroën Berlingo, Jumpy, Jumper.
 
Relevance a průkaznost této tuto iniciativy, v jejímž rámci skupina spolupracovala se dvěma nevládními organizacemi Transport & Environment a France Nature Environment pod dozorem orgánu Bureau Veritas, byly oceněny cenou EcoBest 2017.
 
Gilles le Borgne, ředitel pro kvalitu a engineering skupiny PSA, prohlásil: „Vynikající výsledky naměřené u našich prvních vozů prokázaly správnost volby technologií, které skupina PSA používá. Cíle stanoveného právními předpisy u emisí znečišťujících látek ve skutečných podmínkách provozu se nám podařilo dosáhnout s tříletým předstihem. Plníme závazek z roku 2015 týkající se transparentnosti vůči našim zákazníkům, kterým se v našem odvětví lišíme od ostatních konkurentů.“
 
Greg Archer, ředitel divize ekologicky šetrných vozů společnosti T&E, uvedl: „Skupina PSA je nepochybně výrobcem, který nejlépe komunikuje o emisích svých vozidel, z hlediska skutečných podmínek provozu. Svým zákazníkům transparentně předává jasné informace, což nedělá žádná jiná automobilka. Skupina PSA tímto ukazuje, že nemá co skrývat.“
 
Philippe Lanternier, výkonný viceprezident pro firemní a obchodní rozvoj společností v Bureau Veritas, dodal: „Bureau Veritas jako nezávislý a mezinárodně uznávaný orgán potvrzuje, že protokol rozšířený na měření emisí znečišťujících látek byl použit v souladu s nejnovějšími platnými specifikacemi a jeho výsledky jsou spolehlivé. Jsme přesvědčeni, že další zavádění protokolu nijak neohrozí jeho ověřitelnost
 
  • PSA zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu
  • PSA zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu
  • PSA zveřejňuje výsledky emisí ve skutečném provozu