od spalovacích motorů až po vodík - 3. část | Aktuality | autoweek.cz

Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část

Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část

27.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka.
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že vodík bude v budoucnu efektivním nositelem energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až 2024 investuje téměř 600 milionů eur do mobilních aplikací a 400 milionů eur do aplikací pro stacionární výrobu elektřiny a tepla. Do vývoje palivových článků se v rámci společnosti Bosch zapojují i vývojáři z Českých Budějovic.
 
Společnost Bosch pracuje i na stacionárních palivových článcích
S celkovou účinností více než 85 % jsou palivové články na bázi tuhých oxidů lepší než jakýkoli jiný transformátor energie. Bosch má komplexní technologickou licenci od společnosti Ceres Power a od roku 2019 interně vyrábí palivové články. Pilotní systémy založené na palivových článcích z pevných oxidů (SOFC) se již úspěšně testují v různých závodech společnosti Bosch. Společnost Bosch chce v roce 2024 zahájit sériovou výrobu decentralizovaných elektráren založených na technologii palivových článků na bázi tuhých oxidů. Po úspěšném testování prototypů chtějí obě společnosti pokročit také v předvýrobní fázi stacionárního palivového článku. SOFC technologie se může používat mimo jiné ve formě malých decentralizovaných elektráren ve městech, továrnách, datových centrech a při provozu nabíjecích stanic pro elektromobily.
 
Společnost Bosch usiluje o výrobní kapacitu systémů SOFC cca 200 MW ročně. Pro města a metropolitní oblasti s vysokými energetickými požadavky mohou systémy SOFC zajistit udržitelné dodávky energie bez emisí oxidů dusíku, pevných částic nebo CO2. Podle odhadů společnosti Bosch dosáhne trh pro decentralizovanou výrobu energie do roku 2030 objem 20 miliard eur. Celkově v této oblasti pracuje více než 250 zaměstnanců společnosti.
 
Člen představenstva společnosti Bosch pro energetiku a technologie budov Dr. Christian Fischer říká: „Vysoce účinný palivový článek na bázi tuhých oxidů považujeme za základní součást udržitelného zásobování energií. Se stacionárními systémy palivových článků buduje Bosch novou obchodní oblast, ve které vývoj, výroba, prodej a servis pocházejí z jednoho zdroje.“
 
Dr. Wilfried Kölscheid, který je odpovědný za stacionární palivové články ve společnosti Bosch, vysvětluje: „V závislosti na energetických požadavcích lze v budoucnu propojit libovolný počet systémů se stejným výkonem. Díky tomuto propojení je možné tvořit virtuální elektrárny, které společně umožňují dodávku energie na základě potřeby v místě spotřeby.“
 
Příležitost pro České Budějovice
Týmy inženýrů ve vývojových centrech a závodech společnosti Bosch si během desetiletí získaly vynikající dovednosti v industrializaci a velkovýrobě složitých součástí a systémů pro klasické spalovací motory. Takto získané zkušenosti jsou ideální výchozí pozicí pro uvedení cenově atraktivních a konkurenceschopných řešení palivových článků na trh.
 
Bosch je zapojen přímo v procesu vývoje širokého portfolia elektrických vozidel s palivovými články - od komponent, jako jsou senzory, regulační ventily, řídicí jednotky, čerpadla a elektrické vzduchové kompresory, až po kompletní systém pohonu pro užitková vozidla. Má ve své nabídce připravenu také sadu palivových článků jako srdce systému pohonu. Společnosti Bosch chce svým zákazníkům a partnerům poskytnout kompletní hnací ústrojí, které umožní nejen optimalizovat jednotlivé komponenty, ale také zvýšit účinnost a bezpečnost systému jako celku. Cílem společnosti Bosch je nabízet vysoce výkonné řešení, které lze vyrobit s nízkými náklady. Ve střednědobém horizontu pak nebude použití vozidla s palivovým článkem dražší než použití vozidla s konvenčním pohonem.
 
Pro Českou republiku má mimořádný význam skutečnost, že se společnost Bosch rozhodla do vývoje technologie palivových článků zapojit i Vývojové a výzkumné centrum závodu v Českých Budějovicích.
 
Vedoucí vývoje palivových článků v R&D centru českobudějovického závodu společnosti Bosch Tomáš Bauer k tomu říká: „Vývojové centrum společnosti Boschi v Českých Budějovicích má již více než 25letou zkušenost v oblasti vývoje, validace a uvolňování komponentů pro automobilový průmysl. Našimi zákazníky jsou prakticky všichni renomovaní světoví výrobci vozidel. Za tu dobu jsme si v rámci celého koncernu Bosch vybudovali respektovanou pozici kompetentního, spolehlivého a inovativního partnera. Díky tomu jsme dostali možnost se spolupodílet na vývoji palivových článků prakticky od začátku koncepčního vývoje, původně nastartovaného v Robert Bosch GmbH Stuttgart. K dnešnímu dni pracuje na projektu palivových článků v Českých Budějovicích přes 20 konstruktéru, simulačních, testovacích či komponentních inženýru majících zodpovědnost za určité pod-systémy celého produktu (například chladicí, vzduchový nebo vodíkový pod-systém). Vzhledem k dobrým výsledkům a úspěchu produktu na trhu se tento tým v příštím roce bude násobně zvětšovat.“
 
  • Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část
  • Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část
  • Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část
  • Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část
  • Od spalovacích motorů až po vodík - 3. část