reakce na hlasování o limitech co2 u nákladních vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Reakce na hlasování o limitech CO2 u nákladních vozidel

Reakce na hlasování o limitech CO2 u nákladních vozidel

19.10.2018 | | Aktuality

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl se připojil k vyjádření ACEA a vyjádřil reakci za automobilový průmysl v ČR.
Automobilový průmysl se aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy. Dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Výsledek hlasování výboru ENVI Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy CO2 pro těžká užitková vozidla (HDVs) je nepříznivou zprávou pro evropský i český automobilový průmysl.
 
Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů. Pokud by finální verze nařízení vycházela z dnes odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady.
 
Evropská komise ve svém návrhu z května tohoto roku navrhla, aby se emise CO2 z nových HDVs k roku 2025 snížily o 15 % a k roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019). Česká i evropská asociace automobilového průmyslu považovala již tento návrh za značně ambiciózní a jako reálné (za vysokých investic) navrhovala snížení k výše uvedeným termínům o 7 % a 16 %. Je zde zapotřebí brát ohled na to, že nákladní automobily a autobusy mají zcela jiný trh, podmínky uplatnění a životní cyklus, než osobní vozy.
 
Výbor ENVI odhlasoval snížení o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030 a navíc de facto povinný podíl prodaných nízkoemisních nákladních vozidel, což znamená nerespektování reálných podmínek výroby, trhu i využití vozidel v tomto segmentu.