recept na úspěch: s pokorou k riziku | Aktuality | autoweek.cz

Recept na úspěch: s pokorou k riziku

Recept na úspěch: s pokorou k riziku

30.05.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Letošní setkání představitelů českého exportu Coface Country Risk Conference měl jako ústřední téma S pokorou k riziku. Konference představila prognózy vývoje české ekonomiky a exportu v kontextu globálního vývoje, zejména s ohledem na EU a na státy, s nimiž ČR sousedí.
Téma letošního už 5. ročníku konference S pokorou k riziku nebylo zvoleno náhodou. „Jakožto pojišťovnu nás zajímají důvody, proč firmy selhávají, proč nenastane předpokládaný růst, proč nevyjde plán, do kterého investují. Nelze to asi exaktně podložit čísly a je třeba to posuzovat případ od případu, ale v celkovém pohledu nám vychází, že problém, který pak nazveme třeba špatné investiční rozhodnutí, bývá způsoben rozhodnutím, které padlo, protože člověk neměl dostatečnou pokoru. Žil v jakési klamné představě, podlehl své pýše a to ho přivedlo k rozhodnutí, které by jinak neudělal. Takže my jenom připomínáme to, že riziko při rozvíjení byznysu existuje a že je třeba k němu přistupovat s pokorou,“ řekl manažer společnosti Coface ČR Martin Růžička.
 
Rizikové země a odvětví
V první části konference představili hlavní ekonom Coface CEE Grzegorz Sielewicz  a manažer této společnosti pro Českou republiku Martin Růžička aktuální hodnocení zemí a odvětví z hlediska jejich rizikovosti.
 
Pro rok 2015 je odhadován růst globálního produktu ve výši 3 %, což je v porovnání s loňskými 2,8 % nepatrně více. Hlavním přispěvatelem k tomuto růstu jsou Spojené státy. Eurozóna je na tom přibližně stejně jako v loňském roce, ostatní vyspělé ekonomiky také. Významný faktor představuje Čína - její vliv na globální růst je větší než vliv Spojených států a Evropy dohromady.
 
Coface již tradičně prezentovala svůj „semafor“, přehledné barevně odlišené znázornění aktuální rizikovosti zemí a odvětví. Martin Růžička ve svém vystoupení rozebíral nejen souvislosti, které z tohoto grafického vyjádření vyplývají, ale i ty méně zřejmé.
 
Evropa, Asie a Amerika představují relativně ucelené regiony. V rámci těchto regionů jednotlivá odvětví sdílejí určité společné charakteristiky. Některá z nich se však v Evropě, Asii a Americe chovají výrazně odlišně.
 
Typickým příkladem je chemický průmysl, který se nyní vyvíjí nejlépe v Americe. „Chemický průmysl je odvětví, které je energeticky velmi náročné; čím levnější energie, tím vyšší je konkurenceschopnost celého odvětví. To je případ právě Severní Ameriky,“ vysvětlil Martin Růžička.
 
Vzhledem k levnému zdroji plynu a ropy, kterým jsou břidlice a ropné písky, je Amerika nyní nejen soběstačná, ale je dokonce v pozici vývozce těchto komodit. Díky tomu je plyn pro Ameriku nesrovnatelně levnější než pro Asii a celé odvětví, které je na těchto energetických vstupech závislé, získává výhodu oproti světové konkurenci. „Toto je jeden z faktorů, který není na první pohled zřejmý. Ukazuje se však, že analytici naší skupiny a ekonomové, kteří sledují světové dění, docházejí ke stejným závěrům. Ty potvrzují, že tento faktor je významný a poskytuje Americe konkurenční výhodu zejména v těch odvětvích, která jsou na něj navázána,“ dodal Růžička.
 
Evropa, která se soustředí na to, že vyrábí ekologickou energii, která je dotovaná a drahá, to podle něj z hlediska budoucnosti lidstva asi dělá správně, v současném okamžiku ale rozhoduje sobectví a vítězem je Amerika.
 
Příkladem dalšího klíčového odvětví s nejistým vývojem je metalurgie; ve světě dnes existuje nadbytečné množství kapacit. Poptávka po železe však v současné době hodně kolísá, což je spojeno i se stagnací ve stavebnictví.
 
Automobilový průmysl: Globální prodej se zvyšuje, přičemž největší dynamika se objevuje v rozvíjejících se zemích, ve kterých roste střední třída. Přestože čínské hospodářství poroste pomalejším tempem, dynamika prodeje automobilů se bude nadále vyvíjet pozitivně. To se ale netýká ruského trhu, kde se prodej aut bude potýkat se snižující se ochotou utrácet, zpomalením ekonomiky a znehodnocením lokální měny.
 
Světová ekonomika je vícerychlostní
Světová ekonomika od roku 1980 rostla v průměru o 3,5 % ročně. V roce 2014 to bylo o 3,4 %, v letošním roce MMF očekává růst o 3,5 % a v roce 2016 o 3,8 %. Jak uvedl Vladimír Pikora, hlavní ekonom společnosti Next Finance, současná světová ekonomika je ovšem vícerychlostní. Zatímco v USA růst zrychluje (letos na 3,1 %), eurozóna řeší své vlastní problémy, jako jsou zadlužené Řecko a ochlazení vztahů s Ruskem, takže letos poroste jen o 1,5 %. Také vývoj čínské ekonomiky vázne - v roce 2014 Čína rostla „jen“ o 7,4 %, letos se odhaduje růst o 6,8 % a v roce 2016 o 6,3 %.
 
Významným ekonomickým faktorem je ropa, jejíž nabídka v současné době převyšuje poptávku. V důsledku těžby ropy z břidlic se zásoby ropy v USA pohybují kolem historických maxim, kartel OPEC těží rekordní objem ropy, aby získal větší podíl na trhu, a cenu ropy tlačí dolů také sílící dolar. Jestliže tak v roce 2014 činila průměrná cena ropy Brent 99 USD, v roce 2015 očekáváme průměr 57 USD a v roce 2016 65 USD.
 
Česká ekonomika: oživení díky průmyslu
HDP České republiky zaznamenal v roce 2014 meziroční růst o 2,0 %. V prvním čtvrtletí roku 2015 to podle předběžného odhadu je 3,9 %. Hlavní podíl na tom mají zpracovatelský průmysl a spotřeba domácností. Za rok 2015 Coface očekává růst o 2,8 až 3,0 %, v roce 2016 o 3,7–4,2 %.
 
Průmyslová výroba v roce 2014 rostla o 4,9 %. Hlavním faktorem byl zpracovatelský průmysl s růstem o 6,4 %, přičemž automobilky v roce 2014 rostly o 13,0 %. V prvním čtvrtletí roku 2015 se odhaduje meziroční růst o 4,6 %. Tento růst by vzhledem k rostoucímu počtu zakázek měl v dalších měsících pokračovat. Průmyslu pomůže i slabá koruna, takže letos Coface čeká růst o 4,3–4,7 %.
 
Zahraniční obchod v roce 2014 vykázal rekordní přebytek 154 miliard korun. Vývoz vzrostl o 13,1 %, dovoz o 11,9 %, a tento růst pokračuje i v 1Q 2015 (vývoz +7,4 % y/y, dovoz +8,1 % y/y). Obchodu bude dál pomáhat slabá koruna. Poroste přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU a kvůli ochlazení vztahů na východ se bude prohlubovat deficit se státy mimo EU. Bilance zahraničního obchodu míří k dalšímu rekordnímu navýšení přebytku- odhad je 170 miliard korun.
 
Míra nezaměstnanosti má klesnout na 6,5 %
Míra nezaměstnanosti v roce 2014 dosáhla v průměru 7,7 %. Trh práce ale nyní ožívá. V dubnu poklesla míra nezaměstnanosti na 6,7 % a počet volných pracovních míst je nyní nejvyšší od prosince 2008. Průměrná míra nezaměstnanosti by měla v letošním roce poklesnout na 6,5 % a v roce 2016 na 6,4 %. Inflace v roce 2014 činila v průměru 0,4 %. V dubnu 2015 se tempo inflace zvedlo na 0,5 %. V roce 2015 čekáme průměrnou meziroční inflaci 0,6 % a v roce 2016 kolem 1,4 %.
 
Česká ekonomika potřebuje inovace
Pohled na dopady růstu v eurozóně na Českou republiku představil Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelny. Česká republika je na eurozónu úzce navázána, a to především prostřednictvím Německa.
 
Bureš zdůraznil, že přechod od „levné“ ekonomiky k „drahé“ se neobejde bez inovací. Česká republika je přitom v tomto směru v celkovém srovnání pod průměrem EU, zhruba na úrovni Španělska a Itálie. K inovačním lídrům, ke kterým patří Finsko, Německo, Dánsko a Švédsko, má ČR zatím daleko.
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku
 • Recept na úspěch: s pokorou k riziku