registrace nových aut za tři čtvrtletí | Aktuality | autoweek.cz

Registrace nových aut za tři čtvrtletí

Registrace nových aut za tři čtvrtletí

04.10.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V období leden až říjen 2012 bylo v ČR registrováno celkem 131 059 nových osobních automobilů a 286 lehkých užitkových automobilů. Za stejné období minulého roku to bylo 127 485 osobních automobilů a 199 lehkých užitkových automobilů.

 

Registrace nových osobních automobilů v období leden až říjen 2012 vzrostly oproti roku 2011 o 2,80 % z 127 485 vozů na 131 059, tj. o 3574 vozů. Za poslední tři měsíce však zaznamenáváme propad, který v září činil 3,88 %. Podíl firemních a privátních vozidel se ani ve 3. čtvrtletí nezměnil a činí – firemní 59,33 %, privátní 35,51 %, nezjištěno zůstalo u 5,16 % vozů.

Registrace nových lehkých užitkových automobilů v období leden až říjen 2012 klesly oproti stejnému období roku 2011 o 9,92 % z 9199 vozů na 8286, tj. o 913 vozů.

Stanovisko SDA ke zpracování statistiky registrací vozidel

Svaz dovozců automobilů výrobní a obchodní údaje (export, prodej či reexport) nesleduje a nevyhodnocuje, jelikož mu nejsou ani známy. Zároveň upozorňujeme na Nařízení EK (ES) č. 1400/2002 (tzv. bloková výjimka), podle kterého mohou jak občané, tak značkoví prodejci nakupovat vozidla v kterékoli zemi EU, a to bez ohledu na to, na který trh výrobce vozidla původně určil (umístil).

Statistika registrací nových vozidel, kterou SDA po dohodě s MD zpracovává, pouze uvádí, kolik vozidel dané značky bylo v ČR registrováno. Není prodejní statistikou. I když cca 98% registrovaných vozidel bylo prodáno v ČR, zbytek tvoří individuální či zprostředkovatelské dovozy z jiných zemí EU nebo dokonce z jiného teritoria (např. USA).

SDA neprovádí (ani nesmí) obchodní analýzy o prodeji jednotlivých značek a následném provozu jejich vozidel. Je výhradně záležitostí jednotlivých značek vyhodnocovat trh a pohyb svých vozidel (mají potřebné údaje) a dle svých zájmů reagovat.

V rámci zpracování statistik SDA uvádí též údaje o dovážených ojetých automobilech (prvně registrovaných v ČR a předtím trvale vyřazených z registru v jiné zemi), z nichž 1/3 je starších 10 let. Rovněž zveřejňuje statistiku vozidel trvale vyřazených z registru v ČR za účelem jejich likvidace (VUŽ-ELV) nebo dalšího provozu v jiné zemi (export). Vozidla vyřazená za účelem exportu jsou různého stáří (obdobně jako dovážené ojeté automobily).

Z výše uvedeného vyplývá, že statistiku reexportovaných vozidel (jedná se o obchodní údaj) neprovádíme a tudíž není na našich stránkách k dispozici.

  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí
  • Registrace nových aut za tři čtvrtletí